využívajte svoje výrobné zariadenia naplno s emans OEE 4.0

Zvýšte strojovú a prevádzkovú inteligenciu riešením EMANS OEE 4.0. Systém monitoruje vaše výrobné zariadenia a na základe týchto dát zlepšuje procesné riadenie na prevádzke ako aj produktivitu výrobných zariadení.

Dohodnite si OEE 4.0 konzultáciu

prínosy oee 4.0 pre vašu prevádzku

18%

zvýšenie prevádzkyschopnosti výrobných zariadení

27%

zvýšenie prevádzkovej výkonnosti

7%

zvýšenie priemernej výkonnosti zariadení

27%

nárast celkovej efektívnosti zariadenia 

8%

zlepšenie výrobnej kvality

67%

zredukovanie neplánovaných výpadkov

Automobilový priemysel

Potravinársky priemysel

Strojárstvo

Elektrotechnika

Zlievarenstvo

Kovovýroba

Nábytkárska výroba

Drevospracujúci a papierensky priemysel

rozšírené oee funkcie pre vaše výrobu

Sledovanie priebehu rozpracovanej výroby v reálnom čase

EMANS OEE 4.0 sleduje stav výroby na všetkých pracoviskách a vy máte k dispozícii prognózy finalizácie jednotlivých objednávok

Digitálne odpisovanie výrobného výkonu zariadenia

Odpisovanie výroby nebolo jednoduchšie. EMANS OEE 4.0 zaznamenáva kľúčové výkonnostné údaje, ktoré máte stále k dispozícii v archíve

Vyhodnocovanie postupu výroby s výrobnými plánmi

Dodržiavanie výrobných plánov máte neustále pod kontrolou vďaka EMANS OEE 4.0, ktorý spostredkúva aktuálny stav jednotlivých výrobných objednávok

Sledovanie výkonu výrobných strojov, zariadení a nástrojov

Svoje nástroje a výrobné zariadenia máte neustále pod kontrolou vďaka detailnému monitoringu EMANS OEE 4.0 a na prípadné odchýlky vás systém okamžite upozorní

Automatizovaný zber dát z výrobných liniek

Už žiadne manuálne zapisovanie výrobných údajov alebo chýbajúce dáta z liniek. Výrobné dáta máte k dispozícii v prehľadných reportoch a analytických tabuľkách 

Sledovanie a vyhodnocovanie kľúčových výrobných indikátorov (KPI)

Vaše výrobné KPI indikátory sú aktualizované v priebehu pracovnej zmeny a vy vždy viete ako je na tom vaša prevádzka

„Ako Tier 1 dodávateľ pre najväčšie automobilové podniky, garantujeme najvyššiu konformitu výrobných parametrov kolies na našej autonómnej linke s priemerným výrobným taktom 20 sekúnd na jedno hotové koleso. Podrobnú traceabilitu všetkých hotových kolies a ich technické parametre sleduje a zaznamenáva EMANS MES, ktorý zároveň zabezpečuje konformitu všetkých výrobných parametrov, ako aj presné plnenie výrobného plánu.“

Tomáš Halenár, Manufacturing Manager

Chcete sa dozvedieť čo pre vás EMANS OEE 4.0 dokáže v prevádzke?

OEE 4.0 vlastnosti pre vašu prevádzku

Detailný monitoring a reporting výrobných dát v reálnom čase

S EMANS OEE 4.0 máte výrobné zariadenia a nástroje pod neustálym dohľadom. Prehľadné grafy vám dávajú kľúčové informácie pre vaše kvalifikované rozhodovanie

Nepretržité sledovanie zariadení a ich technického stavu

S EMANS OEE 4.0 nedochádza k zanedbaniu technického stavu vašich výrobných zariadení. Pri indikáciách opotrebovania systém upozorní údržbárov

Zredukovanie poruchovosti a neplánovaných odstávok

Detailnou analýzou technického stavu EMANS OEE 4.0 predchádza vzniku porúch, nevyžiadaných odstávok a neplánovaných prestojov

Maximalizácia výkonu výrobných zariadení

EMANS OEE 4.0 pomáha odblokovať skrytý výrobný potenciál vašich zariadení maximalizáciou ich prevádzkyschopnosti

Rozšírenie výrobnej kapacity a optimalizácia výrobných nákladov

Podrobná dátová analýza pomáha identifikovať nedostatočnú výkonnosť pri konkrétnych zariadeniach ako aj úzke hrdlá, čím rozširuje lný výrobný potenciál vašej prevádzky

Úspora energie a zamedzenie vzniku odpadov

Zabezpečením stanovenej kvality vyrábaných produktov EMANS OEE 4.0 predchádza vzniku odpadov. Výrobné zariadenia sú adekvátne vyťažené podľa bezodkladných výrobných potrieb a vďaka tomu dochádza k optimalizácii energií 

naše riešenie používajú

„Systém EMANS od ANASOFTu riadi zásobovanie materiálu pre najväčší domáci automobilový závod v reálnom čase, presné dodávky správnych komponentov sú pripravené na expedíciu do výrobného závodu do 17-tich minút od zadania objednávky.“

Ľuboš Konopeus, IT Manager
Schnellecke Logistics

„Vďaka novému riadiacemu softvéru EMANS od ANASOFTu dokážeme rozširovať portfólio 3 000 rôznych druhov čerstvých potravín ako aj súbežne vychystávať veľkoobjemové zákazky pre firemnú klientelu a nízkopoložkové objednávky pre domácnosti s dodaním v deň objednania v ročných objemoch presahujúcich 50 tisíc ton.“

Stanislav Petrula, CEO
Lunys Bratislava

„V Dedolese sme plánovali masívnu medzinárodnú expanziu, ktorej bolo nutné prispôsobiť nielen marketing, ale najmä všetky skladové procesy. Aj vďaka riešeniu inteligentného riadenia skladu a skladovej logistiky od Anasoftu dnes dokážeme efektívne obsluhovať multi-kanálový retail pre 20 európskych krajín.“

Jaroslav Chrapko
Dedoles

Novinky / Blog

06.09.2022

E-COMMERCE 4.0: Masová personalizácia nákupnej skúsenosti urýchľuje robotizáciu a hybridný fulfillment

15.07.2022

6 digitálnych trendov vo výrobe a kyber-automatizácii na rok 2022

19.05.2022

"Kyber-automatizácia, rozšírená inteligencia a digitálne dvojčatá prispievajú ku kontinuálnym inováciám podnikových procesov" | Rozhovor