Profil spoločnosti

ANASOFT sa venuje vývoju softvéru od svojho vzniku. V súčasnosti zamestnáva viac ako 130 zamestnancov na Slovensku, v Čechách, Nemecku a USA.

Spoločnosť poskytuje široké portfólio služieb a produktov, ktoré sú celosvetovo implementované, pričom využíva svoje mnohoročné skúsenosti z rôznych oblastí riešení, typov projektov a technológií.  

Zákazníkmi sú slovenské aj zahraničné spoločnosti z bankovníctva a finančného sektora, zo štátnej a verejnej správy, z výroby, z obchodu a logistiky. Poskytuje služby vývoja softvéru na mieru a venuje sa aj produktom v oblasti riadenia výroby, optimalizácie logistiky, digitalizovaného podpisu a správy bytov.

Informačný softvér DOMUS pre správu bytov je jedným z našich najväčších produktov a vyvíjame ho od založenia spoločnosti v roku 1993. DOMUS poskytuje podporu pre správu bytových a nebytových priestorov a výrobu tepla od technických modulov, cez moduly nájomného, účtovníctvo až po vyúčtovanie. Jeho výhody využívajú správcovia pri správe viac ako 250 spoločností, ktoré spravujú viac 750 tisíc priestorov na Slovensku a v Českej republike. Ide o komplexný, otvorený, bezpečný modulárny systém, ktorý neustále sleduje vývoj požiadaviek trhu a legislatívne zmeny.

ANASOFT taktiež prevádzkuje najväčší portál www.poschodoch.sk, ktorý sprístupňujúci údaje o byte a dome vlastníkom bytov.

Čím je naše riešenie pre správu bytov a výrobu tepla iné

  • Plnohodnotné účtovníctvo vrátane DPH je integrované do systému
  • Všetky moduly bežia nad jednou databázou, údaje sú evidované len raz
  • Vybrané aplikácie bežia nielen pod Windows, ale aj v prehliadači a na Android a iOS zariadeniach
  • Portál www.poschodoch.sk je integrálnou súčasťou a o jeho prevádzku sa postaráme za vás

Certifikáty pre systém DOMUS

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 20000
  • ISO 25000
  • ISO 27001
  • EU & NATO SECRET Security Clearance

Technologickí partneri

Naše riešenie umožňuje moderné odpočty meračov, ktoré  v súčasnosti prebiehajú cez internet. Softvér DOMUS umožňuje tieto odpočty dostať priamo do systému u klienta a užívatelia bytov sa k nim dostanú cez portál www.poschodoch.sk.

Táto služba vyžaduje kompatibilné merače. Spolupracujeme so spoločnosťami:

Technologický partner - Ista         Technologický partner - Techem        Technologický partner - Zenner         Technologický partner - Lumacol 

Technologický partner - Apator    Technologický partner - ENBRA       Technologický partner - Sensus

Implementační partneri

Implementáciu systému na východnom Slovensku zabezpečuje spoločnosť Kornel s.r.o. z Košíc. Implementáciu systému v západnej časti Českej republiky zabezpečuje spoločnosť SysAg software.