Utimaco SafeGuard Easy chráni notebooky v Poštovej banke

04.12.2007

Spoločnosť ANASOFT APR dodala a implementovala v októbri 2007 v Poštovej banke, a.s. riešenie Utimaco SafeGuard Easy na ochranu notebookov všetkých zamestnancov pre prípady krádeže alebo straty. Banka tak dokazuje svoj aktívny prístup k informačnej bezpečnosti, ktorý si vyžaduje legislatíva a povinné bezpečnostné štandardy vo finančnej sfére.

Po úspešnej realizácii pilotnej prevádzky riešenia SafeGuard Easy pracovníkmi spoločnosti ANASOFT APR bude toto riešenie v krátkom čase nasadené pre ďalších zamestnancov. Pre spoľahlivú autentifikáciu užívatelia používajú USB tokeny Aladdin. Kombinácia silnej pred-bootovej autentifikácie pomocou tokenu a šifrovania pevných diskov na sektorovej úrovni garantuje veľmi vysoký stupeň ochrany firemných údajov pre riziká straty alebo odcudzenia notebooku.

Šifrovanie pevných diskov je v SafeGuard Easy spoľahlivé, rýchle, úplne transparentné a pre užívateľa prakticky neviditeľné. Pre riešenie problémových situácií, akými sú napríklad zabudnuté heslo alebo token, poskytuje SafeGuard Easy prepracovanú procedúru Challenge/Response ľahko inegrovateľnú do procesov Help-desku.

ANASOFT APR
Spoločnosť ANASOFT APR sa orientuje na poskytovanie IT služieb v špecifických riešeniach oblasti bezpečnosti ICT infraštruktúry, integrácie aplikácií, vývoja SW na mieru, kompozitných riešení, business process manažmentu, outsourcingu a logistiky. Stabilne sa radí medzi najrýchlejšie rastúce IT firmy v strednej Európe a zamestnáva takmer 100 profesionálov.

Za spoločensky zodpovedné podnikanie získala spoločnosť hlavnú cenu Via Bona Slovakia vo svojej kategórii. Jej filantropické aktivity smerujú najmä k podpore mladej rodiny (www.babetko.sk, Úsmev ako dar), ale i podpore vzdelávania skúsenosťou cez nadačný fond Myšlienka, ktorý je v správe Nadácie pre deti Slovenska. Firma je generálnym partnerom ceny za pôvodnú slovenskú prózu ANASOFT LITERA a rovnomenného festivalu.

Anasoft je okrem Slovenska etablovaný v Nemecku, USA a Českej Republike.

 

Späť na novinky