Umělá inteligence začíná překopávat fungování firem

24.07.2019

Umělá inteligence začíná překopávat fungování firem

Umělá inteligence podle průzkumu mezi manažéry firem nejvíc změní průmysl, dopravu a logistiku. Jaké jsou reálné přínosy prvků umělé inteligence pro byznys?

Zprávy v médiích v posledních měsících nenechávají nikoho na pochybách, že svět stojí před převratnými změnami. Na svědomí je bude mít umělá inteligence, která již dnes oživuje mrtvé celebrity, poráží lidi při hraní počítačových herskládá hudbu a píše tak dobré texty, že se jich bojí i samotní tvůrci.

Jaké jsou ale reální přínosy prvků umělé inteligence pro byznys? A rozumějí vůbec podnikatelé a manažeři tomu, jak jim tyto technologie dokážou pomoct?

Umělá inteligence tu a teď

Průzkum společnosti Go4insight realizovaný mezi majiteli, řediteli a manažery firem ukazuje, že čas pro umělou inteligenci (AI) již nastává i v našich geografických šířkách. A to i navzdory tomu, že téměř tři pětiny firem stále netuší o přínosech umělé inteligence pro byznys nebo mají o jejím praktickém využití jenom základní informace.

     Znalost praktického využití umělé inteligence AI

Znalost praktického využití umělé inteligence (zdroj: Go4insight)

 

Neznalost potenciálu umělé inteligence se může zdát vysoká, na druhé straně čtvrtina podniků ví do detailů, co tato inovativní technologie dokáže a již dnes ji i využívá nebo se tomuto tématu minimálně intenzivně věnuje. A v nejbližších třech až pěti letech míní některou technologii z kategorie umělé inteligence nasadit až 70% podniků.

Dnes využívají firmy z prvků umělé inteligence především prediktivní analytiku (30%), to znamená softvérové systémy schopné na základě datových modelů předpovědět například poruchy strojů nebo upozorňovat na potřebu výměny součástky, která při případném selhání způsobí velké škody. K dalším využívaným technologiím umělé inteligence patří strojové učení (27%), analýza obrazů nebo strojové vidění (24%), autonomní roboti (18%) a rozpoznávání hlasu (11%).

   Současné využití umělé inteligence AI v podnicích

 Současné využití umělé inteligence  (zdroj: Go4insight)

Které odvětví mění umělá inteligence již dnes

Široké uplatnění nacházejí technologie umělé inteligence již v současnosti v průmyslu, logistických procesech, ale i ve finančnictví a v obchodě.

Řídící Smart Industry systémy již v mnohých fabrikách zabezpečují autonomní řízení výrobních a logistických procesů od výrobních linek, přes sklady, až po expedici a přepravu, tudíž řídí celý dodavatelský řetězec (supply chain).

V procesech vnitropodnikové logistiky, tedy ve skladování, v interním zásobováním a v expedici se již běžně nasazují automaticky řízené vozíky (AGV) ovládané inteligentními WMS systémy (Warehouse Management System) jakož i technologie pro rozpoznávání hlasu, kupříkladu pro zefektivnění práce v skladech a při řízení zásobování formou Pick-by-Voice (hlasem řízené vychystávaní produktu nebo materiálu).

V bankách a pojišťovnách systémy s prvky strojového učení již roky předpovídají, jakou nabídku kterému klientovi předestřít, aby byly marketingové kampaně a prodej efektivnější. Kromě prediktivní analytiky se ve finančnictví začínají prosazovat například i technologie pro digitální vlastnoruční podepisování, které využívají umělou inteligenci pro verifikaci a autentifikaci biometrických prvků.

Umělá inteligence je v obchodě, ačkoli ji nevidět

Kromě průmyslu a finančnictví změní umělá inteligence podle dotazovaných podnikatelů a manažerů i maloobchod a velkoobchod. V některých prodejnách již dnes asistují humanoidní roboti jako Pepper. Ale větší změny se odehrávají takříkajíc za oponou. Obdobné řídící systémy s umělou inteligencí, jaké se využívají v průmyslu, totiž automatizují skladovací a vychystávací procesy i v maloobchodě a velkoobchodě.

