Implementácia počítačového centra kompatibilného s prostredím Jboss Cluster pre nemeckú spoločnosť GAD eG

15.07.2007

Pre podnikovú aplikáciu Jboss bolo potrebné navrhnúť počítačové centrum vhodné pre prostredie Jboss Cluster. Pre jeho časť nemecká spoločnosť Anasoft Technology detailne analyzovala potreby, s cieľom realizovať na tejto báze patričné testy a adekvátne konfigurovať komponenty systému.

Ako výsledok GAD prijal medzi iným aj definície procesov pre setup, operácie, rozmiestnenie a kritické prípady, ako aj podporu klastra. v súlade so špecifickými požiadavkami, školenie zamestnancov, a taktiež aj prislúchajúcu úplnú dokumentáciu.

Klaus Martin, líder middleware tímu v GAD, bol so spôsobom práce a profesionálnymi znalosťami konzultantov z Anasoft Technology veľmi spokojný.

 

Späť na novinky