Jediný WMS | WES systém, ktorý sa prispôsobuje vašej prevádzke A OBChODNÝM PRIORITÁM v sezóne i mimo nej

EMANS WMS | WES je modulárna platforma pre komplexné riadenie skladu, ktorá do vašej prevádzky prináša:

 • zrýchlenie vychystávania objednávok a materiálu
 • zvýšenie produktivity 
 • rozšírenie priepustnosti skladu
 • zoštíhlenie zásobovacích procesov
 • optimalizáciu prevádzkových nákladov

Konzultácia zdarma

RÝCHLEJŠIA SKLADOVÁ LOGISTIKA BEZ CHÝB A PRESTOJOV 

EMANS WMS systém prináša novú úroveň v rýchlosti a presnosti vašich skladových operácií. Zamerajte sa na to, čo je naozaj dôležité, zatiaľ čo WMS systém automaticky riadi a optimalizuje každý krok od prijímania zásob až po expedíciu objednávok.

Už žiadne zbytočné čakanie na naskladnenie tovarov alebo finalizáciu objednávok. S EMANS WMS systémom získate bezchybnú a bleskurýchlu skladovú logistiku vďaka digitálnej transformácii vášho skladu. 

Čo dokáže emans wms | wes vo vašej prevádzke

Zvýšenie výkonnosti

 

50 % - 150 %

Zabezpečenie kvality

 

99 %

Viditeľnosť zásob a stav objednávok

 

100 %

Odbúranie prestojov

 

>58 %

Optimalizácia skladových zásob

 

>20 %

Zvýšenie priepustnosti skladu

 

>25 %

„V Dedolese sme plánovali masívnu medzinárodnú expanziu, ktorej bolo nutné prispôsobiť nielen marketing, ale najmä všetky skladové procesy. Aj vďaka riešeniu inteligentného riadenia skladu a skladovej logistiky od Anasoftu dnes dokážeme efektívne obsluhovať multi-kanálový retail pre 20 európskych krajín.“

Jaroslav Chrapko

Jedna WMS | WES platforma pre všetky logistické výzvy

Platforma EMANS WMS | WES zastrešuje všetky kľúčové logistické procesy pre vaše každodennú prevádzku skladu a distribúcie

 • pokročilá funkcionalita riadeného skladu, skladového manažmentu a vychystávania objednávok (Warehouse Managemetn System)
 • riadený obeh tovaru a materiálového toku, manipulačno-prepravných a automatizačných technológií (Warehouse Control System),
 • inteligentné riadenie a automatizácia operatívneho procesného manažmentu (Warehouse Execution System),
 • Rozsiahla ponuka nástrojov analýzy, reportingu, prediktívneho plánovania a sledovania kľúčových KPI v reálnom čase

VÁŠMU SKLADU NEBUDÚ CHÝBAŤ TIETO VLASTNOSTI S EMANS WMS | WES

 • Optimalizácia prevádzkových nákladov efektívnym vyťažovaním dostupných  zdrojov
 • Odbúranie prestojov optimalizáciou skladových procesov a lean manažmentom
 • Zníženie prezásobenosti nadmerných zásob
 • Zlepšenie spoľahlivosti zásob
 • Zvýšenie efektívnosti procesov prediktívnym plánovaním zásob a vychystávania
 • Zvýšenie produktívnosti bezpapierovým príjmom tovaru, vychystávaním a expedíciou
 • Zvýšenie kvality expedície objednávok
 • Kompletná viditeľnosť pohybu zásob a objednávok
 • Efektívne a ergonomické vyťažovanie operátorov skladu

E-commerce logistika

Distribúcia potravín

Výrobná logistika

Fulfillment logistika

premeňte svoj sklad na inteligentnú prevádzku industry 4.0 nástrojmi

PERSONALIZOVATEĽNÝ SYSTÉM

Konfigurácia systému je vyladená na vaše špecifické procesy, unikátne parametre vašej prevádzky a vášmu jedinečnému obchodnému modelu 

