Pick To Light

Pick to Light systém sa používa najmä pri vyskladňovaní položiek v príprave výroby, alebo zo zásobníkov priamo na pracovisku. Svetlá navigujú pracovníka pri výbere položiek, prípadne zobrazujú aj počet kusov. Potvrdenie výberu môže byť realizované tlačidlom, ale aj senzorom (napr. optickým).
Pick to light

Prínosy

  • Zníženie chybovosti pri výbere materiálu
  • Bezpapierová prevádzka (nie je nutný zoznam položiek)
  • Zníženie času vyskladňovania
  • Zníženie záťaže pracovníka
  • Možnosť merania a kontroly
  • Vysoká flexibilia (jednoduchá zmena umiestnenia alebo procesu)

Proces

Vyskladňovací proces môže byť realizovaný naskenovaním objednávky skenerom. Na základe objednávky sa v systéme načíta tzv. picking list (zoznam materiálu). Rozsvietia sa svetlá prislúchajúce pozíciám vyskladňovaného materálu. Ak vyskladňujú viacerí operátori, každému prislúcha iná farba svetielok. Po odobratí materiálu sa svetlo automaticky zhasne.