Novinky / Blog

27.09.2023

6 najčastejších znakov ako spoznáte, že váš firemný softvér je už zastaralý

27.09.2023

4 spôsoby ako zlepšiť maloobchodnú logistiku

18.09.2023

Ktoré knihy sú vo finálovej päťke? | ANASOFT LITERA

ČO ANASOFT ROBÍ

Digitálny vlastnoručný podpis

Eliminuje prácu s papierovými dokumentmi bez zmeny v zaužívaných procesoch. Technológia umožňuje kombinovať rôzne spôsoby podpisovania a ponúka hybridný systém na podpisovanie dokumentov kdekoľvek.

viac

Aplikácia ako predajný nástroj

Zefektívňuje predaj a znižuje spotrebu papiera na predajnom mieste. Prostredníctvom aplikácie dokáže používateľ pristupovať k informáciám z preddefinovaných zdrojov bez zmeny aplikačného prostredia.

viac

Zákaznícka zóna

Zjednodušuje komunikáciu so zákazníkom a umožňuje ukladanie digitálne podpísaných dokumentov na jednom miesto s neobmedzeným prístupom.

viac

Riadenie výrobných procesov (MES/MOM)

Inovatívna MES/MOM platforma pre inteligentné riadenie výrobných procesov a prevádzok pomáha podniku dosiahnuť prevádzkovú dokonalosť.

viac

Riadenie zásob a skladu (WMS/WES)

Pokročilé riešenie systému WMS/WES zabezpečuje rýchlu, včasnú, správnu a bezchybnú vnútropodnikovú logistiku s automatizovaným riadením zásob, objednávok a skladov.

viac

Smart transformácia podniku (IoT/AI)

Smart Industry riešenie EMANS zvyšuje prevádzkovú inteligenciu automatizáciou rozhodovacích procesov a riadenia podnikových zdrojov. Zvýšenie celkovej výkonnosti podniku dosahuje prostredníctvom konceptu inteligentného podniku (Smart Factory).

viac

Vývoj softvéru na mieru

ANASOFT patrí do prvej desiatky softvérových domov. Vývoj softvéru a aplikácií má pre všetky fázy presne definovanú metodiku zastrešujúcu všetky kategórie činností.

viac

Integrácia riešení

Systémová integrácia vám zabezpečí, aby váš rôznorodý softvér zdieľal informácie a aby vaše špecifické biznis procesy mohli z tohto prepojenia profitovať.

viac

Zákaznícke portály

Skúsenosti z projektov ukazujú na potrebu poskytovania relevantných informácií a na možnosť zákazníckej samoobsluhy - kde sú integrované kľúčové backendové systémy, poskytujúce na mieru šité informácie, ponuky, či služby.

viac

Kybernetická bezpečnosť - chráňte svoje najcennejšie dáta

Kybernetické hrozby sú stále častejšie a majú dopad na každého, kto pôsobí na internete, teda v kybernetickom priestore. Je to priestor, v ktorom pre tzv. „kyber zločincov“ neexistujú žiadne pravidlá či hranice a najcennejšou komoditou sa stávajú rôzne typy dát a informácií.

viac

Data leakage prevention - nedovoľte zneužiť citlivé informácie a údaje

Pred únikom dát sa môžete účinne chrániť nami dodávanými DLP riešeniami (Data Leakage Prevention). Zabezpečíme vám návrh riešenia, implementáciu a technickú podporu počas jeho prevádzky.

viac

Web application firewall - ochráňte vaše webové aplikácie

Útoky na webové aplikácie sú zamerané najmä na dáta z webových aplikácií a firemných databáz, prevzatie kontroly nad obsahom, vzhľadom web stránky. Naše riešenia poskytujú spoľahlivú ochranu webových aplikácií.

viac

Next generation firewall - viacúrovňová ochrana perimetra

Ochrániť sa pred malware a zabezpečiť podnikovú sieť potrebujú firmy všetkých veľkostí. Integrovaný Next Generation Firewall v rámci riešení UTM - Unified Threat Management ochráni podnikovú sieť pred vnútornými aj vonkajšími útokmi, reálnymi bezpečnostnými hrozbami.

viac

SIEM - management bezpečnostných informácií a udalostí

Log záznamy zo zariadení sú zdrojom cenných informácií pre riadenie IT security. Technológia SIEM vám pomôže s efektívnym využitím tohto veľkého množstva dát. Dáta zbiera v reálnom čase a generuje iba relevantné bezpečnostné udalosti.

viac

Web security - chráňte vašu sieť pred škodlivým kódom

Webová brána ochráni používateľov pred škodlivým kódom pri sťahovaní súborov a umožní riadiť prístup na web. Naše riešenie, postavené na špičkových technológiách, zabezpečuje presnú identifikáciu zero-day malware a ďalších škodlivých aktivít.

viac

Softvér pre správcov nehnuteľností

Riešenia sa zameriavajú na správu bytov a nebytových priestorov. Správa bytov online, diaľkové odpočty meračov, informácie cez portál, či hybridná pošta uľahčujú našim zákazníkom ich každodennú prácu.

viac

Softvér pre výrobcov tepla

Výrobcovia a distribútori tepla vystavujú faktúry odberateľom podľa skutočnej spotreby v čo najkratšom čase. Riešenie umožňuje výrobcom vykonávať všetky úkony súvisiace s touto činnosťou.

viac

Infraštruktúra a správa IT

V našom portfóliu preto nájdete potrebné činnosti a služby, ktoré vám pomôžu realizovať funkčnú a spoľahlivú infraštruktúru pre vaše IT.

viac