ČO ANASOFT ROBÍ

 

Digitálny vlastnoručný podpis

Je určený pre podpisovanie elektronických dokumentov vlastnoručným podpisom a prináša niekoľko inovácií oproti zaužívanému spôsobu podpisovania, či už papierových alebo elektronických dokumentov.

viac

Enterprise Content Management

ECM príp. Document Management System má za cieľ zjednodušiť manažment toku firemných informácií pomocou jednoduchej archivácie, bezpečnosti, správy verzií, procesné smerovanie a udržiavanie.

viac

Portálové riešenia

ako úložisko dokumentov, rýchly a jednoduchý prístup ku nim v rámci firmy, prípadne ako zákaznícky portál na efektívnejšiu komunikáciu so zákazníkmi.

viac

Riadenie výroby

Riešenia pre výrobné, logistické a správne procesy v priemysle zahŕňajú širokú paletu funkcionalít. Z MES systému sa postupným rozširovaním a nasadzovaním nových technológií stalo MOM.

viac

Optimalizácia internej logistiky

V oblasti internej logistiky sme vytvorili riešenie, ktoré je zamerané na logistické procesy v priemysle. MOM systém EMANS sleduje a riadi pohyb materiálu a výrobkov v podniku.

viac

Optimalizácia externej logistiky

V širokej problematike externej logistiky sa primárne zameriavame na optimalizáciu uzavretého zvozu a rozvozu materiálu a hotových výrobkov, ktorý je zabezpečený v pravidelnom cykle.

viac

Vývoj softvéru na mieru

ANASOFT patrí do prvej desiatky softvérových domov. Vývoj softvéru a aplikácií má pre všetky fázy presne definovanú metodiku zastrešujúcu všetky kategórie činností.

viac

Integrácia riešení

Systémová integrácia vám zabezpečí, aby váš rôznorodý softvér zdieľal informácie a aby vaše špecifické biznis procesy mohli z tohto prepojenia profitovať.

viac

Zákaznícke portály

Skúsenosti z projektov ukazujú na potrebu poskytovania relevantných informácií a na možnosť zákazníckej samoobsluhy - kde sú integrované kľúčové backendové systémy, poskytujúce na mieru šité informácie, ponuky, či služby.

viac

Ochrana webových aplikácií

Útoky sú stále sofistikovanejšie a ich cieľom sú najmä dáta z webových aplikácií a firemných databáz, prevzatie kontroly nad obsahom, vzhľadom web stránky alebo spôsobenie jej nedostupnosti.

viac

Bezpečnostný monitoring sietí

Je dôležité vedieť čo sa v sieti deje, monitorovať sieťovú komunikáciu, odhaľovať prípadné útoky či identifikovať reálne bezpečnostné hrozby a možné zdroje prevádzkových problémov.

viac

Ochrana mobilných zariadení a BYOD

Používanie vlastných mobilných zariadení aj na firemné účely, predstavuje zvýšenie efektivity a úspor pre firmy, ale zároveň aj bezpečnostné riziká, ktorými sa firmy musia zaoberať.

viac

Bezpečnosť dát v databázach

Firemné dáta v databázach sú ako cenné „rodinné striebro“. Ak ste si vedomí jeho vysokej hodnoty, potom viete, že jeho ochrane musíte venovať zvýšenú pozornosť.

viac

Management bezpečnostných informácií

Riešenia SIEM umožňujú veľké množstvá dát z rôznych zdrojov v infraštruktúre zbierať v reálnom čase a generovať bezpečnostne relevantné udalosti na základe vopred určených kritérií.

viac

Bezpečná webová brána

Ťažko si dokážeme predstaviť organizáciu bez chráneného pripojenia na internet. Kvalitná a bezpečná webová brána ochráni používateľov pred škodlivým kódom pri sťahovaní súborov a umožní riadiť prístup na web.

viac

Softvér pre správcov nehnuteľností

Riešenia sa zameriavajú na správu bytov a nebytových priestorov. Správa bytov online, diaľkové odpočty meračov, informácie cez portál, či hybridná pošta uľahčujú našim zákazníkom ich každodennú prácu.

viac

Softvér pre výrobcov tepla

Výrobcovia a distribútori tepla vystavujú faktúry odberateľom podľa skutočnej spotreby v čo najkratšom čase. Riešenie umožňuje výrobcom vykonávať všetky úkony súvisiace s touto činnosťou.

viac

Komplexná správa IT

je proces kontrahovania tretej strany na riadenie IT procesov a systémov mimo organizácie, ktorá ich využíva. Malé a stredné podniky ho využívajú hlavne na správu čiastočnej IT infraštruktúry alebo správy IT ako celku.

viac

Referencie

Správcovia spravujú viac ako 500 tisíc priestorov