Elektronická doručenka pro jednoduché posílání mailů

05.04.2022

Společnost ANASOFT připravila pro správce bytových a nebytových prostor novou službu, která usnadňuje zasílání mailů s tím, že adresátovi posílá jen mail bez samotných příloh.

Tato možnost posílání je pro všechny uživatele informačního softwaru DOMUS. V něm se momentálně spravuje více než 850.000 prostor na Slovensku a v České republice.

POPIS SLUŽBY ELEKTRONICKÁ DORUČENKA

Služba funguje podobně jako klasické odeslání emailu, ale s tím rozdílem, že adresátovi se posílá jen mail bez samotných příloh.

Tělo mailu obsahuje odkaz, na který když příjemce klikne, otevře se webová stránka, kde si může jednotlivé dokumenty stáhnout.

Zároveň při kliknutí je zapamatováno časové razítko, které se přenese do DOMUSu a zobrazí se u dané zásilky jako čas otevření. Časové razítko je pro správce garancí, že zásilka byla doručena.