Najväčšia konferencia o správe nehnuteľností DOMUS 2022 predo dvermi

10.08.2022

POZVÁNKA | DOMUS KONFERENCIA 2022

Už o mesiac usporiada spoločnosť ANASOFT Konferenciu pre správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré na výkon správy priestorov využívajú unikátny informačný softvér pre správu nehnuteľností a výrobu tepla - DOMUS. 

Konferencia sa uskutoční v horskom hoteli Partizán na Táľoch v dňoch 27. - 28. 9. 2022.

Počas dvoch dní sa účastníci konferencií zoznámia s novinkami v systéme DOMUS. V rámci workshopov zas získavajú informácie o možnostiach efektívneho nasadenia noviniek vo svojich organizáciách. 

 Hlavné témy DOMUS konferencie 2022

 • Odborný partner DOMUS konferencie - spoločnosť Finančné centrum - prináša tému: Výpočet východiskovej hodnoty domu pre poistenie
 • Nadsubjektová evidencia a práca s veľkým množstvom účtovných subjektov v module FINUS
 • Digitalizácia dokumentov v informačnom systéme DOMUS
 • Efektívnejšie ovládanie informačného systému DOMUS, tipy a triky
 • Spracovanie platieb v súvislosti s priraďovaním alebo delením platieb
 • Novinky a vylepšenia Modulu mzdy
 • Rýchle a efektívne spracovanie meračov (atypické odpočty, mobilná aplikácia a kontroly)
 • Portál POSCHODOCH – novinky a vylepšenia
 • Nová členská evidencia
 • Schôdze, písomné hlasovanie a elektronické hlasovanie
 • Zásielky a elektronické doručovanie