V Domuse je spravovaných viac ako 750 000 bytov

Modul DOMUS pre správu bytov a nebytových piestorov

Modul DOMUS je určený pre správu priestorov.

Je ideálnym riešením pre správcu nehnuteľností, ktorý má v portfóliu veľké množstvo bytov a nebytových priestorov.

Predstavuje komplexné riešenie pri správe bytových a nebytových priestorov. Je to otvorený, bezpečný modulárny systém, pre ktorý sa neustále sleduje vývoj požiadaviek trhu a legislatívne zmeny.

Obsahuje pasportizáciu spravovaného majetku cez evidenciu nájomníkov a vlastníkov so sledovaním platobnej disciplíny, merače až po ročné vyúčtovanie. Pozrite si reálnu ukážku zo systému.

Inovácie v správe bytov pre moderného správcu

eDOMUS - mobilná aplikácia pre moderného správcu

Prístup k údajom o správe nehnuteľností kdekoľvek a kedykoľvek. Aplikácia pre mobilné telefóny prepojená s modulom DOMUS pre správu bytov. Údaje evidované správcom sú prístupné tam, kde to zamestnanci potrebujú - v teréne.

Portál POSCHODOCH pre užívateľov bytov

Portál, kde máte všetko pod kontrolou. Jedinečný portál pre vašich zákazníkov. Užívateľ priestorov má prístup k údajom o svojom byte a dome. Správca má plnú kontrolu nad zobrazovanými údajmi. Nájdete tu konto užívateľa, grafy spotrieb, ročné vyúčtovanie, nástenka a náklady domu, informácie od správcu, fond opráv, revízie.

Moderné odpočty meračov cez internet

S našimi partnermi to nie je problém. Používame štandardné merače s diaľkovým odpočtom, ktoré sú odpočítavané zberačmi údajov inštalovanými v dome. Zberače zasielajú stavy meračov priamo na centrálny server. Portál poschodoch.sk sprístupňuje na dennej báze údaje vlastníkom bytov, vyhodnocuje ich a zasiela upozornenia. 

Elektronická komunikácia správcu s užívateľmi bytov

Jednoduché doručovanie elektronických faktúr emailom alebo hybridnou poštou. Okrem jednoduchosti správca znižuje počet ročných vyúčtovaní a predpisov, ktoré je potrebné vytlačiť, zaobálkovať a doručiť. Na jednoduché správy ako je napríklad upomienka je možné využiť SMSky.

Mobilná aplikácia pre odpočet meračov

Odpočet meračov bez papiera, priamo cez vlastný mobilný telefón. Aplikácia umožní odčítať merače v bytoch pomocou mobilného zariadenia so systémom Android. Zároveň umožní odfotiť merač, stav zapíše do databázy správcu a užívateľom bytov pošle správu o odpočte emailom alebo SMSkou.

Najnovšia verzia softvéru DOMUS X

DOMUS X prináša mnoho drobných vylepšení, ale taktiež významné zmeny, ktoré posúvajú softvér k jednoduchšiemu a účelnejšiemu používaniu.