Kontrola spotřeby energií domácností přes internet

Kontrola spotřeby spočívá v přenášení denních/týdenních/měsíčních odečtů do DOMUSu a následně jejich zobrazování přes portál www.poschodech.cz. Tímto způsobem může správce vyhovět povinnosti od 1.1.2024 poskytovat měsíční informace o spotřebě uživatelům bytů dle novely č.j. 67/2013 Sb. (EED).

ONLINE MONITORING

Energie jsou jedním z nejdražších artiklů domácností a firem. Proto je samozřejmé, že se hledají cesty k jejich šetření.

Jednou z nich je  mít své energie pod kontrolou prostřednictvím on-line monitoringu bezdrátových měřičů přes internet .

Vlastníci, nájemci ale i správci bytových a nebytových prostor chtějí šetřit čas a využívat internet ke sledování, zefektivnění a tím i zlevnění energie.

Měřicí zařízení, díky kterým je spotřeba monitorována, budou v blízké budoucnosti všechny připojené na internet.

kontrola spotřeby

Používáním služby Kontrola spotřeby lze vyhovět povinnosti poskytovat od 1.1.2024 měsíční informace o spotřebě uživatelům bytů dle novely č.j. 67/2013 Sb. (EED) na jednom portálu. Není nutné sledovat, který dům má přístup na jaký portál a přidávat a zejména ukončovat přístupy na těchto portálech. Přístup na poschodech.cz se automaticky zruší po zaznamenání změny vlastníka v DOMUSu. Na web není potřebné vstupovat a cokoliv evidovat ručně.

Generování a zasílání listu s informacemi o spotřebě, pokud příjemce služeb požádá o zasílání informací v listinné podobě.

Systém je založen na bezdrátových měřičích, které vysílají údaje sběrači. V domě je jeden sběrač, který je napojen na internet a na denní bázi posílá údaje z měřičů na portál  www.poschodech.cz. Portál zpřístupňuje údaje vlastníkům bytů, vyhodnocuje je a zasílá upozornění. 

Zobrazované údaje si můžete prohlédnout pod demonstračním účtem na  www.poschodech.cz  po zadání přihlašovacího jména: domusova a hesla: ivana.

HLAVNÍ VÝHODY MĚŘIČŮ PŘIPOJENÝCH NA INTERNET

  • Odečet je možné udělat kdykoliv, v jakékoliv periodicitě a jeho výsledek se uživateli zobrazí na internetu na jeho osobním počítači, telefonu či tabletu.
  • Celou správu a monitorování svých spotřeb a vyúčtování je možné sledovat na jakémkoliv místě na světě, stačí být on-line.
  • Okamžité upozornění na nestandardní spotřeby - úniky, neúměrný nárůst spotřeby apod. prostřednictvím SMS nebo e-mailem.
  • Bezproblémové sledování technického stavu měřičů a upozorňování na chyby měření. 
  • Přístup technika do bytu je nutný jen v případě poruchy zařízení.

TECHNOLOGIČTÍ PARTNEŘI 

Tato služba vyžaduje kompatibilní měři

Spolupracujeme se společnostmi:

Technologičtí partneři - ENBRA Technologičtí partneři - Ista Technologičtí partneři - Lumacol

 

 

Technologičtí partneři - Sensus Technologičtí partneři -Zenner