FLEXIBILNÉ ZÁSOBOVANIE V REÁLNOM ČASE

Všetky vaše zásobovacie procesy a logistické operácie sú riadené v reálnom čase a na základe aktuálnych obchodných požiadaviek a priorít

PREDIKTÍVNA LOGISTIKA

Systém identifikuje najpravdepodobnejšie správanie vašich odberateľov a obrátkovostť tovaru a prispôsobuje ním vaše skladové postupy

DÁTAMI RIADENÉ STRATÉGIE

Systém nájde pre váš sklad ideálnu kombináciu najvhodnejších naskladňovacích stratégií a vychystávacích metód na základe reálných dát

OMNIKANÁLOVÁ LOGISTIKA

Agilné riadenie vašej skladovej logistiky a distribúcie efektívne obsluhuje rôzne zásobovacie kanály simultánne vrátane veľkoobchodu (B2B), maloobchodu a retailu (B2C)

REVERZNÉ TOKY

Zvyšujete zákaznícky komfort a cirkulárnosť tovaru dynamickým riadením reklamácií, spätných tokov a vratiek

pozrite sa na EMANS WMS|WES v plnej prevádzke

vášmu skladu nebudú chýbať žiadne kľúčové funkcie s emans wms | wes

MONITORING LOGISTIKY    

Svoje skladové a prepravné procesy máte neustále pod kontrolou detailným sledovaním zásob, objednávok a pohybov materiálu a tovarov a podrobnými analýzami a reportami

RIADENIE ZÁSOB

Automatické sledovanie stavu zásob, rozvrhovania zásob, riadenie zásobovacích cyklov a alokácie zásob a ich presunov, zrkadlenia zásob, reorganizácie pozícií a dynamického slottingu

RIADENIE PRÍJMU A NASKLADŇOVANIA

EMANS WMS | WES zabezpečuje bezchybnosť a správnosť pri triedení tovaru, riadené manuálneho naskladňovania a kontroly kvality procesov a objednávok

RIADENIE PRÁCE

Systém rozvrhuje prácu pre skladových operátorov podľa ich dostupnosti, polohy a plánu vychystávania, pričom ich presne a ergonomicky naviguje v sklade a zároveň automaticky odpisuje prácu

RIADENIE EXPEDÍCIE  

Triedenie objednávok, ich kompletizácia a prebaľovanie pre kompletné pripravenie urýchlenej expedície podľa princípov FIFO, LIFO, FEFO

RIADENIE VYCHYSTÁVANIA

Jednotlivé objednávky, hromadné vychystávanie, segmentované vychystávanie paralelne vo viacerých skladoch vrátane dávkového a klastrového vychystávania, paletizácie, kartonizácie a expedície

RIADENIE AUTOMATIZAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Systém efektívne vyťažuje a riadi vaše prepravné a manipulačné zariadenia vrátane vertikálnych regálových zakladačov, dopravníkových systémov, skladovej robotizácie, AGV, AMR, Pick by Light, Pick by Point, Pick by Voice

PROCESNÝ MANAŽMENT

Riadenie cross-dockingu, preskladnení do bufferových skladov, vratiek, balení, reklamácií a kittingu

Posuňme spoločne výkonnosť vášho skladu na novú úroveň

s EMANS WMS | WES dostane vaša prevádzka niečo navyše

v porovnaní so štandardnými krabicovými riešeniami

  EMANS
WMS
WES WMS WCS
Zrkadlenie skladových zásob
Kombinované stratégie slottingu
Kombinované vychystávacie stratégie
Sledovanie zásob a prognózy obrátkovosti
Dopytom riadené doplňovanie zásob
Cross-docking
Riadenie objednávok a vychystávania
Kartonizácia a paletizácia
Integrácia váh a skenerov
Riadenie dopravníkov, AGV, AMR a automatických zakladačov

 

„So systémom EMANS WMS sa nám podarilo hladko zvládnuť 100% nárast v počte vychystaných objednávok pri riadení zásob s takmer 60 000 typmi unikátnych položiek. Dvojnásobný objem vychystáva rovnaké množstvo zamestnancov bez významnej zmeny procesov a manipulačných technológií. Aj preto sme EMANS WMS nasadili do našej českej pobočky v Prostějove“

