8 věcí, které si musíte prověřit předtím, než podepíšete smlouvu o vývoji softwaru na míru

30.03.2015

Michal Ohrablo, Sales manager ANASOFT

Otevřenost a technologická nezávislosť ve vývoji software na míru

Když se dá textový editor Word kouit na za několik desítek eur a vyvinout podobný produkt ve vlastní režii by mohlo vyjít na několik milionů, nemusí dávat vývoj softwaruna míru zdánlivě velký smysl. Navzdory tomu existuje více dobrých důvodů, proč firmy někdy upřednostní customizovaný vývoj místo balíkového softwaru.

Vydat se na takovouhle cestu však může být stresující. Zodpovědní mažeři mají oprávněně obavy, jestli je rozhodnutí vyvíjet vlastní software správné, ale i jestli si dobře vybrali dodavatele. Špatná volba vystavuje firmu rizikům, že náklady na vývoj převýší původní odhady, že namísto očekávaného zlepšení se procesy zpomalí nebo zkomplikují. Případně, že se celý projekt neúnosně natáhne, anebo že vývojářská firma za několik let zmizí a zabezpečit další vývoj či změny systému bude komplikované. Výběru dodavatele softwaru na míru je proto potřeba věnovat mimořádnou pozornost.

Tu je 8 věcí, které by jste si měli před podpisem kontraktu prověřit.

Historie, stabilita a referncie

Jak dlouho firma existuje, jaké má personální zázemí a jakými projekty se může pochlubit? Když zjistíte,pro koho firma dělala, zeptejte se přímo zákazníka, jak projekt odpadl. Určitě ej důležitá i stabilita společnosti. Ja nanic 20-letá historie,když se za ten čas pětkrát změnil celý personál, nikdo si nic nepamatuje a všichni se uží za pochodu.

Schopnost vnímat věci zeširoka

Prověřte si jestli má dodavatel zkušenosti z rozdílných odvětví. Přílišná specializace na jednu oblast se může jevit jako výhoda, ale v takovém případě je málo pravděpodobné, že vám dodavatel přinese na váš byznys a zažité procesy nové pohledy.

Technologická nezávislost

Dávajte si pozor na dodavatele, kteří jsou příliš zaměření na určitou technologisckou platformu. Je pravděpodobé, že tahle vývojářská firma vás bude tlačit do prostředí, pro které má nejvíc programátorů a ne do takového, které je pro vás nejvhodnější.

Otevřenost po prvé

Při vývoji softwaru na míru je dobré předem si prověřit jestli je dodavatel schopný nový software sladit se systémy, které již vaše firma má, nebo vás bude tlačit ktomu, abyste staré systémy vyhodili.

Konzultační schopnosti

Není to lehké identifikovat, ale dbejte na to, aby budoucí dodavatel vašeho softwaru na míru uměl nejen programovat, ale měl i schopnost pochopit váš byznys. Jestli za vámi přijde s tím, že chce přesnou specifikaci nového systému, ani se s ním dále nebavte.vy jako zákazník se nesnažíte začít tím, jak konkrétně si systém představujete – co a hlavně jak má dělat. Klienti mají často pocit, že tím ulehčí komunikaci a spíš dosáhnou to, co opravdu potřebují. Většinou je však efekt opačný – z centra komunikacese vytratí váš skutočný (byznys) cíl a hledání správného řešení se komplikuje.

Flexibilita

Může to znít spofanovaně, ale při vývoji softwaru na míruje mimořádně důležité, aby se dodavatel věděl přizpůsobit a pružežně reagovat na změny. Dě se to vyzkoušet na „pilotě“, anebo hned po spuštění projektu – když má od prvního dne problém s každou drobnou změnou, nečekejte, že se to časem zlepší.

Bezpečnost

Vyvíjet software bez zvýšení bezpečnostních rizik a hrozeb, je podobné jako koupit aotu bez zabezpečení proti zlodějům a ještě ho nechávat na ulici otevřené. Bezpečnost se dá vždy vyřešit i dodatečně, ale obvykle je efektivnější věnovat se jí při vývoji softwaru. Dobrý dodavatel myslí na bezpečnost aotomaticky, ikdyž to nemá explicitně v zadání.

Otevřenost po druhé

Nikdy neříkej nikdy. I největší společnosti krachují. A přestože si myslíte, že ve vašem podniku si software nikdy nebudete spravovat sami, o několik let, může být všechno jinak. Vybírejte si proto firmu, která se u vás nesnaží „zabetonovat“ umělými bariérami, ale takovou co vám poskytne k dílu kompletní dokumentaci, se kterou by se v dalším rozvoji systému dalo pokračovat i bez ní. Stejně tak určitě oceníte, když je dodavatel ochotný vás pustit k určité míře konfigurace systému a bězné operativní změny si budte vědět realizovat i bez jeho pomoci – například nové reporty, šablony výstupů, exporty...