Novinky ve vyúčtování služeb 2022

31.05.2023

Do konce dubna bylo vlastníkům doručeno vyúčtování služeb. Naleznou v něm nové informace zejména o spotřebě tepla a vody. Důvodem je nová legislativa učiněná vyhláškou č. 376/2021 Sb., která novelizuje vyhlášku 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Pravidla jsou upravena s cílem větší informovanosti spotřebitelů.  Vlastníci tak mohou svou spotřebu porovnat s předchozím obdobím. Porovnání v grafické podobě je velmi přehledné a uživatel okamžitě vidí, jak je na tom se svou spotřebou v kontextu dvou období.

Zajímavou novinkou je i porovnání spotřeby s referenčním příjemcem služeb, jehož náklady na teplo a spotřeba teplé vody odpovídají průměru v dané jednotce. Náklady na vytápění jsou ve srovnání uváděny ve finanční jednotce, spotřeba teplé vody v metrické.

Vyúčtování je nově rozšířeno o kontaktní informace na energetické konzultační a informační středisko, které mohou vlastníci v případě dotazů využít. Uvedeny jsou odkazy na internetové stránky s informacemi o zvyšování energetické účinnosti. V neposlední řadě jsou v případě nesouhlasu s vyúčtovanou částkou uvedeny informace o mediačních službách a mechanismech alternativního řešení sporů.

 

Zapracované funkčnosti vedou k lepšímu informování spotřebitelů a jsou důležitým nástrojem k tomu, jak ovlivňovat chování ke spotřebám.

V DOMUSu bylo za rok 2022 z celkového počtu cca 310.000 podle nové legislativy s informacemi o rozúčtování zpracováno 96.579 vyúčtování služeb.

V ostatních vyúčtováních byly grafy v přílohách od rozúčtovacích společností nebo jednotky neodebíraly teplo a teplou vodu.

Více než 20% vyúčtování obdrželi vlastníci e-mailem.