Inteligentní zásobování digitálními dvojčaty | Přednáška

23.12.2019

Inteligentní zásobování digitálními dvojčaty | Přednáška

Proč je technologie digitálních dvojčat významná pro automatizaci zásobování? Jakou roly sehrávají digitální dvojčata v inteligentním řízení logistiky? Poslechněte si záznam případových studií o nasazení digitálních dvojčat za účelem automatizace logistiky.

Digitální dvojčata patří mezi rychle se rozšiřující technologie v IoT řešeních.  Využívají se především jako virtuální obraz, který umožňuje sledovat výkon zařízení a pohyb tovaru v reálném čase. Zároveň slouží také na vytváření simulací a projekcí logistických procesů. Současné kyberneticko-fyzikální systémy a Smart Industry platformy již disponují technologií digitálních dvojčat ve formě autonomních inteligentních softvérových agentů.

Softvérový agenti umožňují přepájet fyzické objekty a nefyzické entity logistického prostředí s jejich virtuálními kopiemi, které se následně podílejí na inteligentním a autonomním řízení procesů a činností ve vnitropodnikové a mezipodnikové logistice.

Společnost ANASOFT přestavovala řešení automatizace logistiky využívající technologii digitálního dvojčete na logistickém fóru LOG-IN. Vyslechněte si přednášku o inteligentním řízení vychystávání a expedice v e-Commerce a distribuci, nasazení digitálních dvojčat za účelem koordinace a řízení zásobovacích a výrobních procesů v provozu subdodavatele pro automobilový sektor.

Případové studie digitální dvojčata

Přístup k případovým studiím

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.


* Povinné položky