Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

ANASOFT litera

ANASOFT litera

ANASOFT litera - najprestížnejšia literárna cena na Slovensku, ktorú podporujeme už od roku 2006, kedy sme sa stali generálnym partnerom. Cena sa udeľuje za najlepšie slovenské prozaické dielo vydané v uplynulom roku. Okrem hlavného cieľa podpory pôvodnej slovenskej literárnej tvorby, fungovanie literárnej ceny zlepšuje aj orientáciu čitateľov v literatúre, podporuje vydavateľov, kníhkupcov, knihovníkov a najmä autorov. Organizátorom  tejto ceny, ako aj literárneho festivalu ANASOFT LITERA FEST, je občianske združenie ars_litera.

ANASOFT sa ako generálny partner literárnej ceny podieľa nielen na jej financovaní, ale prispieva i vlastným kreatívnym a organizačným vkladom. Výsadou ANASOFT litery je predovšetkým jej nezávislosť od štátnych inštitúcií, automatická nominácia všetkých slovenských prozaických titulov, ktoré boli vydané v uplynulom roku a každoročná zmena poroty. Zároveň je finančne najlepšie ohodnotenou cenou za publikované literárne dielo na Slovensku (v roku 2011 bola odmena pre víťaza stanovená na 10 000 EUR).

V roku 2010 bola práve tto naša aktivita ocenená aj cenou na VIA BONA za Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu.

 

ANASOFT litera 2020

ANASOFT litera 2020

ANASOFT litera 2020 má svoju desinu

Cena René 2020

Laureát ceny ANASOFT litera 2019

  

Kompletné informácie o cene ANASOFT litera, o jej jednotlivých ročníkoch, štatúte súťaže, víťazoch a finalistoch, nájdete aj na stránke www.anasoftlitera.sk.