Post-pandemický retail a omnikanálová logistika

02.03.2021

Post-pandemický retail a omnikanálová logistika

Pandemie výrazně ovlivnila spotřebitelské chování a protiepidemiologická opatření omezila standardní fungování kamenných prodejen. I když podíl online nákupů rostl globálně, i e-shopy musely inovovat své procesy a přizpůsobit provozní strategie „novému standardu“.

Z pohledu zachování provozní a obchodní kontinuity se osvědčil model omnikanálového prodeje. V současnosti, kdy se stírají hranice mezi online a offline nakupováním, již můžeme omnikanálový prodej považovat za normu nejen v elektronické komerci, ale také v tradičním prodeji, a to i v době mimo pandemie. Tento nový standard se nevyhnutelně vztahuje na řízení logistiky, jež musí být dostatečně pružná a odolná, aby mohla čelit rostoucím nárokům trhů i spotřebitelského chování.

COVID-19 JAKO KATALyzátor digitalizace desetiletí

Pandemie onemocnění COVID-19 byla označena za katalyzátor digitalizace desetiletí. Dopad koronakrize pocítila téměř všechna odvětví hospodářství, obzvlášť služby a kamenné prodejny. Okolnosti nového pandemického normálu se zároveň podepsaly pod obměnu vzorců spotřebitelského chování, především masové využívání online nákupu. K rychlosti, dostupnosti a pohodlnosti, kterou se do vypuknutí pandemie vyznačovala elektronická komerce, se najednou přidaly také atributy bezpečnosti a nezbytnosti.

E-commerce zůstává dlouhodobě na vzestupu jak na domácím trhu, tak i na tom globálním. Ve stínu e-revoluce, jak se změna paradigmatu nakupování začala svého času označovat, začali zavírat své kamenné provozy prodejci i značky. Cílem e-commerce ale není vymýtit tradiční formu prodeje.

Nové způsoby pořizování zboží, a to i včetně offline nákupů, jsou výsledkem technologického vývoje. Ten se sebou přináší také nové prostředky, jak co nejlépe vyhovět individuálním preferencím zákazníků, a zároveň i inovace pro provozní procesy, aby se jednotlivé preference mohli efektivně naplňovat.

I když se během pandemie posílila dominance e-commerce, kamenné prodejny úplně nezmizí, ale budou součástí hybridního modelu prodeje. Ani ony se neobejdou bez inovací a i je čekají transformační změny. Hranice mezi online a offline nakupováním se stírají a bezešvé spojení fyzické a digitální zákaznické zkušenosti se stane post-pandemickým novým normálem.

S adaptací obchodních strategií se přirozeně mění i modely provozní. A to v tomhle případě ovlivňuje hlavně logistiku a zásobování, které zasáhnou nejvíc změny vyplývající z personalizace nákupní zkušenosti pro jednotlivé zákazníky v masovém měřítku. Transformace se vztahuje také na velkoobchodní prodej, jež musel v důsledku pandemie také modifikovat své doposud běžné postupy, zejména vychystáváním menších objednávek.

Vzestup nového retailu

Čtvrtá průmyslová revoluce se především spojuje s výrobním odvětvím a strojírenstvím, jelikož v tomto odvětví došlo k největší popularizaci inovativního konceptu Industry 4.0. Nicméně digitalizace a inteligentní automatizace představují globální fenomén napříč všemi odvětvími včetně velkoobchodu a maloobchodu.

WMS systémy se již staly standardem pro řízení zásob a skladové logistiky stejně tak, jako se ERP systémy staly přirozenou součástí firemních finančně-administrativních procesů. Internet věcí (IoT) propojuje zařízení, lidi, data a systémy, díky čemuž skladová logistika dosahuje bezprecedentní flexibilnosti a provozní agility. Navíc technologie strojové inteligence vnášejí do logistických procesů velkou míru autonomie, což má za následek zvyšování celkové provozní inteligence podniku.

V případě maloobchodu, velkoobchodu a e-shopů probíhá digitalizace momentálně na dvou frontách současně:

 • ve vztahu k zákazníkům (zaměřená na zákaznickou zkušenost),
 • a směrem k logistickým procesům.

Součástí digitální transformace je vytvoření synergie mezi prodejem a vyřizováním (fulfillment) objednávek s cílem zabezpečit hladkost, rychlost a zákaznicky komfort pro oba procesy.

