FIRST LEGO League

Súťaž FIRST LEGO LEAGUE na Slovensku, jej realizáciu a rozvoj podporujeme od roku 2010. Podpora vzdelávania prostredníctvom hry a skúseností je trvalou súčasťou našej stratégie. Práve súťaž FLL je úžasným príkladom vzdelávania nielen v oblasti LEGO robotiky, programovania, ale i tímovej práce, prezentačných a jazykových zručností.

Každoročne sú zadané nové úlohy a súťažiaci sa v tímoch pripravujú, konštruujú a programujú roboty, postavené zo stavebníc LEGO, trénujú na súťaž, pripravujú svoj výskumný projekt, zdieľajú svoje vedomosti a skúsenosti so svojimi spolužiakmi, kamarátmi, miestnou komunitou.

Od roku 2008, kedy sa konal na Slovensku prvý turnaj, stúpol počet regionálnych turnajov z jedného na sedem a počet tímov za zvýšil viac ako šesťnásobne.

Do aktuálneho ročníka FIRST® LEGO® League s názvom SUPERPOWEREDSM, ktorý bol venovaný energii budúcnosti sa v troch vekových kategóriách tohto programu zapojilo rekordných 133 tímov detí a mladých ľudí z celého Slovenska. Vyvrcholením sezóny 2022/23 bolo Národné finále a festival FIRST LEGO League s účasťou 6 pozvaných tímov v kategórii Explore a 14 tímov v kategórii Challenge, ktoré sa na finále kvalifikovali z regionálnych turnajov. Celkovým víťazom Národného finále FIRST LEGO League v sezóne 2022/23 sa stal bratislavský tím Hexadron, druhé miesto v celkovom hodnotení patrí mladému tímu Legoborci z Oravy, ktorých domovom je obec Lokca. Oba tímy svojim umiestnením získali možnosť reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodných podujatiach v USA.