Mobilná aplikácia pre odpočet meračov

Odpočet meračov bez papiera, priamo cez vlastný mobilný telefón.

Mobilná aplikácia umožní odčítať merače v bytoch pomocou mobilného zariadenia so systémom Android. Zároveň umožní odfotiť merač, stav zapíše do databázy správcu a užívateľom bytov pošle správu o odpočte emailom alebo SMSkou.

Výhody aplikácie sú v tom, že namiesto papierových odpočtov teraz môžu odpočtári posielať odpočtové hárky priamo cez vlastný mobilný telefón. Aplikácia je vytvorená pre zákazníkov informačného systému DOMUS, ale môžu si ju vyskúšať všetci priamo na vlastnom mobilnom telefóne so systémom Android stiahnutím z internetu. Je vhodná pre odpočet meračov vody ale aj pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

Aplikáciu Odpočet meračov je možné napojiť na akýkoľvek informačný systém správcu.

Princíp fungovania aplikácie

  • Cez vlastný informačný systém sa vygenerujú elektronické odpočtové hárky na webový portál www.poschodoch.sk
  • Odpočtár spustí aplikáciu Odpočet meračov, v ktorej sa mu zobrazia pridelené elektronické odpočtové hárky
  • V byte odpočtár zapíše stavy meračov, urobí fotky meračov, vyžiada si email, telefón
  • V dosahu WIFI zašle stavy do systému konkrétneho správcu a vlastníkom bytov email so stavmi a fotkami 

Aplikácia Odpočet meračov nahrádza papierové odpočtové hárky mobilnými zariadeniami so systémom Android. Podpis vlastníka na odpočtovom hárku je nahradený fotkou merača s odpísaným stavom.

 

eDOMUS on Google play Demo prístup si môžete bezplatne vyskúšať jej stiahnutím z Obchod Google Play