DOMUS novinky červenec 2022

04.08.2022

DOMUS

Informační systém DOMUS pro správu bytů a nebytových prostor a ERP systém FINUS neustále zapracovávají novinky kvůli aktuálnosti systému. 

Informace jsou určeny zejména pro specialisty pracující s informačním systémem DOMUS nebo FINUS.

domus - Roční vyúčtování - univerzální textový výstup za uživatele

Nový univerzální textový výstup za uživatele, vhodný i pro zásilky. Sestavu lze použít také jako "Oznámení zdanitelných příjmů za rok" s použitím předdefinovaného textu v části Texty výstupů. Novou sestavu najdete v části Roční vyúčtování - výstupy - A21 Univerzální textový výstup za uživatele.

Mzdy - výstupy pro zdravotní pojišťovny 

Do výstupu I02 - Hromadné oznámení ZP je doplněno zobrazování telefonního čísla subjektu. V případě, že je dané číslo vyplněno v Nastavení subjektu, převezme se i do výstupu.  

Portál poschodech.cz  – Konto uživatele

Doplnilo se nastavení období zobrazování předpisu na portálu poschodech.cz. Nové nastavení se nachází v Administraci portálových výstupů v IS Admin – Nastavení – Portálové výstupy -  Jde o parametr "do datumu". Přibyla nová možnost "do konce předchozího měsíce".

Tímto parametrem je možné zabezpečit, aby přihlášení uživatelé portálu viděli jen předpis za předchozí měsíc a nevznikala tak nedorozumění stavu konta vzhledem k ještě nenaimportovaným platbám v měsíci (obr. vpravo).