Národna banka Jamajky používa softvér slovenskej firmy

10.12.2000

 Zdroj: Hospodáske Noviny, december 2000

Od 27.11.2000 sa vypočítava kurz Jamajského dolára elektronicky systémom e-GATE. Systém prevádzkuje národná banka Jamajky – Bank of Jamaica. E-GATE bol vyvinutý slovenskou firmou ANASOFT APR s.r.o. v spolupráci s americkou firmou Intrashare Systems Inc.

Od 27.11.2000 sa vypočítava kurz Jamajského dolára elektronicky systémom e-GATE. Systém prevádzkuje národná banka Jamajky – Bank of Jamaica. E-GATE bol vyvinutý slovenskou firmou ANASOFT APR s.r.o. v spolupráci s americkou firmou Intrashare Systems Inc. Michal Hrabovec, prezident spoločnosti ANASOFT APR, považuje takúto spoluprácu za obojstranne výhodnú. Analytické práce uskutočňnovali pracovníci oboch firiem na Jamajke a programovacie práce boli vykonávané na Slovensku. Na systém je napojených viac ako 100 autorizovaných predajcov, komerčných bánk a zmenární. Jeho zavedením sa zrýchlil a sprehľadnil výpočet kurzu v tejto krajine.

Jamajka je turistickým rajom. Väčšina príjmov zo zahraničia prichádza na Jamajku prostredníctvom turistického ruchu a emigrantov pravidelne podporujúcich rodiny. Výpočet meny sa preto uskutočňuje na základe všetkých menových obchodov v krajine. Vážený priemer týchto obchodov z predchádzajúceho dňa je oficiálnym kurzom centrálnej banky na ďalší deň. Vývoj kurzu počas dňa je prístupný všetkým prihláseným užívateľom a národnej banke. Bank of Jamaica pomocou tohto systému je schopná reagovať na nepriaznivý vývoj kurzu intervenciou okamžite už v priebehu dňa.

Projekt e-GATE zahŕňa aj aukciu emisií štátnych cenných papierov prostredníctvom bezpečného Intranetu. Tradične sa aukcie cenných papierov vykonávajú prostredníctvom faxu. Tak sa to robilo aj na Jamajke pred zavedením systému e-GATE. Na základe dobrých skúseností z tohto projektu Bank of Jamaica rozširuje spoluprácu s firmami ANASOFT APR s.r.o. (www.anasoft.com) a Intrashare Systems Inc. (www.intrasharesystems.com) o rozšírenie systému e-GATE na ďalšie oblasti komunikácie s finančnými inštitúciami vrátane elektronického trhu s valutami, dlhopismy a repo obchodmi.

Vedenie Intrashare predpokladá, že e-GATE bude inštalovaný aj v ďalších národných bankách.

Rozšírenie systému "eGATE" pre Bank of Jamaica
Koncom októbra 2002 prebehol úspešný upgrade systému "eGATE". Posledné rozšírenia zavádzali do ostrej prevádzky viacero zmien uľahčujúcich kontrolu zmenární a veľkých predajcov meny zo strany Bank of Jamaica. Okrem funkčných zmien aplikácie bol použitý nový server IBM. Migráciou na nový server sa v prípade hardvérovej poruchy dosiahlo skrátenie doby nábehu systému na niekoľko minút. V neposlednom rade tiež prispel k zvýšeniu výkonu systému eGATE.

 

Späť na novinky