INTELIGENTNÝ SKLAD A ZÁSOBOVANIE BEZ KOMPROMISOV

Nová generácia riadiaceho warehouse management systému (wms) pre dynamickú a agilnú logistiku skladov, distribučných centier a výrobných prevádzok

Modulárna inteligentná Warehouse Management System (WMS) platforma pre komplexné riadenie skladu a toku materiálu

Systém zrýchľuje vychystávanie objednávok, zefektívňuje využívanie podnikových zdrojov, rozširuje priepustnosť skladu, jeho kapacitu a produktivitu, zoštíhľuje logistické procesy a optimalizuje prevádzkové náklady.

Jedna WMS | WES platforma pre všetky logistické výzvy

Platforma EMANS zastrešuje všetky kľúčové logistické procesy pričom ponúka:

 • pokročilú funkčnosť riadeného skladu a skladového manažmentu (Warehouse Managemetn System),
 • riadený obeh tovaru, materiálového toku a manipulačno-prepravných technológií (Warehouse Control System),
 • riadenie a automatizáciu operatívneho rozvrhovania práce a alokácie zdrojov (Warehouse Execution System),
 • rad nástrojov analýzy, reportingu a plánovania.

Ako funguje EMANS WMS|WES

Industry 4.0 pre každý sklad

EMANS WMS/WES je navrhnutý v súlade s princípmi štvrtej priemyselnej revolúcie. Vďaka modulárnosti a dynamickej škálovatelnosti je vhodný pre každé prevádzkového prostredie. Konfigurácie systému je personalizovaná špecifickým procesom, unikátnym parametrom prevádzky a obchodnému modelu klienta, čím zvyšuje pridanú hodnotu prevádzkových a obchodných procesov.

Flexibilné zásobovanie v reálnom čase

EMANS WMS riadi zásobovacie procesy a logistické operácie v reálnom čase na základe aktuálnych obchodných požiadaviek a priorít.

Omnikanálová logistika a reverzné toky

Funkcionalita a vlastnosti systému EMANS WES zodpovedajú náročným štandardom retailu štvrtej generácie a nárokom omnikanálovej logistiky, vrátane dynamického riadenie vratiek, reklamácií a reverzných tokov.

Prediktívne riadenie pre maximalizovanú výkonnosť

Prediktívne riadenie systému EMANS maximalizuje prevádzkovú výkonnosť automatickým výberom najvhodnejších naskladňovacích stratégií a vychystávacích metód podľa objemov a zloženia očakávaných objednávok a aktuálnej obrátkovosti tovaru.

E-COMMERCE LOGISTIKA

DISTRIBÚCIA POTRAVÍN

VÝROBNÁ LOGISTIKA

FULFILLMENT LOGISTIKA

Benefity

Zvýšenie výkonnosti

50 % - 150 %

Zabezpečenie kvality

99 %

Viditeľnosť zásob a stav objednávok

100 %

Odbúranie prestojov

>58 %

Optimalizácia skladových zásob

>20 %

Zvýšenie priepustnosti skladu

>25 %

 • Optimalizácia nákladov
 • Odbúranie prestojov optimalizáciou skladových procesov
 • Zníženie prezásobenosti nadmerných zásob
 • Zlepšenie spoľahlivosti zásob
 • Zvýšenie efektívnosti procesov plánovaním zásob
 • Zvýšenie produktívnosti bezpapierovým vychystávaním
 • Zvýšenie kvality expedície objednávok
 • Rozšírenie viditeľnosti pohybu zásob a objednávok
 • Efektívne a ergonomické vyťažovanie skladníkov

Funkcie

Organizácia skladu

 • Zrkadlenie zásob
 • Reorganizácia skladových pozícií
 • Pevný slotting
 • Dynamický slotting

Príjem a naskladňovanie

 • Triedenie prijatého tovaru
 • Riadenie manuálneho naskladňovania
 • Riadenie automatizovaného naskladňovania
 • Kontrola kvality

Riadenie zásob

 • Sledovanie stavu zásob
 • Plánovanie zásob
 • Riadenie zásobovacích cyklov
 • Riadenie alokácie zásob a ich presunov

