Vízia, poslanie a hodnoty

ANASOFT poskytuje užitočné inovatívne riešenia a modernými technológiami prispieva ku zlepšovaniu kvality života.

Najvyššími hodnotami sú benefity riešení pre zákazníkov a osobný rast zamestnancov. ANASOFT je vysoko profesionálnou spoločnosťou, nezávislou od investorov a dodávateľov, so silným ľudským zázemím. Pestuje kultúru otvorených dverí, kde majú všetci rovnakú príležitosť prinášať nové nápady a diskutovať o nich.

Firma sa neustále rozvíja a hľadá nové idey na zlepšenia, podporuje aj interné výskumno-vývojové projekty. Neoddeliteľnou súčasťou firmy je spoločensky zodpovedné správanie.