ANASOFT litera - Najprestížnejšia literárna cena na Slovensku

ANASOFT litera je najprestížnejšia literárna cena na Slovensku, ktorú podporujeme už od roku 2006, kedy sme sa stali generálnym partnerom.

Cena sa udeľuje za najlepšie slovenské prozaické dielo vydané v uplynulom roku. Okrem hlavného cieľa podpory pôvodnej slovenskej literárnej tvorby, fungovanie literárnej ceny zlepšuje aj orientáciu čitateľov v literatúre, podporuje vydavateľov, kníhkupcov, knihovníkov a najmä autorov.

Organizátorom  tejto ceny, ako aj literárneho festivalu LITERA FEST, je občianske združenie ars_litera.

ANASOFT sa ako generálny partner literárnej ceny podieľa nielen na jej financovaní, ale prispieva i vlastným kreatívnym a organizačným vkladom. Výsadou ANASOFT litery je predovšetkým jej nezávislosť od štátnych inštitúcií, automatická nominácia všetkých slovenských prozaických titulov, ktoré boli vydané v uplynulom roku a každoročná zmena poroty. Zároveň je finančne najlepšie ohodnotenou cenou za publikované literárne dielo na Slovensku (v roku 2011 bola odmena pre víťaza stanovená na 10 000 EUR).

V roku 2010 bola práve táto naša aktivita ocenená aj cenou na VIA BONA za Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu.

anasoft litera 2022

Cenu Anasoft litera získal Stanislav Rakús za knihu Ľútostivosť

Stanislav Rakús je dvojnásobným laureátom literárnej ceny Anasoft litera. Prvý raz si prevzal ocenenie v roku 2010 za knihu Telegram. V stredu 26. októbra získal cenu Anasoft litera za zbierku próz Ľútostivosť, ktorá vyšla vo vydavateľstve KK Bagala.

Cenu čitateľov získal Lukáš Onderčanin a jeho dokumentárny román Utópia v Leninovej záhrade

Okrem hlavného ocenenia bola opäť udelená aj Cena čitateľov a čitateliek, ktorú tento rok získal Lukáš Onderčanin a jeho dokumentárny románUtópia v Leninovej záhradez vydavateľstva Absynt. 

Finálová päťka Anasoft litera 2022

Literárna cena Anasoft litera v Rádiu Devín vyhlásila finalistov a finalistku 17. ročníka. Štyria z nich sa už v histórii ceny stali jej laureátmi. Päticu uzatvára mladá slovenská autorka so svojím debutom

Predstavujeme vám desiatku Anasoft litera 2022

Literárna cena Anasoft litera vyhlásila 10 nominovaných kníh na prestížne ocenenie. Okrem diel etablovaných spisovateliek a spisovateľov, z ktorých štyria sú laureátmi ceny Anasoft litera, sú medzi nimi aj dva debuty. 

Zoznam hodnotených kníh v roku 2022

Rukami odbornej poroty prešlo 132 hodnotených kníh. Do výberu hodnotených kníh vstupuje prozaická tvorba žijúceho autora v prvom vydaní s vročením oceňovaného roka automaticky.

ANASOFT litera 2021

Cenu Anasoft litera 2021 získala Barbora Hrínová za debutovú knihu Jednorožce

V utorok 12. októbra 2021 sme sa dozvedeli meno laureátky 16. ročníka prestížnej slovenskej literárnej ceny za pôvodnú prózu Anasoft litera. 

Predstavujeme finálovú päťku ANASOFT litera 2021

Literárna cena Anasoft litera vo vysielaní Rádia Devín vyhlásila finálovú päťku Anasoft litera.

LITERA FEST 2021 už čoskoro a osobne

Odporúčame vám pridať si do balíčka zažitia LITERA FEST, ktorý bude 23. – 25. júna v bratislavskom .klube pod lampou. Vstup je voľný.

Vyhlásili sme päť statočných v cene René 2021

Cena René - Anasoft litera gymnazistov je na Slovensku prvou literárnou cenou, o ktorej rozhodujú študenti a študentky vybraných slovenských gymnázií a stredných škôl. 

Desiatka nominovaných na prestížnu cenu ANASOFT litera 2021

Literárna cena ANASOFT litera dnes po 14:00 vyhlásila 10 nominovaných kníh na prestížne ocenenie. 

Odborná porota ANASOFT litera 2021 má pred sebou 148 titulov

Päťčlennú odbornú porotu stanovuje organizátor literárnej ceny.