Novinky

Webinář Zaúčtování ročního vyúčtování do účetnictví

23.05.2024

Cílem webináře bude seznámení se se všemi důležitými úkony a činnostmi souvisejícími se zaúčtováním po zpracování ročního vyúčtování.

Mobilní aplikace POSCHODECH

13.05.2024

Pro ještě větší komfort vlastníků přinášíme mobilní aplikaci POSCHODECH.

DOMUS překonal hranici 1.000.000 spravovaných prostor

16.04.2024

Jsme potěšeni, že se s Vámi můžeme podělit o významný milník, kterého jsme dosáhli. Překročili jsme hranici milionu prostor spravovaných na Slovensku a v České republice v našem informačním systému DOMUS.

Seminář Vyúčtování služeb v IS DOMUS

18.12.2023

Cílem semináře bude seznámení se se všemi důležitými úkony a činnostmi souvisejících s ročním vyúčtováním služeb ve Vašem informačním systému. Na semináři bude kladen důraz i na související evidence Pasporty, Uživatelé, Předpis, Analýza, Měřiče a Účetnictví.

Seminář Měřiče v IS DOMUS

14.12.2023

Cílem semináře je seznámení se se všemi důležitými úkony a činnostmi souvisejícími se zpracováním a evidencí odečtů, výpočtem spotřeb, kontrolami odečtů, spotřeb, měřičů a s ročním vyúčtováním.

DOMUS konference 2023 pro správce nemovitostí se blíží

17.07.2023

V polovině října pořádá společnost ANASOFT konferenci pro správcovské společnosti a bytová družstva, které k výkonu správy prostor využívají unikátní informační software pro správu nemovitostí a výrobu tepla - DOMUS. 

Novinky ve vyúčtování služeb 2022

31.05.2023

Zapracované funkčnosti vedou k lepšímu informování spotřebitelů a jsou důležitým nástrojem k tomu, jak ovlivňovat své chování ke spotřebám.

Informovanost příjemců tepla dle vyhlášky č. 376/2021 Sb.

19.12.2022

Ve Sbírce zákonů ČR byla vydána vyhláška č. 376/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie.

Datové schránky

09.12.2022

Od 1. ledna 2023 se dle novely zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů mění pravidla pro používání datových schránek. Součástí novely je rozšíření povinného okruhu uživatelů a nově musí mít zřízenu datovou schránku i právnické osoby a všichni podnikatelé, kteří dosud tuto povinnost neměli.

Novinky verze DOMUS 11

08.12.2022

Závěr roku 2022 je určen nové verzi DOMUS 11. Ta přináší mnoho vylepšení a významných změn, které posouvají software DOMUS jednodušeji a účelněji k uživateli.

Konference pro správce nemovitostí DOMUS 2022 se blíží

15.08.2022

Za necelé dva měsíce pořádá společnost ANASOFT Konferenci pro správcovské společnosti a bytová družstva, které k výkonu správy prostor využívají unikátní informační software pro správu nemovitostí a výrobu tepla - DOMUS. 

Statistika odeslaných e-mailových zásilek ze systému DOMUS

22.07.2022

Služba zasílání dokumentů e-mailem je integrována přímo v systému DOMUS a uživatel se k odeslaným zásilkám včetně příloh může kdykoliv vrátit ve formě zaslaného PDF.