5 logistických trendů, jenž budou formovat zásobování v roce 2022

04.01.2022

5 logistických trendů, jenž budou formovat zásobování v roce 2022

Logistické trendy v roce 2022 jsou ovlivněny dvěma vlnami pandemie z předchozího období a také novými výzvami formujícími prostředí jak globálních, tak i lokálních dodavatelských řetězců.

 

Rok 2021 se opět nesl ve znamení globální pandemie koronaviru. Ačkoli COVID-19 a s ním spojená preventivní opatření vedly podniky k adaptaci na nový (post-)pandemický normál, přetrvávající celosvětová zdravotní krize nepředstavovala jedinou překážku pro domácí a zahraniční dodavatelské řetězce. Krizový management v nejedné firmě spustilo i zablokování Suezského kanálu, jakož i následky extrémního počasí během roku.

Mezi události s nejvýznamnějším dopadem na globální dodavatelské řetězce patřily mimo jiné:

 • dočasné přerušení provozu významných výrobních podniků ve Vietnamu po nárůstu případů onemocnění COVID-19,
 • hurikán Ida,
 • mrazy a sněhové bouře, které v Texasu paralyzovaly především petrochemický průmysl,
 • přetížení jednoho z nejrušnějších kontejnerových přístavů v Šen-čenu - Yantian,
 • jakož i dvoutýdenní odstavení třetího největšího přístavu na světě - terminálu Ningbo-Zhoushan.

Turbulentní rok 2021 zároveň naznačuje, jak bude zhruba vypadat další období. Podniky se i do nadcházejícího roku musí připravit na:

 • logistické blokády,
 • deficit materiálů,
 • dopravní úzká hrdla,
 • volatilitu trhů,
 • rostoucí požadavky na zákaznické služby, a
 • nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Podle průzkumuaž polovina velkých firem utrpěla přerušení dodavatelského řetězce v roce 2021, přičemž na jednu z osmi firem mělo přerušení zásadní dopad. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že rok 2022 by neměl být minimálně podobně dramatický. Firmy v dodavatelských řetězcích však dokážou předcházet negativním dopadům krizových událostí

 • nasazením nových technologií,
 • kontinuálním inovováním,
 • transformací na daty řízené procesy,
 • a přechodem na pružné provozní modely.

Následujících 5 trendů bude významně ovlivňovat logistiku a zásobování v roce 2022.

 

MAINSTREAMIZACE OMNIKANÁLOVÉ LOGISTIKY

35% výrobců bude investovat do řídících softwarů do roku 2024 na zlepšení rychlosti, agility a transparentnosti pro B2B a B2C zákazníky, což bude mít za následek 25% zlepšení včasného a přesného dodávání objednávek

Lockdownová opatření zasáhla do návyků spotřebitelů a jejich nákupního chování již v roce 2020, kdy zavření kamenných prodejen spustilo masivní přesun do online prostoru. Obrat českých e-shopů v druhém kvartálu 2021 dosáhl 50,54 miliard korun, které si rozdělilo 41 639 domácích e-shopů.

Kamenné provozy zůstávají nadále součástí většiny maloobchodních prodejních kanálů. Ale vzhledem ke stoupajícímu přesunu spotřebitelů do digitálního prostředí musí prodejci přizpůsobit také své prodejní strategie. A to především rozšířením o internetovou nákupní platformu nebo možností prodeje na sociálních sítích, tzv. social commerce.

Kombinace prodejních možností ve virtuálním i fyzickém prostoru spolu s dalšími alternativními prodejními kanály posouvají koncept omnikanálového prodeje na úroveň nové normy. Při rozšiřování prodejních kanálů však prodejci musí přehodnotit i své stávající logistické a zásobovací procesy a adekvátně je přizpůsobit narůstajícím logistickým požadavkům.

Obchodnímu modelu omnikanálového prodeje proto musí být nutně přizpůsobeno i řízení skladu, distribučního centra nebo fulfillmentové logistiky. Postupy multikanálové a omnikanálové logistiky představují komplexnější výzvy v porovnání s lineárním vychystáváním při konvenčním jednokanálovém prodeji.

Rozšiřování prodejních kanálů bude vést k inovaci zásobování ve skladech a vychystávacích postupů v distribučních centrech a jejich konfiguraci na standardy omnikálové logistiky. S tím souvisí především automatizace řízení zásob, skladu a objednávek, respektive škálování automatizace napříč jednotlivými prodejními kanály spolu s přechodem na řízení procesů (procesní management) v reálném čase.

