Poschodech.cz - Moderní portál pro online správu bytů

Webový portál www.poschodech.cz zpřístupňuje finanční a technické údaje o bytech a domech pro jejich vlastníky. Údaje jsou zpřístupněny z informačního softwaru pro správu nemovitostí a bytů DOMUS používaného správci domů.

Poschodech je název moderního portálu, který má ambici stát se důležitým a nenahraditelným místem, kde je možné vyřešit spoustu svých záležitostí souvisejících s bydlením.

Cílem portálu je poskytnout všechny informace o  bytě a domě. Přístup na portál vytvoří  správce na požádání.

Co najdete na portálu poschodech.cz

PŘEHLED

Po přihlášení máte k dispozici nejdůležitější údaje o Vašem bytě a bytovém domě. Jednoduchým kliknutím na příslušné části se dostanete k detailním informacím.

KONTO

V kontě ihned získáte přehled o výši Vašeho předpisu, přeplatku nebo nedoplatku z ročního vyúčtování a Vašich platbách. Po kliknutí na předpis nebo roční vyúčtování se Vám zobrazí položky, ze kterých se celková částka skládá.

KONTROLA SPOTŘEBY

Pokud máte kompatibilní měřiče s denními odečty, portál Vám zpřístupní údaje o denních spotřebách vody, tepla nebo chladu. Grafy zobrazují porovnání Vaší denní spotřeby vůči průměrné spotřebě v celém domě.

KONTAKTY

Na kartě kontaktů najdete kontakty nejen na zaměstnance správce, ale i na volené zástupce Vašeho domu.(Zástupci musí dát souhlas k takovému zveřejnění.)

FOND OPRAV

Fond oprav/příspěvek na správu domu a pozemku máte přehledně graficky zobrazen po letech a měsících. Detailní přehled tvorby a čerpání fondu oprav naleznete pod grafem.

NÁSTĚNKA DOMU

Na nástěnce domu jsou zveřejňovány schůze, písemné hlasování, ale také další události týkající se domu. Výhodou je také historie událostí. Dokážete si dohledat, co se dělo v domě v minulosti.

DOKUMENTY

Dokumenty, které pro Vás správce naskenuje, můžetevidět na portálu.Ať už jsou to zápisyze schůzí, revizní zprávynebo energetické certifikáty.

POŽADAVKY

Komunikaci se správcem vyřídíte jednoduše přes portál. Požadavky můžete zadávat za Váš byt, ale také za Váš dům. Můžete například nahlásit stav měřiče v bytě nebo můžete nahlásit správci, že nesvítí světlo v domě. Pokud již tento požadavek někdo nahlásil, vidíte stav řešení.

FAKTURY

Faktury Vašeho domu najdete na portálu. Pokud Vás některá faktura zajímá, klikněte na ní a uvidíte její obsah, včetně případného skenu faktury.