Igor Patráš, obchodný riaditeľ

EMANS WMS | WES je vhodný pre všetky typy skladov a prevádzok

  smartWMS expertWMS

intelligentWES

Veľkosť skladu 500 až 3 000 skladových pozícií 3 000 až 10 000 skladových pozícií nad 10 000 skladových pozícií
Sortiment 200 až 1 000 SKUs 1 000 až 10 000 SKUs

nad 10 000 SKUs

Denný počet operácií s tovarom  (príjem, výdaj, preskladnenie)

1 000 až 5 000 5 000 až 20 000

nad 20 000

Počet súčasne pracujúcich operátorov v sklade

10 až 20

20 až 50

nad 50

   

 

 

 

Štruktúra skladu a zásob tovaru

 • nízke skladové zásoby per SKU
 • jednoduché členenie skladu
 • jednoduchý materiálový tok - z každej skladovej pozície je možné vychystávať tovar
 • komplexné členenie skladu
 • väčšie objemy zásob tovaru sú umiestnené na samostatne vyčlenených pozíciách (buffer)
 • členitý materiálový tok
 • multizónové zloženie skladu
 • rozsiahle zásoby s pridelenými skladovými pozíciami
 • komplexný materiálový tok s integrovanými personalizovanými funkciami

Technologické vybavenie skladu

 

 • základná manipulačná technika (NZV, VZV, ...) a vybavenie skladu (váhy, tlačiarne, ...),
 • Skladové pozície a tovar označený BarCode / QR / RFID,
 • WiFi pokrytie pre využitie mobilných terminálov (ručné skenery, tablety)
 • automatizované technológie - riadené dopravníkové pásy
 • automatizované vozíky (VNA), automatické zakladače (ASRS)
 • pick by light
 • pick by voice
 • robotizované a autonómne technológie - AMR, AGV
 • jednoúčelové roboty (paletizácia, depaletizácia, balenie, vychystávanie, ...)
 • inteligentné, resp. autonómne typy ASRS
 • pokročilé identifikačné systémy (RTLS apod.)

Dokumenty na stiahnutie

Viac informácií Viac informácií Viac informácií

Nie ste si istý ako zdokonaliť váš sklad alebo distribučné centrum?

NAŠI ODBORNÍCI NA INTELIGENTNÉ SKLADOVANIE A LOGISTIKU VÁM PORADIA

EMANS WMS | WES Uvidíte aj v týchto prevádzkach

„Systém EMANS od ANASOFTu riadi zásobovanie materiálu pre najväčší domáci automobilový závod v reálnom čase, presné dodávky správnych komponentov sú pripravené na expedíciu do výrobného závodu do 17-tich minút od zadania objednávky.“

Ľuboš Konopeus, IT Manager
Schnellecke Logistics

„Vďaka novému riadiacemu softvéru EMANS od ANASOFTu dokážeme rozširovať portfólio 3 000 rôznych druhov čerstvých potravín ako aj súbežne vychystávať veľkoobjemové zákazky pre firemnú klientelu a nízkopoložkové objednávky pre domácnosti s dodaním v deň objednania v ročných objemoch presahujúcich 50 tisíc ton.“

Stanislav Petrula, CEO
Lunys Bratislava

„Systém inteligentnej logistiky EMANS zastrešuje komplexné zásobovanie v našom distribučnom centre, pričom zabezpečuje vychystanie každej zákazníckej objednávky v priebehu niekoľkých minút. Čerstvé ovocie a zelenina expedované v objemoch až 28 000 prepraviek denne, sa tak dostávajú na pulty obchodov už do 24 hodín od zberu u lokálnych pestovateľov.“

Daniel Sabel, Projektový riaditeľ
Hortim

Novinky / Blog

13.05.2024

Mobilná aplikácia POSCHODOCH

02.01.2024

6 trendov a predikcií v digitálnej transformácii a riadení firiem na rok 2024

02.01.2024

5 digitálnych trendov v zdravotníctve a med-techu na rok 2024