Mobilné komunikátory Gotive v uliciach Bratislavy

25.09.2002

Zdroj: www.mobilmania.sk, september 2002

Ak ste minulý víkend v uliciach upršanej Bratislavy stretli niekoľko “podozrivo” vyzerajúcich skupiniek ľudí, vybavených najmodernejšou digitálnou technikou a ťukajúcich prstom do zvláštnych handheldov žiarivých farieb, alebo ak Vás nejaký anglicky hovoriaci turista s diktafónom v ruke požiadal, aby ste mu doňho vyslovili: “čučoriedková zmrzlina”, pravdepodobne ste stretli účastníkov projektu RAFT.

Trojročný projekt Európskej Komisie s názvom RAFT Remote Accessible Field Trips), ktorého súčasťou je aj Slovenská republika prostredníctvom koordinátora na Katedre didaktiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, odštartoval v júli tohto roku. Cieľom projektu je poukázať na vzdelanostný prínos a technickú realizovateľnosť na diaľku riadených turistických výletov s výskumným zameraním pre žiakov najvyšších ročníkov základných a stredných škôl, ako aj na možnosť prezentácie výsledkov riešených úloh na medzinárodnom fóre prostredníctvom najmodernejšej techniky. RAFT je časťou vízie vzdelávania budúcnosti - je novým, technologicky najmodernejším spôsobom získavania a uchovávania informácií v kooperatívnom virtuálnom prostredí. Prvým prototypom “diaľkovo riadenej exkurzie” bolo plnenie úloh v uliciach Bratislavy počas RAFT konferencie konanej na Slovensku v dňoch 5.- 8. októbra.

Medzi dodávateľov technológií pre tento projekt boli vybrané aj dve slovenské spoločnosti ANASOFT APR, s.r.o. a Gotive z Bratislavy. Hlavným prínosom ANASOFT APR do projektu RAFT je softvérové riešenie .htm-based exkurzie na báze špeciálne vyvinutého Content Mangement systému Corpus cms. Programová aplikácia vytvorená v systéme Corpus CMS priamo v teréne zadávala a vyhodnocovala úlohy účastníkov prototypu exkurzie. ANASOFT APR sa rozhodol zapojiť do projektu výrobok spoločnosti Gotive – bezdrôtový komunikátor Gotive H41. Na tomto zariadení bežala spomínaná programová aplikácia, ktorá definovala účastníkom RAFT konferencie poznávaciu trasu centrom Bratislavy. Počas tejto trasy mali účastníci (väčšinou vysokoškolskí pedagógovia) zdokumentovať návštevu 12 kontrolných stanovíšť, a to odoslaním odpovede na určenú otázku z komunikátora Gotive na web organizátora a odfotením sa pred určenou budovou, fontánou, atď. Cieľom bolo samozrejme navštíviť všetky miesta, maximálne využívať dostupnú techniku, odpovedať správne a trafiť do cieľa field tripu – na Hodžovo námestie do kaviarne Euro Café okolo 15:00. Hoci každá z troch skupín (škótska, medzinárodná a kanadská) mala inú trasu, do cieľa sa podarilo doraziť všetkým, pričom najviac správnych odpovedí mala skupina č. 2 – medzinárodný team pod vedením Marcusa Spechta, zástupcu nemeckého Frauenhofer Institute, ktorý je zároveň project managerom celého projektu RAFT.

Komunikátory Gotive nesklamali. Dážď ich nezaskočil a batérie vydržali celú akciu v teréne, ktorá trvala 4 hodiny pri stálom využívaní prenosu dát prostredníctvom GPRS pripojenia. Podporný tím technikov z Gotive, ktorý sedel pripravený na najhoršie v kaviarni v centre mesta, zostal bez práce. Ich jedinou úlohou bolo vyzbierať na konci akcie zariadenia. Tu sa stretli s prvým a posledným problémom – účastníci field tripu sa s nimi zžili, browsovali si po internete a čítali mejly, a tak si ešte naši ľudia chvíľu posedeli aj v ďalšom bratislavskom podniku. Rozhovor účastníkov a zástupcov ANASOFT APR a Gotive sa zmenil na všeobecnú diskusiu o technológiách, možných vylepšeniach zariadenia, atď. Eugen Jeckel, predstaviteľ ANASOFT APR, zdôvodňuje: “Gotive H41 sme vybrali na základe troch hlavných konkurenčných výhod oproti ostatným PDA-čkam a handheldom – prvou bola jeho obrazovka, ktorá je dvakrát väčšia ako na bežných handheldoch, a lepšie vyhovovala potrebám projektu, druhou je jeho robustnosť - odolnosť voči pádu a vlhkosti prostredia, a treťou bola jeho “európskosť”.

Tento projekt potvrdil, že predstavitelia školstva prejavujú vysoký záujem, a dokážu oceniť a využiť najnovšie technológie. Zároveň naznačuje, že investovanie do oblasti vzdelávania takýmto spôsobom prispeje k výchove nového, kooperatívne sa správajúceho a prieskumuchtivého študenta, schopného intuitívne ovládať a využívať najnovšiu techniku. Získanie a uplatnenie nových zručností nevyhnutných pre efektívne zvládnutie moderných, rýchlo sa vyvíjajúcich mobilných technológií sa totiž javí jednou z najdôležitejších podmienok napredovania celej spoločnosti.

 

Späť na novinky