Jak na agilní vnitropodnikové zásobování | Intralogistika 4.0

05.10.2018

Jak na agilní vnitropodnikové zásobování | Intralogistika 4.0

Interní logistika představuje nejdůležitější část výrobních procesů továren a neoddělitelnou součást dodavatelského řetězce. Nepřetržité zásobování výrobních linek a pracovišť vstupním materiálem patří mezi klíčové procesy podniku.

Interní logistika (výrobní logistika) pokrývá plánování, implementaci, kontrolu a efektivní tok a skladování materiálů, polotovarů a hotových výrobků ve výrobních procesech a výrobním prostředí. Proto musí být vnitropodnikové zásobování dostatečně flexibilní a zároveň i řádně naplánované z důvodu předcházení neočekávaných prostojů a zastavení.

Výrobní logistika patří mezi aktivní faktory podílející se na zvyšování celkové výrobní výkonnosti továrny, jelikož intralogistika má přímý dosah na optimalizaci využívání zdrojů, redukci výrobního času produktu, optimalizaci výrobní zásoby, vytíženost skladů a zvyšování kvality produkce

Se zvyšováním celkové komplexnosti výrobních procesů nárůstem množství zařízení, pracovníků, jakož i kvantity vstupního materiálu a polotovarů v továrně, se řízení vnitropodnikových logistických systémů stává stále víc náročným.

Neustálé rozšiřování variability produktů, tlak na snižování výrobních časů a optimalizaci provozních nákladů nutí podniky inovovat zavedené intralogistické procesy, aby mohly pružněji reagovat na změny jak ve výrobním prostředí, tak i na trhu.

                                 Zásobování VZV již není efektivní (Ilustrační obrázek)

Modernizace tradičních systémů podnikové logistiky

Stejným výzvám v oblasti vnitropodnikového zásobování čelil i podnik vyrábějící komponenty pro automobilovou továrnu, jenž se rozhodl digitálně transformovat, optimalizovat a automatizovat vlastní výrobní logistiku. Obsluhování výrobních pracovišť vstupním materiálem a přesun polotovarů mezi jednotlivými posty, jakož i odvoz finálních výrobků na kontrolu kvality nebo do skladu uskutečňovali vysokozdvižné vozíky neustále se pohybující mezi sklady a výrobou.

Operátoři vozíků se přesouvali na pokyny dispečera, který řídil interní logistiku na základě vizuální kontroly stavu zásob nebo podle požadavků nahlášených od operátorů výroby. Každý operátor logistiky musel jezdit opakovaně mezi pracovišti a sklady bez toho, aby měl adekvátní informace o přesných potřebách nebo situaci na pracovištích a ve skladech. Tenhle způsob práce zvyšoval neefektivnost zásobovacího procesu a zároveň neumožňoval vhodným způsobem reagovat na mimořádné situace.

Zavedení Milk Run systému se často stává pro továrny odpovědí jak zvýšit celkovou efektivnost výrobní logistiky. Využívání tahačů na dodávání vstupního materiálu ze supermarketů (centrálních skladů) nebo meziskladů na výrobní pracoviště a současně i svoz hotových výrobků z výrobních linek do skladů nebo na expedici tvoří součást metody lean managementu dodavatelského řetězce. 

Milk Run umožňuje snižovat lead time výrobku (průběžnou dobu, za jakou projde výrobek celým výrobním procesem), posílit autonomnost a flexibilnost výrobní logistiky zásobováním metodou „Just-in-Time“ a odbourávat neproduktivní činnosti. Jeden z přínosů vnitropodnikového Milk Runu představuje přesun různých typů materiálů najednou, stejně tak i nižší provozní náklady v porovnání s tradičnější formou zásobování vysokozdvižnými vozíky.

Proto se společnost rozhodla inovovat etablované zásobovací procesy interní logistiky a konsolidovat výrobní logistiku nahrazením vysokozdvižných vozíků Milk Run systémem. Aby podnik mohl co nejefektivněji využívat tahače a současně tvořit přidanou hodnotu pro výrobu, musí úlohy pro operátory přepravních zařízení vznikat v reálném čase.

Aby mohly být úlohy generované v reálném čase, a s ohledem na právě probíhající události na výrobních pracovištích nebo ve skladech, bylo nutné v podniku implementovat řídicí informační systém. Informační systém by na základě výrobního plánu a aktuálních činností a dalších vstupů mohl optimálně seřazovat a přidělovat jednotlivé úkoly operátorům tahačů.

