ANASOFTU sa s vlastnými produktami darí na zahraničných trhoch

10.07.2001

Zdroj: Infotrendy, júl 2001

Spoločnosť ANASOFT APR, s.r.o., Bratislava zaznamenala už tretí rok pokles celkových tržieb, kým podiel príjmov zo zahraničia mierne stúpa.

Spoločnosť ANASOFT APR, s.r.o., Bratislava zaznamenala už tretí rok pokles celkových tržieb, kým podiel príjmov zo zahraničia mierne stúpa. V roku 1998 dosiahli tržby 48 mil. Sk, o rok neskôr 38 mil. Sk a vlani 33 mil. Sk. V minulom roku firma vykázala stratu vo výške zhruba 1,2 mil. Sk, čo podľa jej výkonného riaditela Stanislava Čekovského súvisí so vstupom zahraničných investorov, pomerne vysokými investíciami do reorganizácie oddelenia vývoja softvéru a pracovných priestorov. Výsledky investícií by sa podľa neho mali prejaviť už v tomto roku. V minulom roku sa po vstupe dvoch zahraničných subjektov zvýšilo základné imanie spoločnosti na 5 mil. Sk. Napriek tomu 90 percent kapitálu firmy patrí v súčasnosti slovenským spoločníkom. Pokles tržieb firmy súvisí so znižovaním podielu obchodu s výpočtovou technikou bez pridania hodnoty divízie systémovej integrácie. "V posledných rokoch sa orientujeme hlavne na výrobu a služby, ktoré majú z nášho pohľadu menšiu konkurenciu a vyššiu efektivitu," vysvetľuje S. Čekovský.

ANASOFT APR vznikol v roku 1993 a v súčasnosti zamestnáva 40 pracovníkov. Výrazný podiel na tržbách firmy má vývoj špecializovaného softvéru a databázových aplikácií, ktorým sa venujú zhruba dve tretiny zamestnancov. Takmer polovica tržieb z divízie softvéru pochádza zo zahraničia. Najvýznamnejší zákazníci pochádzajú z Rakúska, Nemecka, Holandska a USA. K zaujímavým zahraničným projektom Anasoftu patrí tvorba virtuálneho novinového a časopiseckého kiosku pre rakúsku mediálnu agentúru Modus. Stránka www.medienspiegel.com umožňuje vyhľadávanie informácií a zaujímavostí z rôznych tlačových médií. K ďaľším projektom realizovaným v Rakúsku patrí napríklad tvorba portálu pre viedenskú personálno-vzdelávaciu agentúru Horizont.

Aktivity ANASOFTU však siahajú aj do exotickejších krajín, napríklad na Jamajku. Od novembra minulého roku sa kurz jamajského dolára vypočítava pomocou elektronického systému e-Gate, ktorý vyvinul Anasoft pre centrálnu banku Jamajky v spolupráci s americkou firmou Intrashare Systems. Prezident ANASOFT APR Michal Hrabovec považuje spoluprácu za obojstranne výhodnú. "Analytické práce uskutočňovali pracovníci oboch firiem na Jamajke a programovacie práce boli vykonané na Slovensku. Na systém je napojených viac ako 100 autorizovaných predajcov, komerčných bánk a zmenární. Jeho zavedením sa zrýchlil a sprehľadnil výpočet kurzu v tejto krajine," vysvetľuje M. Hrabovec. Hodnota projektu predstavovala pre ANASOFT APR 2,6 mil. Sk. V súčasnosti sa začína pracovať na ďaľšej verzii systému e-Gate.

Zahraničné zákazky ANASOFT APR majú podľa S. Čekovského "dlhú históriu a sú výsledkom našich dlhodobých aktivít". Veľmi dôležité sú podľa neho referencie, zahraniční partneri a schopnosť pracovníkov prispôsobovať sa podmienkam zahraničného trhu.

Na Slovensku realizoval ANASOFT APR napríklad rozsiahly softvérový produkt Domus, ktorý slúži na správu bytových a nebytových priestorov. "Tejto problematike sa venujeme vlastne od vzniku a významné správcovské firmy a nebytové družstvá v ňom spravujú zhruba stotisíc bytov," poznamenáva S. Čekovský. Ďaľším produktom pre slovenský trh je program Anatel, ktorý slúži na tarifikáciu, optimalizáciu, monitoring a vyhodnocovanie telefonických hovorov v organizáciách. Aplikáciu Anatel v súčasnosti využíva 150 zákazníkov.

 

Späť na novinky