Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zóna



Registrácia
Zabudli ste heslo?

ČO ANASOFT ROBÍ

Digitálny vlastnoručný podpis

Je určený pre podpisovanie elektronických dokumentov vlastnoručným podpisom a prináša niekoľko inovácií oproti zaužívanému spôsobu podpisovania, či už papierových alebo elektronických dokumentov.

viac

Enterprise Content Management

ECM príp. Document Management System má za cieľ zjednodušiť manažment toku firemných informácií pomocou jednoduchej archivácie, bezpečnosti, správy verzií, procesné smerovanie a udržiavanie.

viac

Portálové riešenia

ako úložisko dokumentov, rýchly a jednoduchý prístup ku nim v rámci firmy, prípadne ako zákaznícky portál na efektívnejšiu komunikáciu so zákazníkmi.

viac

Riadenie výroby

Riešenia pre výrobné, logistické a správne procesy v priemysle zahŕňajú širokú paletu funkcionalít. Z MES systému sa postupným rozširovaním a nasadzovaním nových technológií stalo MOM.

viac

Optimalizácia internej logistiky

V oblasti internej logistiky sme vytvorili riešenie, ktoré je zamerané na logistické procesy v priemysle. MOM systém EMANS sleduje a riadi pohyb materiálu a výrobkov v podniku.

viac

Optimalizácia externej logistiky

V širokej problematike externej logistiky sa primárne zameriavame na optimalizáciu uzavretého zvozu a rozvozu materiálu a hotových výrobkov, ktorý je zabezpečený v pravidelnom cykle.

viac

Vývoj softvéru na mieru

ANASOFT patrí do prvej desiatky softvérových domov. Vývoj softvéru a aplikácií má pre všetky fázy presne definovanú metodiku zastrešujúcu všetky kategórie činností.

viac

Integrácia riešení

Systémová integrácia vám zabezpečí, aby váš rôznorodý softvér zdieľal informácie a aby vaše špecifické biznis procesy mohli z tohto prepojenia profitovať.

viac

Zákaznícke portály

Skúsenosti z projektov ukazujú na potrebu poskytovania relevantných informácií a na možnosť zákazníckej samoobsluhy - kde sú integrované kľúčové backendové systémy, poskytujúce na mieru šité informácie, ponuky, či služby.

viac

Kybernetická bezpečnosť - chráňte svoje najcennejšie dáta

Kybernetické hrozby sú stále častejšie a majú dopad na každého, kto pôsobí na internete, teda v kybernetickom priestore. Je to priestor, v ktorom pre tzv. „kyber zločincov“ neexistujú žiadne pravidlá či hranice a najcennejšou komoditou sa stávajú rôzne typy dát a informácií.

viac

Data leakage prevention - nedovoľte zneužiť citlivé informácie a údaje

Pred únikom dát sa môžete účinne chrániť nami dodávanými DLP riešeniami (Data Leakage Prevention). Zabezpečíme vám návrh riešenia, implementáciu a technickú podporu počas jeho prevádzky.

viac

Web application firewall - ochráňte vaše webové aplikácie

Útoky na webové aplikácie sú zamerané najmä na dáta z webových aplikácií a firemných databáz, prevzatie kontroly nad obsahom, vzhľadom web stránky. Naše riešenia poskytujú spoľahlivú ochranu webových aplikácií.

viac

Next generation firewall - viacúrovňová ochrana perimetra

Ochrániť sa pred malware a zabezpečiť podnikovú sieť potrebujú firmy všetkých veľkostí. Integrovaný Next Generation Firewall v rámci riešení UTM - Unified Threat Management ochráni podnikovú sieť pred vnútornými aj vonkajšími útokmi, reálnymi bezpečnostnými hrozbami.

viac

SIEM - management bezpečnostných informácií a udalostí

Log záznamy zo zariadení sú zdrojom cenných informácií pre riadenie IT security. Technológia SIEM vám pomôže s efektívnym využitím tohto veľkého množstva dát. Dáta zbiera v reálnom čase a generuje iba relevantné bezpečnostné udalosti.

viac

Web security - chráňte vašu sieť pred škodlivým kódom

Webová brána ochráni používateľov pred škodlivým kódom pri sťahovaní súborov a umožní riadiť prístup na web. Naše riešenie, postavené na špičkových technológiách, zabezpečuje presnú identifikáciu zero-day malware a ďalších škodlivých aktivít.

viac

Softvér pre správcov nehnuteľností

Riešenia sa zameriavajú na správu bytov a nebytových priestorov. Správa bytov online, diaľkové odpočty meračov, informácie cez portál, či hybridná pošta uľahčujú našim zákazníkom ich každodennú prácu.

viac

Softvér pre výrobcov tepla

Výrobcovia a distribútori tepla vystavujú faktúry odberateľom podľa skutočnej spotreby v čo najkratšom čase. Riešenie umožňuje výrobcom vykonávať všetky úkony súvisiace s touto činnosťou.

viac

Infraštruktúra a správa IT

V našom portfóliu preto nájdete potrebné činnosti a služby, ktoré vám pomôžu realizovať funkčnú a spoľahlivú infraštruktúru pre vaše IT.

viac

Referencie

Správcovia spravujú viac ako 750 tisíc priestorov