31.05.2023

Novinky ve vyúčtování služeb 2022

Zapracované funkčnosti vedou k lepšímu informování spotřebitelů a jsou důležitým nástrojem k tomu, jak ovlivňovat své chování…

26.05.2023

Jak využít penetrační testování k ochraně před kybernetickými hrozbami

V dnešním digitálním věku je kybernetická bezpečnost nezbytná pro každé podnikání a penetrační testování je jednou z klíčových…

10.05.2023

Jak proaktivně zvýšit kybernetickou odolnost podniku řešeními SIEM

Řešení SIEM nabízí komplexní přístup ke kybernetické bezpečnosti od monitorování v reálném čase, přes detekce hrozeb až po…

10.05.2023

Zvýšení efektivity pomocí OEE: Jak měřit, analyzovat a zlepšovat výkon výrobních zařízení

Hlavním cílem každého manažera výroby je zajistit efektivitu výrobní linky. Jedním ze způsobů, jak měřit výkon a identifikovat…

09.05.2023

6 nejčastějších znaků, že váš podnik už potřebuje MES systém

Výrobní provozy však častokrát přehlížejí náznaky, kdy by už měly začít přemýšlet nad implementací MES systému. Proto jsme…

15.03.2023

Účetní závěrka v ERP systému FINUS

V informačním softwaru FINUS je zvládnutí kompletní účetní závěrky velmi jednoduché, uživatelsky přívětivé a nenáročné.

07.03.2023

5 klíčových přínosů OEE v době digitální revoluce

OEE patří dlouhodobě mezi tradiční nástroje zlepšování výroby. Jaké výhody přináší v éře digitální revoluce Industry 4.0?…

16.02.2023

11 největších digitálních trendů a prognóz pro výrobu a průmysl na rok 2023

Jedna krize střídá druhou krizi. Krizový management se stává každodenní normou řízení podniku. I vzhledem k tomuto stavu…

16.02.2023

6 rozhodujících kritérií jak vybrat správný MES systém

Výběr a nasazení nového MES systému patří mezi klíčová rozhodnutí podniku. Připravili jsme pro vás krátké shrnutí, na které…

14.02.2023

6 největších trendů v řízení skladu a skladové automatizaci na rok 2023

S novým rokem přicházejí i nové výzvy, kterým budou muset manažéři a provozovatelé skladů čelit. Vybíráme 6 dominantních…

19.12.2022

Informovanost příjemců tepla dle vyhlášky č. 376/2021 Sb.

Ve Sbírce zákonů ČR byla vydána vyhláška č. 376/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů…

09.12.2022

Datové schránky

Od 1. ledna 2023 se dle novely zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů mění pravidla…