Každý sa môže jednoducho zapojiť do rozhodovania o verejných veciach

27.11.2020

Elektronické hromadné žiadosti pre každého

Práve v tejto dobe má veľa občanov snahu zapájať sa do rozhodovania o verejných veciach. Málokto však vie, že stačí, aby 15-tisíc občanov elektronicky, teda hoc aj z pohodlia svojej obývačky, podpísalo tzv. elektronickú hromadnú žiadosť, a tou sa musí vláda zaoberať.

Za nami je veľa protestov a pred nami určite ešte viac iniciatív, pričom málokto vie o využití tejto legitímnej elektronickej formy. Ak by sme to mali zhrnúť jednoducho, nevyužitím tohto nástroja sa ľudia sami pripravujú o možnosť podieľať na vládnutí.

Ako funguje elektronická hromadná žiadosť?

Elektronickú hromadnú žiadosť môže vytvoriť ktokoľvek, pričom autor je identifikovaný občianskym preukazom s čipom. Zber hlasov je dvojkolový, pričom v prvom kole musí autor vyzbierať aspoň 100 hlasov na to, aby sa žiadosť dostala „zelenú“ a bola oficiálne zverejnená a sprístupnená na zber hlasov. Elektronickú hromadnú žiadosť môže podporiť ktokoľvek, kto má elektronickú poštu, uvedením svojej e-mail adresy. Systém vyhodnocuje iba unikátnosť adresy, aby niekto nepodporil žiadosť viac krát a overuje existenciu adresy spätnou správou. Alternatívne môže podporovateľ použiť na hlasovanie svoj občiansky preukaz s čipom bez nutnosti spätného overovania.

Systém elektronických hromadných žiadostí pripravila softvérová firma ANASOFT. Tento modul dopĺňa služby pre ústredný portál verejnej správy slovensko.sk.