Next Generation Firewall

Vnútorné a vonkajšie útoky na sieť ohrozujú všetky firmy, bez ohľadu na to, či ide o malú kanceláriu alebo veľké datacentrum. Riadenie informačnej bezpečnosti (RIB) je preto veľmi dôležité. Riešenia UTM - Unified Threat Management ochránia podnikovú sieť vo firmách všetkých veľkostí. Pomocou nich dokážete v reálnom čase monitorovať všetku sieťovú komunikáciu, odhaľovať vnútorné a vonkajšie útoky na sieť, identifikovať reálne bezpečnostné hrozby.

Check Point - ochrana perimetraRiešenie od spoločnosti ANASOFT na báze produktov Check Point poskytuje najnovšie formy komplexnej ochrany proti malware a zabezpečenia siete v integrovanom firewall novej generácie - Next Generation Firewall - NGFW

Integrované riešenie Check Point Next Generation Firewall znižuje zložitosť nasadenia, prevádzky a celkové náklady na vlastníctvo. 

Security Appliance

Check Point Security Appliance kombináciou vysokého výkonu, sieťových funkcií a viacerých stupňov zabezpečenia poskytuje maximálnu ochranu v podnikových sietiach a datacentrách.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku.

V závislosti od výkonu, resp. od veľkosti chráneného prostredia, Check Point ponúka Security Appliance
pre organizácie všetkých veľkostí:

Check Point Security Appliance

Softvér pre Security Appliance

Check Point ponúka softvér Next Generation Threat Prevention pre Security Appliance na komplexnú ochranu pred známymi aj neznámymi hrozbami formou nasledovných softvérových blejdov (modulov):

Aktualizácia hrozieb v reálnom čase z ThreatCloud

ThreatCloud ™ v reálnom čase dopĺňa softvérovým balíkom najnovšie údaje o kyberhrozbách získaných z vlastných zdrojov Check Point, ako aj od spolupracujúcich tretích strán po celom svete.

Threat Emulation (Sandboxing)

Threat Emulation

Súbory sú umiestnené do karantény a skontrolované vo virtuálnom sandboxe s cieľom objaviť hrozby ešte skôr, ako preniknú do podnikového IT prostredia. Toto inovatívne riešenie je kombináciou kontroly na úrovni CPU a sandboxingu na úrovni operačného systému. Bráni tak infekcii z najnebezpečnejších exploitov, zero-day a cielených útokov.

Threat Extraction

Z doručeného dokumentu vylučuje aktívny obsah a vložené objekty, pričom prístup k pôvodnej verzií je dočasne blokovaný. Po analýze v SandBlast Zero-Day Protection a vylúčení hrozby je prístup k pôvodnej plnej verzií dokumentu obnovený. Takto majú užívatelia okamžitý prístup k základnému obsahu a môžu si byť istí, že sú chránení pred najnovšími malware a zero-day hrozbami.

Threat Extraction

Antivirus

Zabráni prijatiu škodlivých súborov ešte na gateway, skôr ako zasiahnu používateľa. využíva na to detekciu vírusov so známymi signatúrami a anomáliami v reálnom čase z ThreatCloud ™, pričom databáza signatúr malware je neustále aktualizovaná.

Anti-Bot

Detekuje zariadenia napadnuté botmi a bráni prevzatiu kontroly zariadenia Command & Control centerom, databáza botov je neustále aktualizovaná z ThreatCloud™.

Intrusion Prevention System (IPS)

IPS softvérový blejd dopĺňa ochranu firwallom a prehlbuje zabezpečenie firemnej siete kontrolovaním packetov prechádzajúcich cez gateway. Poskytuje plnú IPS funkcionalitu s geo-ochranou a jeho ochrana proti novým hrozbám je neustále aktualizovaná.

Application Control

Poskytuje maximálnu aplikačnú bezpečnosť a kontrolu aplikácií pre organizácie všetkých veľkostí. Umožňuje podrobnú tvorbu používateľských a skupinových politík IT tímov na identifikovanie a obmedzovanie, resp. blokovanie používania viac ako 5 000 Web 2.0 aplikácií a 200 000 widgetov.

URL Filtering

Zvyšuje bezpečnosť IT a produktivity práce zamestnancov kontrolou prístupu k webovým stránkam podľa kategórií, používateľov, skupín atď. Blokovať sa dajú celé stránky, alebo len ich určité podstránky a to v závislosti od času alebo limitovaním prenosového pásma. Databáza webových stránok je priebežne aktualizovaná.

Identity Awareness

Poskytuje detailnú viditeľnosť používateľov, skupín a zariadení. Na základe identít umožňuje kontrolu aplikácií a riadenie používateľských prístupov nastavením bezpečnostných politík.

Anti-Spam and Email Security

Viacvrstvový prístup k ochrane infraštruktúry elektronickej pošty, poskytuje veľmi presné anti-spamové pokrytiechráni organizácie pred vírusmi a škodlivým kódom obsiahnutým v elektronickej pošte.  

Firewall

Next Generation Firewall doporučený NSS Laboratóriami chráni vstup do firemnej siete.

Balíky softvérových blejdov (modulov):

SandBlast Threat Prevention (NGTX)

Viacúrovňová ochrana pred známymi hrozbami a pred zero-day útokmi. Obsahuje SandBlast Threat Emulation, SandBlast Threat Extraction, antivírus, Anti-bot, IPS, App Control, URL Filtering a Identity Awareness.

  • SandBlast Agent: Rozširuje špičkovú ochranu pred zero-day, anti-bot a inými pokročilými formami kyberútokov na koncové zariadenia.
  • SandBlast Cloud – Office 365 Email Security: Prináša proaktívnu ochranu pred známymi hrozbami ako aj neznámym malware a zero-day útokomi na cloudovú službu Office 365.

Next Generation Threat Prevention (NGTP)

Pokrýva viacúrovňovú ochranu pred hrozbami známymi na základe ich signatúr, vrátane antivírusu, Anti-Bot, IPS, App Control, URL Filtering a Identity Awareness.

Security Management

Jednotná platforma na riadenie bezpečnosti IT infraštruktúry – od datacentier po riešenia private/public cloud. Prináša zlepšenie IT bezpečnosti, efektívnosti a konzistencie.

Unifikovaný granulárny manažment bezpečnostných politík ich umožňuje spoločne aplikovať na uživateľov, zariadenia, aplikácie, dáta a siete. Viac informácií o produktoch Check Point 

Security Management

Nenašli ste potrebné informácie? Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte nás kontaktovať.

Dĺžka času reakcie na aktuálne hrozby vo firemnej sieti významne vplýva na schopnosť ochrániť Vašu spoločnosť. Máme riešenia, ktoré dokážu monitorovať sieťovú infraštruktúru a poskytnúť Vám okamžité informácie o prípadných útokoch, bezpečnostných udalostiach, hrozbách a podozrivých aktivitách v sieti.