Modulární Smart Industry systémy určené pro automatizaci skladů nebo autonomní intralogistiku zabezpečují rovnoměrné vytížení lidí ve skladu, přičemž zohledňují aktuální stavy zásob (řízení zásob – inventory management) i různé neočekávané situace, například zdržení z důvodu chybného balení nebo nesprávně vychystané objednávky.

Pro zvýšení automatizace při expedici využívají některé firmy, popř. s tím alespoň experimentují, i s automatizovanými a autonomní vychystávací (pickovacími) roboty se strojovým viděním, kteří se dokáží naučit vybírat určené věci i v neznámém prostředí, čili z hromady jiných předmětů.

Očekávané přínosy převažují nad obavami

Prosazování umělé inteligence je v byznysu nezvratné, a to i navzdory jistým obavám, které dotazovaní podnikatelé a manažéři vyslovili. Například se obávají toho, že by umělá inteligence mohla být málo transparentní, předpojatá, či diskriminační a tím pádem by mohla i negativně ovlivňovat zákaznickou zkušenost nebo reputaci firmy, nebo že bude mít špatné dopady na firemní kulturu a motivaci zaměstnanců.

 Přínosy umělé inteligence AI

Přínosy umělé inteligence ve společnostech (zdroj: Go4insight)

 

Očekávané přínosy z nasazování umělé inteligence však vyslovené obavy s přehledem vyvracejí. Drtivá většina (93%) firem očekává od umělé inteligence zvýšení efektivnosti a produktivity, zautomatizování a urychlení rozhodování (88%) stejně jako zlepšení inovací včetně tvorby nových produktů a služeb (84%).

Podle majitelů, ředitelů a manažerů firem nalezne umělá inteligence v nejbližších letech největší uplatnění (a zároveň přinese největší změny) v průmyslu (82%) a v dopravě s logistikou (75%), ale poměrně velký potenciál vidí i ve finančnictví (44%) a v obchodě (22%).

  Odvetvia uplatnenia umelej inteligencie AI v biznise ,

Odvětví uplatnění umělé inteligence v byznysu a v podnicích (zdroj: Go4insight)

 

Například v průmyslu a logistice se otevírají nové možnosti auto-konfigurace řídicích systémů, které budou schopné synchronizovat víceré na sebe navazující činnosti bez lidského zásahu jako je například zásobování metodou Just-in-Time.

S rostoucí autonomností zařízení a rozšiřováním kognitivních funkcí jako je schopnost strojů učit se, spolupracovat s okolními systémy a predikovat, povede v součinnosti s řídícími Smart Industry systémy k nástupu ucelených autonomních průmyslových a logistických systémů.

Pro firmy prakticky ze všech odvětví přináší umělá inteligence obrovské příležitosti pro zlepšení procesů, pro úsporu nákladů nebo pro rychlejší a kvalifikovanější rozhodování. Na druhé straně, tak jako všechny disruptivní změny, nástup umělé inteligence bude mít stejně tak své oběti. Na firemním hřbitově skončí jako tradičně zejména ti, kteří ignorují probíhající změny natolik vytrvale, že jim nakonec definitivně ujede vlak. 

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Globální megatrendy v logistice a průmyslu

Nadcházející desetiletí s sebou přinese další revoluční změny, které budou mít přímý dopad na logistiku a průmysl. Příchod roku 2020 předznamenává víceré klíčové globální trendy, ve kterých právě nové technologie budou sehrávat nenahraditelnou roli.

Anatomie inteligentního průmyslu: AIoT a autonomizace

Internetem se revoluce v průmyslu a logistice neskončila. Nové technologie jako digitální dvojčata a umělá inteligence mění výrobní postupy a principy což vede k transformaci na dynamické a autonomní řízení výrobních a zásobovacích procesů. Distribuovaná produkce, inteligentní automatizace a dynamická škálovatelnost jsou klíčové vlastnosti výrobních podniků nastupující dekády.

Digitální dvojče: Inteligentní podnik a smart výroba

Mezi technologie s narůstajícím významem pro výrobní podniky v éře kyber-průmyslu a inteligentní logistiky patří i technologie digitálního dvojčete. Spolu s Internetem věcí (IoT), velkými daty (Big Data) a strojovou inteligencí se technologie digitálního dvojčete dostala do základního inventáře Průmyslu 4.0 a inteligentního řízení procesů v podniku.