                               Tradiční Milk Run (Ilustrační obrázek)

Milk Run 4.0 – dynamické zásobování

Výrobní společnost se rozhodla pro řídicí systém EMANS od ANASOFT-u, Smart Industry řešení inteligentní výroby (Smart Manufacturing) a logistiky (Smart Logistics) navržené v souladu s principy Průmyslu 4.0. EMANS umožnil digitalizaci tradičního Milk Run systému a jeho transformaci do autonomnější a agilnější podoby, jež je vhodnější pro současné výrobní prostředí.

Po zapojení všech výrobních pracovišť do vnitropodnikové sítě vznikla průmyslová IoT (Internet of Things) síť propojující výrobu s operátory logistiky, centrálním dispečinkem a sklady. Díky tomu získává systém EMANS data ze skladu (materiálové zdroje), z výrobních pracovišť (strojové zdroje) a od zaměstnanců logistiky (lidské zdroje).

Na základě integrace těchto dat vytváří systém virtuální obraz (tzv. digitální dvojče) materiálových toků napříč celým výrobním procesem. Digitální dvojče a zpracování integrovaných a kontextualizovaných dat sémantickými modely umožňuje systému EMANS efektivně plánovat a řídit výrobní logistiku podniku a zabezpečit co nejefektivnější obsluhování výrobních pracovišť. 

Operátoři tahačů Milk Run-u dostávají přímo jednotlivé úkoly s informacemi o typu a kvantitě požadovaného materiálu, jeho přesné skladové pozici a poloze cílového výrobního pracoviště. EMANS poskytuje přístup k relevantním informacím ve správný čas a v průběhu celého životního cyklu vyráběného komponentu, jakož i vnitropodnikového zásobovacího řetězce.

Systém prostřednictvím inteligentních algoritmů koordinuje pohyby tahačů v rámci jednotlivých materiálových toků, aby předcházel vzniku logistických prostojů, a současně aby zabezpečil podniku co nejefektivnější využití tahačů jako investice. Společnost ANASOFT za pomoci technologií Průmyslu 4.0 a systému EMANS inovovala vnitropodnikový zásobovací systém do dynamické podoby – Milk Run 4.0.

                                 Systém koordinuje operátory logistiky (Ilustrační obrázek)

Autonomní synchronizace vnitropodnikového zásobování s výrobními procesy

Digitalizace Milk Run systému a následná optimalizace vnitropodnikového zásobování Smart Industry řešením EMANS zabezpečuje ve výrobním podniku efektivní vytěžení přepravních zařízení. Kdyby některé pracoviště vykazovalo zvýšenou momentální výkonnost, EMANS zaručí plynulý tok materiálu tak, aby jeho nedostatek nebo zaplnění kapacit ve skladě hotových komponentů neparalyzovalo výrobní proces ani žádnou jeho část.

Systém EMANS koordinuje logistické toky s výrobním procesem v podniku v reálném čase, díky čemuž odbourává logistické prostoje, disponuje aktuálními a přesnými informacemi o pohybech materiálů v továrně i o přesunech hotových komponentů mezi sklady a výrobou a současně automaticky integruje relevantní data do podnikového ERP systému.

Inovací Milk Run systému Smart Industry řešením EMANS získal podnik výhody inteligentní logistiky a agilní formu zásobování v porovnání s tradičními vnitropodnikovými systémy.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Digitální automatizace skladové logistiky | Webinář

Záznam webináře Česko-německé obchodní a průmyslové komory a společnosti ANASOFT o možnostech a způsobech digitální automatizace řízení skladové logistiky. Efektivní strategie naskladnění a vychystání zákaznických objednávek jsou demonstrovány na případové studii ze společnosti Dedoles.

DEDOLES: Masivní expanze s podporou inteligentních technologií | Případová studie

Společnost Dedoles patří mezi nejúspěšnější domácí online obchody, které se prosadily i na zahraničních trzích včetně západní Evropy. S masívní expanzí se firma rozhodla inovovat a automatizovat své skladové a zásobovací procesy, k čemuž využila také technologie čtvrté průmyslové revoluce a inteligentní logistiky.

Jak vybrat správný WMS systém a nezbláznit se

Výběr správného systému WMS [Warehouse Management System] zabezpečí nejenom efektivní řízení skladového zásobování v distribuci nebo ve vnitropodnikové logistice, ale dokáže vytvořit pro podnik také dodatečnou přidanou hodnotu. Jaká základní kritéria by se měla zvažovat při výběru systému WMS, aby podnik získal optimální řešení?