Kinect

Anasoft je prvá firma na Slovensku, ktorá nasadila Kinect vo výrobe. Smart Industry riešenie EMANS využíva Kinect od spoločnosti Microsoft na rozpoznávanie pohybu pracovníka vo výrobe. To umožňuje riadenie výrobného procesu pohybom, napríklad pohybom ruky. Je to výnimočná integrácia technológie rozpoznávania objektov, komunikácie človek - stroj aj v prevedení bez multimediálnych dotykových displejov.

Výhody riešenia

  • Zníženie času operácie
  • Zníženie záťaže pracovníka

Máme skúsenosti s nasadením tejto technológie v náročnom segmente automobilového priemyslu. V týchto prevádzkach, kde väčšina pracovníkov narába s nástrojmi a produktmi vysokej hodnoty, sme tak splnili potrebu odsúhlasovania pracovných úkonov gestami (keďže bolo potrebné podmienené odsúhlasovanie úkonov a prevádzka vzhľadom na vysoko citlivú manipuláciu s výrobkami neumožňovala inštaláciu prídavných dotykových zariadení).
Kinect with EMANS in manufacture

Možnosti nasadenia

  • Potvrdenie kroku montážneho postupu gestom, a prechod na ďalší krok
  • Potvrdenie kontroly kvality
  • Snímanie pohybov operátora pri montáži (kontrola)
  • Analýza pohybov (ergonómia)
  • Možnosť aplikácie 3D operátorov, skenovanie v školiacich strediskách pre priemyselnú montáž