Riadenie práce

 • Prekladanie úloh
 • Plánovanie pracovných zadaní
 • Dynamické rozvrhovania práce
 • Automatické odpisovanie práce

Riadenie technológií

 • Automatizované dopravníky
 • Vertikálne zakladače
 • Pick-to-Light/Pick-by-Voice systémy
 • Riadenie VZV/AGV

Vychystávanie

 • Dávkové vychystávanie
 • Zónové vychystávanie
 • Vlnové vychystávanie
 • Klastrové vychystávanie

Rozšírené funkcie

 • Cross-docking
 • Vratky
 • Balenie
 • Kitting

Ostatné funkcie

 • Paletizácia
 • Expedícia
 • Kartonizácia
 • Reklamácie

POROVNANIE FUNKCIONALITY EMANS WMS/WES

so štandardnou funkcionalitou krabicových riešení riadenia skladu

  EMANS WES WMS WCS
Zrkadlenie skladových zásob
Kombinované stratégie slottingu
Kombinované vychystávacie stratégie
Sledovanie zásob a prognózy obrátkovosti
Dopytom riadené doplňovanie zásob
Cross-docking
Riadenie objednávok a vychystávania
Kartonizácia a paletizácia
Integrácia váh a skenerov
Riadenie dopravníkov, AGV, AMR a automatických zakladačov

 

EMANS WMS/WES

PRE VŠETKY TYPY SKLADOV

 • Sklad hotových výrobkov
 • Sklad surovín
 • Prekladisko
 • Sklad vo výrobe
 • Sklad spotrebného tovaru
 • Vychystávací sklad
 • Regálový sklad
 • Paletový sklad
 • Sklad spádových regálov
 • Sklad s úzkymi uličkami (narrow-aisle warehouse)
 • Distribučný sklad
 • Sklad zásob
 • Sklad automatizovaných zakladačov (AS/RS)
 • Cross-dock (Prietokový sklad)

REFERENCIE

NAŠI KLIENTI

“Vďaka novému riadiacemu softvéru EMANS WES od ANASOFTu dokážeme rozširovať portfólio 3 000 rôznych druhov čerstvých potravín ako aj súbežne vychystávať veľkoobjemové zákazky pre firemnú klientelu a nízkopoložkové objednávky pre domácnosti s dodaním v deň objednania v ročných objemoch presahujúcich 50 tisíc ton.“

Stanislav Petrula, CEO LUNYS Bratislava

“EMANS WES od ANASOFTu riadi zásobovanie materiálu pre najväčší domáci automobilový závod v reálnom čase, presné dodávky správnych komponentov sú pripravené na expedíciu do výrobného závodu do 17-tich minút od zadania objednávky.”

Ľuboš Konopeus, IT Manager, Schnellecke Logistics Europe

“Systém EMANS WES zastrešuje komplexné zásobovanie v našom distribučnom centre, pričom zabezpečuje vychystanie každej zákazníckej objednávky v priebehu niekoľkých minút. Čerstvé ovocie a zelenina expedované v objemoch až 28 000 prepraviek denne, sa tak dostávajú na pulty obchodov už do 24 hodín od zberu u lokálnych pestovateľov.”

Daniel Sabel, Projektový riaditeľ, HORTIM

„V Dedolese sme plánovali masívnu medzinárodnú expanziu, ktorej bolo nutné prispôsobiť nielen marketing, ale najmä všetky skladové procesy. Aj vďaka riešeniu inteligentného riadenia skladu a skladovej logistiky od Anasoftu dnes dokážeme efektívne obsluhovať multi-kanálový retail pre 20 európskych krajín.“

Jaroslav Chrapko, CEO, Dedoles

Novinky / Blog

06.09.2022

E-COMMERCE 4.0: Masová personalizácia nákupnej skúsenosti urýchľuje robotizáciu a hybridný fulfillment

15.07.2022

6 digitálnych trendov vo výrobe a kyber-automatizácii na rok 2022

19.05.2022

"Kyber-automatizácia, rozšírená inteligencia a digitálne dvojčatá prispievajú ku kontinuálnym inováciám podnikových procesov" | Rozhovor

Chcete vedieť viac?