Zmizne ďalšia administratívna bariéra využívania elektronických služieb

18.12.2007

Spoločnosť ANASOFT APR (ďalej ANASOFT) využila svoje know-how v oblasti e-government a vyvinula systém, ktorý môže občanom Slovenska ušetriť hodiny strávené zbytočnými návštevami úradov. Nový spôsob párovania elektronickej a fyzickej identity zjednoduší život každému používateľovi Zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Spoločnosť ANASOFT nasadila svoje patentované riešenie u Prvej slovenskej certifikačnej autority.

Ak chce v súčasnosti občan používať Zaručený elektronický podpis, musí podniknúť viacero krokov. Predovšetkým musí získať od akreditovanej certifikačnej autority (ACA) tzv. kvalifikovaný certifikát. K tomu predloží dva osobné doklady, údaje z nich (okrem mena a priezviska) však ACA – z dôvodov ochrany osobných údajov - nesmie zapísať do vystavovaného certifikátu. Pred začatím komunikácie s konkrétnou inštitúciou je spravidla potrebná ešte jedna osobná návšteva, pri ktorej občan opäť predloží osobný doklad a svoj kvalifikovaný certifikát. Táto inštitúcia si vo svojom vlastnom informačnom systéme spojí osobné údaje držiteľa s číslom certifikátu, čím príde k tzv. spárovaniu elektronickej a fyzickej identity. Až po tomto kroku je možné používanie ZEP vo vzájomnej komunikácii. Takýto proces je potrebné absolvovať napr. pred elektronickým podávaním daňového priznania, komunikáciou so zdravotnými poisťovňami a ďalšími inštitúciami, a to pre každú inštitúciu osobitne.

Nový spôsob párovania elektronickej a fyzickej identity navrhnutý ANASOFTom tento problém rieši a ušetrí každému používateľovi ZEPu viacnásobné návštevy na úradoch. Preto je možné očakávať, že v krátkej dobe zmizne ďalšia administratívna bariéra napr. pri využívaní elektronických služieb sprístupňovaných Ústredným portálom verejnej správy.

 

Späť na novinky