Inteligentné zásobovanie digitálnymi dvojčatami | Prednáška

26.12.2019

Inteligentné zásobovanie digitálnymi dvojčatami

Prečo je technológia digitálnych dvojčiat významná pre automatizáciu zásobovania? Akú úlohu zohrávajú digitálne dvojčatá v inteligentnom riadení logistiky? Vypočujte si záznam prípadových štúdií o nasadení digitálnych dvojčiat pre automatizáciu logistiky.

Digitálne dvojčatá patria medzi rýchlo sa rozširujúce technológie v IoT riešeniach. Využívajú sa predovšetkým ako virtuálny obraz, ktorý umožňuje sledovať výkon zariadení a pohyb tovaru v reálnom čase. Zároveň slúžia aj na vytváranie simulácií a projekcií logistických procesov. Súčasné kyberneticko-fyzikálne systémy a Smart Industry platformy už disponujú technológiou digitálnych dvojčiat vo forme autonómnych inteligentných softvérových agentov. 

Softvérové agenty umožňujú prepájať fyzické objekty a nefyzické entity logistického prostredia s ich virtuálnymi kópiami, ktoré sa následne podieľajú na inteligentnom a autonómnom riadení procesov a činností vo vnútropodnikovej a medzipodnikovej logistike.

Spoločnosť ANASOFT predstavovala riešenia automatizácie logistiky využívajúce technológiu digitálneho dvojčaťa na logistickom fóre LOG-IN. Vypočujte si prednášku o inteligentnom riadení vychystávania a expedície v e-Commerce a distribúcii ako aj nasadení digitálnych dvojčiat za účelom autonómnej koordinácie a riadenia zásobovacích a výrobných procesov v prevádzke subdodávateľa pre automobilový sektor.

Digitálne dvojčatá v logistike a zásobovaní

Získajte prístup k videoprednáške:

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.


* Povinné položky

 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Digitálne dvojča: Inteligentný podnik a smart výroba

Dôležitosť technológie digitálneho dvojčaťa a jej prínos spočívajú v jej simultánnom duálnom nastavení ako simulačného a riadiaceho nástroja. Digitálne dvojča v kombinácii s Internetom vecí (IoT) a strojovou inteligenciou (MI) dokáže transformovať bežné objekty na inteligentné veci.

Éra inovácií v automatizácii skladov a logistiky

Požiadavky na zásobovanie a distribúciu sa prudko menia, čomu zodpovedá aj rapídny vývoj inteligentných riadiacich systémov. Nové technológie z inventára Industry 4.0 založené na internete vecí (IoT), internete služieb (IoS), virtualizácii a nástrojov umelej inteligencie (AI) už v súčasnosti umožňujú generačný posun pri riadení skladu a logistických procesoch so snahou vyhovieť komplexným nárokom omni-kanálovej distribúcie.

Nový retail a omnikanálová distribúcia

Omnikanálová distribučná stratégia sa postupne bude stávať nevyhnutnosťou pre celý segment elektronického obchodu (e-Commerce). Nové logistické technológie prispeli k zoštíhleniu logistických tokov a komfortnejšej spotrebiteľskej skúsenosti pri online nákupoch.