CORPUS - Komplexný redakčný publikačný systém

10.12.2001

 Zdroj: Bratislava, Stratégie "obchod", december 2001

Spoločnosť Anasoft APR, s.r.o. práve uvádza na trh publikačný systém, ktorý je jedným zo základných pilierov moderných internetových prezentácií a portálov. O novom produkte sme sa zhovárali s Michalom Hrabovcom, generálnym riaditeľom spoločnosti ANASOFT APR.

Obchod: Čo viedlo vašu spoločnosť k uvedeniu CORPUS-u na trh?

Michal Hrabovec: Všetky moderné spoločnosti už pochopili, že úspešná a moderná firma musí žiť aj na internete. CORPUS je nástroj, ktorý poskytuje komfortnú a nenáročnú tvorbu internetových stránok, editáciu ich obsahu a samotnú údržbu. V súčasnosti predstavuje flexibilné, rýchle a cenovo dostupné médium pre publikovanie a manažment aktuálnych informácií. Cieľom bolo dať do rúk pracovný nástroj aj samotným redaktorom, či pracovníkom jednotlivých oddelení.

Obchod: V čom sa CORPUS líši od iných publikačných systémov?

Michal Hrabovec: Základom každého publikačného systému je databáza článkov, ktoré sú podľa definovaných pravidiel a potrieb umiestnené a prezentované na webe. Databáza predstavuje jadro, ktoré je samo o sebe jednoduchou aplikáciou. Hlavným prínosom CORPUS-u je práve jeho modulárnosť a komplexné pokrytie potrieb pri budovaní podnikových portálov až po internetové časopisy ako napr. www.babetko.sk. Podstatnými vlastnosťami sú aj škálovateľnosť, možnosť monitorovania a riadenia, možnosť personalizácie stránok, jednoduché rozhranie pre prídavné moduly, či aplikácie.

Obchod: Ktorú funkciu COROPUS-u považujete pre obchodné spoločnosti za najdôležitejšiu?

Michal Hrabovec: Používatelia internetu tvoria skupinu s najväčším potenciálom z hľadiska obchodu. Táto skupina má však svoje nároky a požiadavky na aktuálnosť informácií orientovaných na ich individuálne potreby a záujmy. Za jednu z najdôležitejších vlastností publikačného systému považujem možnosť cielene poskytnúť špeciálne informácie každému návštevníkovi jednotlivo. Tak sa otvára veľmi veľký priestor pre marketing na kvalitatívne vyššej úrovni, pribúda počet pravidelných návštevníkov.

Spoločnosť ANASOFT APR pôsobí úspešne na trhu informačných technológií na Slovensku, v západnej Európe, USA a ďalších krajinách sveta už viac ako 10 rokov. Ako dodávateľ komplexných riešení informačných systémov ponúka okrem špičkových služieb v oblasti vývoja aplikácií aj služby systémovej integrácie a podpory. V posledných rokoch zaznamenáva výrazne úspechy aj pri vývoji a prevádzke internetových a intranetových aplikácii a robustných databázových riešení. Medzi hlavných akcionárov patrí špičkový nemecký softwarehouse Software Technology DE GmbH a americká konzultačná firma v oblasti informačných systémov Intrasharesystems Ltd. Sídlo spoločnosti je v Mlynskej doline v Bratislave.

 

Späť na novinky