Rozšíření systémového řízení navíc souvisí s očekávaným exponenciálním růstem online nákupů, které se budou projevovat i v dodavatelsko-odběratelském prostředí (B2B). Nejen díky dopadům koronakrize se bude u B2B partnerství upřednostňovat digitální kontakt, přičemž je pravděpodobné, že přístup „digital first“ se brzy stane byznysovým standardem.

Správně nastavená omnikanálová strategie závisí na jednotlivých podnicích a jejich individuálních cílech. Avšak digitální transformace a automatizace procesů budou nezbytné pro efektivní fungování podniků. Přitom digitalizace a automatizace se netýkají jen prodejních procesů, ale také zásobovacích a logistických operací.

V závislosti na tom, zda prodejci plánují rozšířit svůj fyzický prodej o digitální kanály, nebo e-commerce podniky plánují vstoupit do fyzického prostoru (pop-up stánky, ambulantní prodej apod.), nebo diverzifikovat různé zákaznické segmenty souběžně v B2B a B2C, prodejci by se měly zaměřit i na revizi vychystávacích procesů a současného řízení zásob. Navíc, řízení toku zboží pro kamenné provozy, e-commerce a distribuční centra disponuje osobitými specifiky a náležitostmi.

Například při obsluhování e-commerce objednávek se očekávají co nejkratší procesy vychystání položek zboží, kompletizace objednávek a jejich expedice, přičemž v případě distribučních center hrají větší roli náklady než rychlost při manipulaci velkoobjemových objednávek.

Podobně je to i s přepravními jednotkami. V distribučním centru jsou to kartony a palety, zatímco v e-commerce skladech jde především o jednotlivé kusy zboží. Tyto parametry se navzájem nevylučují, ale měly by být zohledněny při konfiguraci zásobovacích procesů a nastavování udržitelného provozního modelu.

Moderní WMS/WES systémy již v současnosti dokáží řídit paralelní vychystávací strategie při souběžném obsluhování různých prodejních kanálů. A nejen urychlovat dodání přesných objednávek, ale také zajistit bezchybné reverzní toky. Kromě toho jsou WES systémy již připraveny také na řízení procesů při rozšiřujících se preferencích zákazníků a zároveň jsou vybavené pro širší podporu služeb zákazníkům.

REVERZNÍ LOGISTIKA A ŘÍZENÍ VRATEK JAKO KONKURENČNí VÝHODA

70% výrobců v globálních dodavatelských řetězcích bude investovat do softwarových nástrojů na podporu obchodních modelů cirkulární ekonomiky do roku 2024 pro dlouhodobé zlepšení ziskovosti dodavatelského řetězce

Stoupající online prodeje vedli také k rostoucímu množství vratek a reklamací. Akcelerující sektor e-commerce a rozšiřující se omnikanálové strategie si vyžadují i ​​dodatečnou optimalizaci a konfiguraci reverzních toků. Reklamacím se již v současnosti nedá zcela vyhnout a podmínky vrácení zboží mají přímý dopad na chování spotřebitelů. Skupina spotřebitelů (zhruba 19%) nakupuje několik různých typů podobného zboží, aby si je vyzkoušela a ponechala jen to, které jim bude nejvíce vyhovovat. Ostatní zboží vrací zpátky prodejci.

Reklamace, řízení vratek a reverzních toků zároveň představují i ​​další provozní náklady, především náklady na práci (příjem na sklad a opětovné zaskladnění), náklady vážící se na poškozené zboží i dodatečné výdaje vynaložené na opětovný prodej vráceného zboží. Avšak reklamace a vratky se v prostředí s rostoucí konkurencí stávají jednou z obchodních výhod. Poštovné zdarma při vrácení zboží se již stalo zlatým standardem.

Optimalizace reverzních toků zahrnuje

 • zlepšení viditelnosti při reklamacích,
 • sledování a vyhodnocování jaké položky zákazníci vracejí a na která místa (přímo do distribučního centra, na prodejnu, dodavateli nebo obchodníkovi),
 • nastavování proaktivní strategie přijetí vráceného zboží,
 • expresní zpracování a vyhodnocení reklamace,
 • kontrolu kvality,
 • a zařazení zboží - v případě, že je bez závady - zpět do prodejního procesu.

