využívajte svoje výrobné zariadenia naplno s emans OEE 4.0

Zvýšte strojovú a prevádzkovú inteligenciu riešením EMANS OEE 4.0. Systém monitoruje vaše výrobné zariadenia a na základe týchto dát zlepšuje procesné riadenie na prevádzke ako aj produktivitu výrobných zariadení.

Dohodnite si OEE 4.0 konzultáciu

VÝKONNEJŠIE STROJOVÉ ZARIADENIA 

Transformujte každý aspekt výkonu vašich strojov s riešením EMANS OEE. EMANS OEE systém nie je len o monitorovaní - je to o transformácii prevádzkových dát na konkrétne akcie, ktoré zvyšujú produktivitu a efektivitu vašich strojov a technológií.

Dosiahnite maximálnu výkonnosť vašich výrobných strojov a zariadení, zvýšte celkovú produktivitu prevádzky a udržujte vašu výrobu bez nežiaducich odstávok. 

Vaša prevádzka s oee 4.0 dosiahne

Zvýšenie prevádzkyschopnosti výrobných zariadení

 

18 %

Zvýšenie prevádzkovej výkonnosti

 

27 %

Zvýšenie priemernej výkonnosti zariadení

 

7 %

Nárast celkovej efektívnosti zariadenia 

 

27 %

Zlepšenie výrobnej kvality

 

8 %

Zredukovanie neplánovaných výpadkov

 

67 %

Automobilový priemysel

Potravinársky priemysel

Strojárstvo

Elektrotechnika

Zlievarenstvo

Kovovýroba

Nábytkárska výroba

Drevospracujúci a papierensky priemysel

rozšírené oee funkcie pre vaše výrobné zariadenia

Sledovanie priebehu rozpracovanej výroby v reálnom čase

EMANS OEE 4.0 sleduje stav výroby na všetkých pracoviskách a vy máte k dispozícii prognózy finalizácií jednotlivých objednávok

Digitálne odpisovanie výrobného výkonu zariadenia

Odpisovanie výroby nebolo jednoduchšie. EMANS OEE 4.0 zaznamenáva kľúčové výkonnostné údaje, ktoré máte stále k dispozícii v archíve

Vyhodnocovanie postupu výroby s výrobnými plánmi

Dodržiavanie výrobných plánov máte neustále pod kontrolou vďaka EMANS OEE 4.0, ktorý spostredkúva aktuálny stav jednotlivých výrobných objednávok

Sledovanie výkonu výrobných strojov, zariadení a nástrojov

Systém nepretržite monitoruje vaše nástroje a zariadenia, a všetky anomálie zaznamenává. Na všetky prípadné odchýlky vás okamžite upozorní a zbaraňuje tak kritickým výpadkom výroby

Automatizovaný zber dát z výrobných liniek

Už žiadne manuálne zapisovanie výrobných údajov alebo chýbajúce dáta z liniek. Svoje výrobné dáta máte k dispozícii v prehľadných reportoch

Sledovanie a vyhodnocovanie kľúčových výrobných indikátorov (KPI)

Svoje výrobné KPI indikátory sú aktualizované v priebehu pracovnej zmeny a analytické údaje o svojej prevádzke máte stále k dispozícii

„Ako Tier 1 dodávateľ pre najväčšie automobilové podniky, garantujeme najvyššiu konformitu výrobných parametrov kolies na našej autonómnej linke s priemerným výrobným taktom 20 sekúnd na jedno hotové koleso. Podrobnú traceabilitu všetkých hotových kolies a ich technické parametre sleduje a zaznamenáva EMANS MES, ktorý zároveň zabezpečuje konformitu všetkých výrobných parametrov, ako aj presné plnenie výrobného plánu“

Tomáš Halenár, Manufacturing Manager

Chcete sa dozvedieť čo pre vašu prevádzku dokáže spraviť EMANS OEE 4.0?

s OEE 4.0 získate

Detailný monitoring a reporting výrobných dát v reálnom čase

S EMANS OEE 4.0 máte svoje výrobné zariadenia a nástroje pod neustálym dohľadom. Prehľadné grafy vám zobrazujú kľúčové informácie pre vaše kvalifikované rozhodovanie

Nepretržité sledovanie zariadení a ich technického stavu

S EMANS OEE 4.0 nezanedbáte technický stav svojich výrobných zariadení. Pri indikáciách opotrebovania systém upozorní údržbárov

Zredukovanie poruchovosti a neplánovaných odstávok

Detailnou analýzou technického stavu EMANS OEE 4.0 predchádza vzniku porúch, nevyžiadaných odstávok a neplánovaných prestojov

Maximalizácia výkonu výrobných zariadení

EMANS OEE 4.0 pomáha odblokovať skrytý výrobný potenciál vašich zariadení maximalizáciou ich prevádzkyschopnosti

Rozšírenie výrobnej kapacity a optimalizácia výrobných nákladov

Podrobná dátová analýza pomáha identifikovať nedostatočnú výkonnosť pri konkrétnych zariadeniach ako aj úzke hrdlá, čím rozširuje lný výrobná kapacita vašej prevádzky

Úspora energie a zamedzenie vzniku odpadov

Svoje výrobné zariadenia sú vyťažené podľa výrobných plánov a bezodkladných prevádzkových potrieb, vďaka čomu predchádza volnobehu strojov a šetrí energiu a redukuje vznik odpadov

naše riešenie už používajú

„Systém EMANS od ANASOFTu riadi zásobovanie materiálu pre najväčší domáci automobilový závod v reálnom čase, presné dodávky správnych komponentov sú pripravené na expedíciu do výrobného závodu do 17-tich minút od zadania objednávky“

Ľuboš Konopeus, IT Manager
Schnellecke Logistics

„Vďaka novému riadiacemu softvéru EMANS od ANASOFTu dokážeme rozširovať portfólio 3 000 rôznych druhov čerstvých potravín ako aj súbežne vychystávať veľkoobjemové zákazky pre firemnú klientelu a nízkopoložkové objednávky pre domácnosti s dodaním v deň objednania v ročných objemoch presahujúcich 50 tisíc ton“

Stanislav Petrula, CEO
Lunys Bratislava

„V Dedolese sme plánovali masívnu medzinárodnú expanziu, ktorej bolo nutné prispôsobiť nielen marketing, ale najmä všetky skladové procesy. Aj vďaka riešeniu inteligentného riadenia skladu a skladovej logistiky od Anasoftu dnes dokážeme efektívne obsluhovať multi-kanálový retail pre 20 európskych krajín“

Jaroslav Chrapko, CEO
Dedoles

Novinky / Blog

27.03.2024

Kriminalistický a expertízny ústav PZ: Akt podpisovania je nutné brať vážne

29.02.2024

Kriminalistický a expertízny ústav PZ: Každý podpis je individuálnym prejavom podpisového správania danej osoby

26.01.2024

Kriminalistický a expertízny ústav PZ: Digitálne podpisy skúmame od roku 2012