Nové technologie proto hrají důležitou roli na straně zákaznické zkušenosti v podobě:

 • sociálních sítí,
 • mobilních aplikací,
 • chatbotů,
 • rekomendačních algoritmů,
 • a uživatelského prostředí nákupních platforem nebo portálů.

Prodejním kanálům a strategiím se musí zároveň adekvátně přizpůsobit postupy vyřízení objednávky. Logistické procesy jsou dynamicky řízené buď přímo ve skladu obchodní společnosti, nebo u partnera zabezpečujícího fulfillment zákaznických objednávek.

Efektivní vybavování velkých objemů různorodých objednávek se již neobejde bez řídicích systémů skladu a inteligentních logistických řešení, které již v současnosti využívají technologie digitálních dvojčat a umělé inteligence. Digitalizace prodeje a digitalizace logistiky jsou navzájem organicky propojené procesy, které se vzájemně podmiňují a spolu tvoří koncept tzv. nového retailu (Retail 4.0).

Omnikanálová logistika jako norma

Jedním z důsledků akcelerace digitalizace retailu se stalo rozšiřování prodejních kanálů. Nákupní chování spotřebitelů již v současnosti probíhá napříč několika kanály:

 • zboží mohou vyhledávat online,
 • vyzkoušet si je mohou přijít na prodejnu,
 • objednat přes aplikaci nebo telefonicky,
 • a vyzvednout v samoobslužné schránce nedaleko svého bydliště.

K tomu, aby si zákazníci sami mohli vybrat možnost, která jim nejvíc vyhovuje během jednotlivých fází nákupu, musí prodejci těmito kanály disponovat. Podobný koncept, kdy si zákazník vybral jeden z několika disponibilních kanálů, kde posléze vykonal celý proces nákupu (objednávky), se již nějakou dobu využívá a jde o multikanálový prodej.

Nové technologie a zrychlení digitalizace ale setřelo bariéry mezi jednotlivými kanály, jakož i mezi online a offline nakupováním. Vzhledem k přetrvávajícímu trendu být co nejvíce zákaznicky orientovaný („customer-centric“) a proaktivně naplňovat očekávání a potřeby zákazníků k vytvoření bezešvého prodejního procesu (neboli nákupní zkušenosti a zákaznické péče) v podobě omnikanálového prodeje.

K tomu, aby mohl omnikánalový prodej fungovat s ohledem na včasné a přesné zásobování, dochází k integraci procesů prodeje a zásobování. Což znamená integraci různých systémů a platforem do uceleného digitálního ekosystému:

 • od sociálních sítí,
 • přes webové platformy,
 • platební portály,
 • podnikový ERP systém,
 • řízení skladu a zásob (WMS),
 • kontrolu kvality (QMS),
 • balení a expedici,
 • a doručení zákazníkovi (TMS systém a jiné typy systémů pro logistiku poslední míle).

omnikanalova logistika WMS warehouse management system

Nová generace fulfillmentu zákaznických objednávek

Model omnikanálového prodeje rozšiřuje komplexnost procesů při řízení zásob a objednávek. Obzvlášť v současnosti, kdy se podniky snaží:

 • zkracovat vychystávací cykly objednávek,
 • optimalizovat propustnost logistických toků a skladu,
 • zabezpečit efektivní balení zboží,
 • a expedici zásilek s objednaným tovarem.

I kvůli tomu se stává sklad kritickým bodem zásobovací a doručovací infrastruktury retailu.

Současné řídicí systémy dokážou zpracovávat produktová data (například velikost položek) a data z objednávek (frekvence objednávání konkrétního zboží) v reálném čase. Díky tomu mohou systémy řízení skladu lépe využívat prostorovou disponibilitu skladu a operativně přizpůsobovat vychystávací procesy a zásobování aktuální obrátkovosti nebo jiným faktorům (například sezonní špičky). Dynamický sklad dokáže pružně reagovat také na výkyvy na trzích nebo náhle změny v spotřebitelském chování (například ve zvolených preferencích).

