Ochrana dát v dobe koronavírusovej. 7 rád ako zdieľať prácu bezpečne

25.03.2020

Ochrana dát v dobe koronavírusovej

V čase pokračujúceho sa šírenia koronavírusovej pandémie vo svete prechádza ekonomika výraznými zmenami.  

Firmy, ktoré neobmedzili svoju činnosť, prenášajú pracovné úlohy na členov tímov v home office režime. Vzdialený management otvára neobmedzené možnosti a udržiava podnikateľské prostredie pri živote. Prináša však aj široké spektrum rizík, s ktorými je nutné počítať.   

Početné zapojenie, narastajúce riziká

Používanie informačných technológií, vzdialený manažment tímu, či vzájomné preposielanie dokumentov prinášajú čoraz vážnejšie riziká úniku dôležitých údajov, ktoré v nesprávnych rukách dokážu spoločnosť poškodzovať, a to aj fatálne.  

Nechránené technológie a členovia tímu zapojení do siete môžu ohroziť kybernetickú bezpečnosť firmy, ale aj ich samotných. Je preto dnes, viac než kedykoľvek predtým, nevyhnutné myslieť na ochranu dát.  

Tipy ako chrániť dáta pri vzdialenej spolupráci tímov: 

1. Strážte prístupy 

Dbajte na správne nastavenie užívateľských rolí a prístupov do systémov. Dbajte na aktualizovanie a správnosť údajov v Active Directory.

2. Viacúrovňové prihlásenie 

Ak si chcete byť istý, že sa do vašej siete nepripojí neželaný návštevník, nastavte viacúrovňové možnosti prihlasovania sa do firemných a komunikačných systémov. Vhodné sú generátory QR kľúčov, autentifikačné aplikácie, či dodatočné overovanie sms kódmi.  

3. Vzdialené pripojenie do siete

Strážte vzdialené pripojenia do sietí. Dbajte na to, aby sa členovia tímu pripájali do systémových aplikácií len na bezpečných overených sieťach.  

4. Využívajte Virtual Private Network (VPN)

Využívanie VPN je jedným z najbezpečnejším spôsobov pre vytvorenie chráneného toku informácií. Keď dáta prenášate prostredníctvom VPN pripojenia, eliminujete možnosť, že by vaše dáta odchytil a videl nepozvaný hosť.  

5. Šifrujte hardware 

Zariadenia, na ktorých sa vyskytnú firemné dáta, by mali mať šifrované pevné disky.

U notebookov je dobré nielen šifrovať pevné disky, ale aj oddeliť pracovné profily od domácich užívateľov. Ak pripájate externé zariadenia, využívajte Device Control riešenia, aby ste mali prehľad a kontrolu aj nad nimi. 

6. Inštalujte bezpečnostný software 

Ak si chcete byť istý, že nemáte v sieti útočníka, ktorý vám chce ukradnúť firemné dáta, je vhodné pracovať aj s aktívnym bezpečnostným softvérom, ktorý aktívne vyhľadáva neželaných užívateľov. 

Jedným z riešení je Cyber Deception Technology DECEUS. Ide o komplexné a modulárne riešenie, ktoré pomáha odhaliť a identifikovať prítomnosť útočníka v sieti. Ide o produkt spoločnosti ANASOFT, ktorý minimalizuje kybernetické útoky na klienta a jeho informačnú bezpečnosť. Napomáha pri identifikácii hackerov a zároveň zlepšuje celkovú ochranu siete. 

7. Externé médiá pod kontrolou 

Šifrujte externé médiá - USB kľúče, externé pevné disky, či data storage - fyzickou alebo virtuálnou metódou. Obmedzujte využitie freemailu, súkromných úložísk a cloudových služieb.