Automatizace skladu novou generací WMS systémů | Videopřednáška

26.12.2019

Digitální automatizace skladové logistiky  Webinář

Digitální technologie a digitalizace posouvají řízení zásobování a skladu na novou úroveň. Současné WMS systémy nahrazuje nová generace inteligentních řídících WES platforem. O nejnovějších postupech při automatizaci řízení skladů a zásob se dozvíte ve videopřednášce.

Digitální technologie a digitalizace posouvají zásobování a řízení skladu na novou úroveň. Aktuální trend intenzívnější integrace dodavatelského řetězce a nasazování inteligentních řešení na řízení materiálových toků se projevuje i při digitalizaci a automatizaci skladů. Současné WMS (Warehouse Management System) systémy jsou nahrazovány novou generací inteligentních řídících WES (Warehouse Execution System) platforem s rozšířenou modularitou a škálovatelností.

Procesy logistiky a řízení materiálového toku se nacházejí uprostřed éry digitální renesance. Nové technologie a principy, které sebou přináší čtvrtá průmyslová revoluce a nástup inteligentního průmyslu, transformují postupy a procesy řízení zásob, toků a vnitropodnikové logistiky. Sklady a skladové procesy mnohdy představují první krok při automatizaci dodavatelského řetězce a logistiky i vzhledem na neustále rostoucí odvětví e-Commerce.

Technologie z inventáře čtvrté průmyslové revoluce jako Internet služeb (IoS), virtualizace, digitální dvojčata a nástroje umělé inteligence (AI) již v současnosti umožňují generační změnu v řízení zásob a skladu. Součástí této generační změny jsou i WES systémy (Warehouse Execution System), které lépe vyhovují současným komplexním nárokům omni-kanálové distribuce.

Více o generační změně v řízení zásobování, dynamizace toků a zrychlující automatizaci skladových operací a procesů se dozvíte z videopřednášky.

Automatizace zásobování a skladu

Přístup k videopřednášce 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.


* Povinné položky

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Nová infrastruktura inteligentního průmyslu: Smart Industry a ERP

V rámci podnikových strategií se zmiňuje potřeba adopce a adaptace nových technologií, což vede k nutnosti restrukturalizace etablované hierarchie informačních systémů. V éře kyber-průmyslu a autonomizačních tendencí podniků se proto přehodnocuje také postavení ERP systémů, které se musejí integrovat do nové infrastruktury inteligentního průmyslu.

Digitální dvojče: Inteligentní podnik a smart výroba

Mezi technologie s narůstajícím významem pro výrobní podniky v éře kyber-průmyslu a inteligentní logistiky patří i technologie digitálního dvojčete. Spolu s Internetem věcí (IoT), velkými daty (Big Data) a strojovou inteligencí se technologie digitálního dvojčete dostala do základního inventáře Průmyslu 4.0 a inteligentního řízení procesů v podniku.

Anatomie inteligentního průmyslu: AIoT a autonomizace

Internetem se revoluce v průmyslu a logistice neskončila. Nové technologie jako digitální dvojčata a umělá inteligence mění výrobní postupy a principy což vede k transformaci na dynamické a autonomní řízení výrobních a zásobovacích procesů. Distribuovaná produkce, inteligentní automatizace a dynamická škálovatelnost jsou klíčové vlastnosti výrobních podniků nastupující dekády.