Vzhledem na

 • komplexnost celého řídicího procesu,
 • zeštíhlování materiálových toků,
 • a zvyšování agilnosti vybavování objednávek

se řídicí logistické systémy postupně integrují do větších celků. V případě WMS systémů zabezpečujících řízení zásob a vychystávání se stává vyhledávanou nová generace systémů, Warehouse Execution System (WES), jakožto komplexních platforem pro řízení skladové logistiky s rozšířenou funkčností e-commerce a retail logistiky jakož i procesů pro vybavování objednávek (order fulfillment).

WES systémy využívají nejnovější technologie jako digitální dvojčata a algoritmy strojového učení, což také umožňuje flexibilněji kombinovat různorodé strategie naskladňování zboží a vychystávání objednávek. Mezi takové principy patří:

 • zrcadlení skladových zásob,
 • dynamický slotting - optimalizace skladových pozic podle aktuální nebo prognózované obrátkovosti zboží (nejžádanější zboží je uskladněno co nejblíže k expedici),
 • nebo mix (zónového, vlnového a klastrového vychystávání vzhledem na typy a objemy objednávek.

Inteligentní systémy jako WES a digitální technologie umožňují transformovat sklady na multifunkční provozy. Distribuční sklady tak mohou nabízet přidanou hodnotu v podobě dodatečných služeb vyplývajících z provozní agilnosti (strukturální a procesní flexibilita), také v podobě rozšířených postupů:

 • montáže,
 • kontroly kvality,
 • balení nebo přebalování materiálů a zboží.

Kromě distribučních center (nebo logistických uzlů) se tak mohou stát i výdejními místy nebo v podstatě také kamennou prodejnou, kde si zákazník může zboží i přímo vyzvednout.

Modulárnost WES systémů a škálovatelnost jejich funkčnosti z nich dělá také vhodné řešení i pro výrobní firmy a průmysl. Když se během pandemie přerušily distribuční sítě, některé výrobní podniky se rozhodly pokračovat ve své podnikatelské činnosti. Své výrobky se rozhodly dodávat přímo zákazníkům bez toho, aby se spoléhaly na kamenné prodejny nebo obchodných a distribučních zprostředkovatele.

Tento model přímé distribuce (D2C) se začíná mezi společnostmi udomácňovat, a to nejenom při start-upech, a zároveň demonstruje, jak by měl vypadat skutečně agilní podnik. Výrobci tak dokážou neprodleně změnit svoji orientaci z B2B segmentu přímo na spotřebitelské trhy, ze strategických nebo nouzových důvodů, a zachovat tak svou podnikatelskou i provozní kontinuitu. A na dosažení obchodních cílů mohou zároveň využít omnikanálový koncept prodeje.

Digitální trendy v retailu roku 2021

 
 

V roce 2020 byli spotřebitelé donuceni změnit své nákupní návyky. S návratem do normálu se počítá, že se zákazníci také částečně vrátí ke svým původním zvykům, ale ne nutně v celé šíři. Součástí omnikanálového modelu je také reverzní logistika sloužící pro vrácení zboží. S nárůstem nakupování online vzrostl také objem reklamací a vráceného zboží, především proto, že si jej zákazníci nemohli nejdřív osobně vyzkoušet. Proto se i prodejci (nebo zprostředkovatelé fulfillmentu) snažili zabezpečit co nejhladší průběh vrácení zboží i vzhledem k pandemii.

Zatímco vyzdvihnutí reklamovaného zboží kurýrem zůstává nadále dostupnou možností, i když nemusí být vždy také ekonomicky nejvýhodnější, očekává se, že v roce 2021 se zvýší míra vracení zboží osobně přímo na prodejnu, a to i v případě, kdy bylo původně zakoupeno online (tzv. BORIS model – "Buy Online Return in Store"). Zabezpečení hladkého průběhu obousměrných logistických toků od prodejce k zákazníkovi a zpět – bude výzvou pro nadcházející období také z toho důvodu, že jde o koncept cirkulární logistiky, jež by se i z pohledu udržitelnosti měl brzo stát novým standardem.

Snižování nákladů na reverzní logistiku představuje další výzvu a trend na rok 2021. Jedno z nejefektivnějších řešení je zabezpečit, aby si zákazník koupil zboží, s kterým bude spokojen hned na poprvé. To znamená, že se prodejci budou muset zaměřit na před-prodejní proces (zákaznickou zkušenost), aby se jim povedlo snížit náklady vyplývající z post-prodejního (logistického) postupu v případě reklamace.