Reverzní toky se postupně stávají klíčovými i při rozbíhání recyklačních iniciativ, kdy použité zboží může být vráceno v rámci výkupu nebo pro opětovné zpracování. Prodejce nebo podnik může vykupovat použité spotřebiče a po důkladném repasování vrátit zpět do prodeje a tím spotřebičům prodloužit užitkový cyklus. Podniky mohou také vykupovat použité zboží i v rámci recyklace a opětovného zpracování surovin nejen pro podobný, ale i jiný účel. Důležitost reverzních toků bude nadále stoupat s přechodem na cirkulární ekonomii.

ECO-FRIENDLY ZÁSOBOVÁNÍ

70% vedoucích dodavatelských řetězců plánuje investovat do cirkulární ekonomiky

Cirkulární ekonomika souvisí i s další společenskou změnou týkající se přijímání a nastavování environmentálních iniciativ, udržitelných strategií a provozních postupů. Ty byly také předmětem klimatického summitu COP26 v Glasgow, ze kterého vyplynulo několik závazků především týkajících se dekarbonizace a snižování produkce skleníkových plynů a metanu. Tato opatření mají zároveň přímý dopad na dodavatelské řetězce, zásobování a logistiku.

V tomto směru můžeme očekávat nastavování nových standardů udržitelného fungování podniků s cílem minimalizovat negativní dopady obchodních činností na životní prostředí. Spotřebitelé se již v současnosti více zajímají o to, jak podniky přistupují k životnímu prostředí. Nejedná se přitom výhradně pouze o generaci mileniálů, která se s tímto tématem nejčastěji skloňuje.

Zákazníci různých demografií na velkých i malých trzích se zajímají, jak podniky pomáhají zlepšovat životní prostředí, přičemž průzkum prokázal, že až 81% respondentů napříč krajinami si myslí, že podniky by se měly chovat zodpovědně vůči přírodě. Z průzkumu zároveň vyplývá také, že zákazníci i z obav o znečišťování či produkci odpadů upravují své nákupní chování. Tento názor je sdílen všemi generacemi – od generace Z (80%) až po generaci 65+ (65%).

I technologické trendy se v nadcházejícím období budou stále více ubírat „eco-friendly“ směrem, což se projeví také na „zeleném skladování“. Nejčastější opatření při transformaci skladu na ekologický provoz zahrnují zejména přechod na LED svítidla, používání elektrických přepravních a manipulačních zařízení jako i využívání solárních panelů.

Kromě dekarbonizace skladu se při redukci vzniku odpadů využívá především digitalizace papírové agendy (výdejky, vratky, přebírací a předávací protokoly), opětovné používání přepravních materiálů a nastavování reverzních toků pro sběr obalů.

Kromě digitalizace papírových dokumentů a urychlení toku informací přispívají WMS/WES systémy k přechodu na udržitelný provoz i optimalizací řízení zásob, jakož i řízení interních a externích reverzních toků pro opětovné použití obalového materiálu a přepravních nebo manipulačních jednotek. Tato všechna opatření jsou již součástí ekologických strategií.

NÁSTUP ROBO-MOBILITY

„Chronický nedostatek pracovní síly podnítí 75% podniků v dodavatelských řetězcích k priorizaci investic do automatizace vedoucích k nárůstu produktivity o 10% do konce roku 2022

Rychle mezinárodně expandující domácí společnost Dedoles oznámila, že se svým novým distribučním centrem stane součástí čtvrté průmyslové revoluce. Klíčovým rozdílem v porovnání s jinými automatizovanými sklady a interní logistikou bude nasazení AMR (autonomních mobilních robotů) namísto tradičnějších dopravníkových pásů.

Nástup robotů předznamenává transformaci toku materiálu jakož i skladových a zásobovacích přepravně-manipulačních technologií. Akcelerace robotizace vychystávacích procesů zároveň také vyplývá z nových požadavků na flexibilitu a efektivnější využívání prostoru ve skladech a distribučních centrech.

Roboti se dokážou dynamicky přizpůsobovat změnám ve skladu i neustále se měnícím potřebám provozu. A to i v případech, kdy se výrazněji mění rozložení nebo uspořádání skladovacích prostor včetně expanze skladu.

Rozšířená mobilita v porovnání s konvenčnějšími přepravními technologiemi dává prostor i pro zvyšování efektivnosti procesů. Navíc roboti mohou využívat optimalizační algoritmy nejen pro výrobu a zásobování, ale také vlastní údržbu. S autonomními mobilními roboty souvisí také zvýšená míra nasazování kobotů pro manipulaci se zbožím a materiálem, vychystávání materiálu a balení objednávek.

