FIRST LEGO League

Súťaž FIRST LEGO LEAGUE na Slovensku, jej realizáciu a rozvoj podporujeme od roku 2010. Podpora vzdelávania prostredníctvom hry a skúseností je trvalou súčasťou našej stratégie. Práve súťaž FLL je úžasným príkladom vzdelávania nielen v oblasti LEGO robotiky, programovania, ale i tímovej práce, prezentačných a jazykových zručností.

Každoročne sú zadané nové úlohy a súťažiaci sa v tímoch pripravujú, konštruujú a programujú roboty, postavené zo stavebníc LEGO, trénujú na súťaž, pripravujú svoj výskumný projekt, zdieľajú svoje vedomosti a skúsenosti so svojimi spolužiakmi, kamarátmi, miestnou komunitou.

Od roku 2008, kedy sa konal na Slovensku prvý turnaj, stúpol počet regionálnych turnajov z jedného na sedem a počet tímov za zvýšil viac ako šesťnásobne.

Slovensko už trikrát (v rokoch 2010 - Bratislava, 2012 - Žiar nad Hronom, 2016 - Košice) hostilo medzinárodné kvalifikačné kolo krajín V4. V ročníku 2018/2019 sa ANASOFT stal partnerom podujatia FLL Semifinále Slovensko & Česko.