Předběžné pokusy potvrzují, že při využití technologií rozšířené reality (AR) a grafické vizualizace, což jsou nástroje, které i někteří domácí prodejci již v současnosti používají, dochází ke snížení množství vráceného zboží v rozmezí až o 25% - 40%. Mezi důsledky absence prohlídnutí zboží a osobního odzkoušení na prodejně patří také zvýšená produkce video contentu. Produktové videa, především od influencerů, budou sloužit k lepšímu přiblížení a představení zboží potenciálním zákazníkům.

Sociální komerce, čili digitální nákupní chování na platformách sociálních sítí,  bude nadále silným prodejním kanálem, jelikož provozy zůstávají z protiepidemiologických důvodů nadále zavřené. Bez ohledu na pandemii sociální komerce se již etablovala jako běžný nákupní kanál a s přibývajícími sociálními sítěmi dochází také k výraznější segmentaci spotřebitelské demografie. Tu mohou prodejci využít k přesnějšímu zacílení na spotřebitelské segmenty.

Hybridní model online a fyzického nakupování přežije i pandemii. E-shopy (nebo primárně online prodejny) si budou budovat i fyzické, nejen virtuální, zastoupení. Dynamicky řízené logistické toky a zásobování umožňují hladký a nenákladný přechod z digitálu do fyzického prostředí, jejich vzájemnou integraci a funkční propojení.

Navíc, díky spotřebitelským datům dokážou prodejci lépe identifikovat lokality zvýšené koncentrace svých potenciálních zákazníků. K spotřebitelům se budou přibližovat i přes pop-up stánky a mobilní kiosky, jež mají nižší provozní náklady v porovnání s kamennými prodejnami a umožňují větší flexibilitu při případní relokalizaci.

Součástí omnikanálové strategie je také hybridní distribuční model v kombinaci s prodejem online, v kamenných provozech a v pop-up stáncích (například při sezonních špičkách, jakými jsou Vánoce). Tento model vede k decentralizaci prodeje a lepšímu zacílení na individuální spotřebitele. WES systémy umožňují  simultánně zabezpečovat:

 • vychystávání a expedici větších balení zboží pro kamenné prodejny a kiosky,
 • a odesílaní zásilek pro jednotlivé zákazníky (individuální objednávky s menším obsahem položek).

Strojové učení a AI zůstávají mezi nástroji, jejichž využití bude nadále růst. Obdoba rekomendačních algoritmů, které na základě sofistikovaných a personalizovaných analýz doporučují návštěvníkům e-shopu relevantní produkty, se bude také nasazovat i do inteligentního řízení skladu a zásobování s cílem optimalizovat celkový čas vychystávání.

Hranice mezi virtuálním a fyzickým nakupováním se setřely a tomuto paradigmatu se nevyhnutně musejí přizpůsobit také logistické postupy. Vysoká míra individualizace, kterou prodejci nabízejí zákazníkům při způsobech nákupu a dopravy, se již nedá efektivně a konkurenčně naplňovat bez inteligentního a automatizovaného řízení skladu a logistiky i s ohledem na standardizaci omnikanálového prodeje.

Článek byl původně publikován v časopise IT Systems

mohli by vás také zajímat

DEDOLES: Masivní expanze s podporou inteligentních technologií | Případová studie

Společnost Dedoles patří mezi nejúspěšnější domácí online obchody, které se prosadily i na zahraničních trzích včetně západní Evropy. S masívní expanzí se firma rozhodla inovovat a automatizovat své skladové a zásobovací procesy, k čemuž využila také technologie čtvrté průmyslové revoluce a inteligentní logistiky.

Jak vybrat správný WMS systém a nezbláznit se

Výběr správného systému WMS [Warehouse Management System] zabezpečí nejenom efektivní řízení skladového zásobování v distribuci nebo ve vnitropodnikové logistice, ale dokáže vytvořit pro podnik také dodatečnou přidanou hodnotu. Jaká základní kritéria by se měla zvažovat při výběru systému WMS, aby podnik získal optimální řešení?

Zrychlování inteligentní automatizace v logistice a e-commerce

Nastartování čtvrté průmyslové revoluce ovlivnil internet. Nové technologie urychlují automatizaci logistiky, zásobování a e-Commerce včetně vychystávání ve skladu a logistiky poslední míle.