Robotizace je i z nemalé míry poháněna stále citelnějším nedostatkem kvalifikované pracovní síly, který se bude v nadcházejícím období jenom prohlubovat.

DATy Řízený SKLAD A ZÁSOBOVáNí

„50% prognóz všech dodavatelských řetězců bude automatizovaných použitím umělé inteligence do roku 2023

S rozvíjející se digitální transformací budou podniky získávat stále větší přístup k většímu množství relevantních dat, a ty posléze využívat pro optimalizaci výkonu provozu a zlepšování efektivnosti zásobovacích procesů. Přístup k datům a jejich adekvátní zpracování umožní přeměnu dodavatelských řetězců na poptávkou řízenou logistiku a poptávkou řízené skladování. Výměna a zpracování dat v reálném čase urychlí informační toky v dodavatelském řetězci, což je také základní předpoklad pro akceleraci materiálových toků.

Provozy, které již zakládají své rozhodovací procesy na aktuálních datech se budou zaměřovat na zvyšování přidané hodnoty získané z těchto údajů. Především řízením materiálového toku v reálném čase nebo dodatečnými optimalizačními řešeními vedoucími k rozšíření výkonnosti a kapacity skladu nebo jeho expedičního potenciálu. Data umožní podniku rozvíjet dynamické provozní strategie, které se již stávají standardem promoderní WMS/WES a MES systémy.

Zpracování dat o pohybech zásob nebo o příchozích objednávkách v reálném čase mohou procesně-orientované řídicí systémy využívat pro nasazení dynamických strategií například při naskladňování zboží. V takovém případě se momentálně nejžádanější zboží uskladňuje co nejblíže kompletačnímu nebo výdejnímu místu.

Typy zboží a jejich skladové pozice se v čase neustále mění podle vyvíjející se poptávky. Vysokoobrátkové položky a bestsellery mohu měnit místo i několikrát během pracovní směny. Tento typ naskladňování, kdy zásoby nemají své pevně stanovené pozice, se označuje jako chaotické naskladňování. Podobně i vychystávání objednávek může být maximalizováno nasazením klastrového nebo vlnového vychystávání, které dokáže lépe reagovat na přicházející zvýšený objem objednávek s méně položkami. Datami řízený sklad a zásobování přinášejí benefity i při efektivním vytěžování podnikových zdrojů.

Monitorování technického stavu manipulačně-přepravních zařízení umožňuje předcházet technickým poruchám, nečekaným výpadkům, nechtěným odstávkám zařízení nebo jejich poškození z důvodu přehlížené nebo zanedbané poruchy. Tímto způsobem lze minimalizovat náklady na údržbu, opravy nebo kompletní výměnu zásobovacích technologií.

Přechod na provozní strategii založenou na datech umožňuje řídit procesy s ohledem na skutečné události v reálném čase a také vede k

 • optimalizaci skladové kapacity,
 • a snižování doby nutné ke zpracování objednávky.

Tato změna strategie zároveň přispívá k organičtější koordinaci dalších na sebe navazujících operací jako příjem, naskladnění, kompletace a expedice objednávek.

Datová analýza dokáže odhalit včas jakékoli změny na trhu nebo měnící se vzorce chování zákazníků, čemuž může podnik náležitě přizpůsobit své provozní strategie. Prognostika změn dává podnikům konkurenční výhodu a zároveň dodává procesům kýženou flexibilitu pro včasné a přiměřené reakce na trhové nebo spotřebitelské změny. Pružnost získaná na základě datové analýzy umožňuje podniku dosáhnout i elasticity ve smyslu kontinuální implementace nových trendů nebo vylaďování provozních procesů, díky čemuž se podnik stane snáze adaptovatelným na proměnlivé externí i interní faktory.

Plánujete digitalizovat sklad nebo automatizovat zásobování?

Poraďte se s našimi specialisty

5 chyb v e-commerce logistice a jak se jim vyhnout

Jaké jsou nejčastější chyby v e-commerce logistice a jak jim mohou e-shopy efektivně předcházet, aby dokázaly čelit každodenním logistickým výzvám.

6 způsobů jak zvýšit ziskovost skladu

Existuje několik možností a způsobů, jakými dosáhnout vyšší ziskovost skladu, optimalizovat provozní náklady a zároveň přispět ke zlepšení produktivity distribučního centra.

Jak vybrat správný WMS systém a nezbláznit se

Jaká základní kritéria by se měla zvažovat při výběru systému WMS, aby podnik získal optimální řešení?