DOMUS X - užitočné vylepšenia pre vás

Softvérová spoločnosť ANASOFT už viac ako 25 rokov neustále vyvíja informačný systém DOMUS, ktorý predstavuje komplexné riešenie pri správe bytových a nebytových priestorov a pri výrobe teplaJeho výhody využívajú správcovia pri správe viac ako 850 tisíc priestorov na Slovensku a v Českej republike.

Rok 2020 je rokom novej verzie s názvom DOMUS X. Tá prináša mnoho drobných vylepšení, ale taktiež významné zmeny, ktoré posúvajú softvér DOMUS jednoduchšie a účelnejšie k používateľovi.

prívetivé POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

Základom vynoveného používateľského rozhrania je čistý „flat dizajn“ pre rýchlejšiu orientáciu na obrazovke.

Spôsob práce je podobný kancelárskym balíkom a používateľ dokáže pracovať rovnako jednoducho a príjemne ako v jeho obľúbených programoch.

Novinkou je zaujímavý bočný panel, kde je možnosť mať zobrazený okamžitý prístup k často používaným funkciám.

poUžívateľské nastavenia 

Už dlhodobo v DOMUSe existujú nastavenia, ktoré uľahčujú používateľom prácu.

Tí si môžu nastaviť preddefinované hodnoty pre polia faktúr, objednávok atď. Tiež vedia ovplyvniť klávesové skratky. Táto možnosť je teraz intuitívna a viditeľná aj pre nového používateľa.

Aby používatelia čo najviac využívali tieto zjednodušenia, bola prijatá zásada „Dať nastavenia používateľom pred oči“.

KALENDÁR

Takmer každý údaj v informačnom systéme nesie aj informáciu o dátume, kedy nastal. Faktúry majú dátum vystavenia, dátum splatnosti, revízie, dátum vypršania splatnosti, domová schôdza má dátum konania a pod. V rámci nového kalendára DOMUS X prináša novinku v podobe zobrazenia udalostí z celého systému: kedy nastali a tiež kedy nastanú. Túto skutočnosť je možné využiť dvomi spôsobmi:

  • Pozrieť sa na minulosť – keď ide správca na schôdzu, kalendár zobrazí nových vlastníkov, aké sa  riešili požiadavky na údržbu, kedy bola posledná schôdza...
  • Pozrieť sa na budúcnosť – kalendár zobrazí dátumy vypršania revízií, splatnosti faktúr, termín najbližšej schôdze...

Service desk

V DOMUSe X je sprístupnený nový Service Desk.

Ide o miesto, kde sa správca dostane ku všetkým svojim požiadavkám. Má tak väčší prehľad o všetkom, čo realizuje pre domy vo svojej správe.

Ide nielen o požiadavky na údržbu, ale napríklad aj o zmeny počtu osôb, organizácia schôdzí či odpočty meračov.

Zásielky

V dnešnej dobe už klienti vyžadujú administratívne úkony „bez papiera“.
Oveľa ľahšie sa im pracuje s dokumentmi
v elektronickej podobe. Zásielky riešia práve ich doručovanie a následnú evidenciu, aby bolo vždy zrejmé akou formou odišla faktúra, zálohový predpis alebo vyúčtovanie.

Zásielky riešia nasledovné oblasti:

  • Delenie jedného výstupu pre viac adresátov
  • Spôsob doručenia zásielky (emailom, hybridnou poštou alebo tlačou)
  • Históriu zaslania (email, pošta, portál)
    ale aj doručovaný výstup v tvare PDF
  • Poskladanie zásielky z viacerých príloh