ANASOFT APR medzi TOP 5 IT FIRMAMI ROKA 2003

30.04.2003

Zdroj: SME, apríl 2003

Tradícia udeľovania prestížnych ocenení IT osobnosti a IT firmy roka pokračovala v rámci podujatia Cofax tretím ročníkom. Odborná komisia zostavila tento rok širšiu nomináciu 33 osobností a 36 firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Komisia pozostávala zo slovenských žurnalistov pôsobiacich v info-komunikačných technológií, zástupcov akademickej obce a profesijných združení.

Do užšej nominácie na IT firmu roka 2003 sa dostali (v abecednom poradí):

ANASOFT APR, spol. s r.o.
Datalan, a.s.
Limba, spol. s r.o.
PosAm Bratislava, spol. s r.o.
Orange Slovensko, a.s.

Kto a ako rozhodoval o nomináciách?
O kritériách súťaže a nomináciách rozhodla komisia novinárov z významných slovenských médií, ktorí sa dlhodobo venujú problematike info-komunikačných technológií.
Osobnosti, ktoré prijali nomináciu, hodnotila porota z pohľadu prínosu k technickému rozvoju, k rozvoju IT biznisu na Slovensku. Zohľadňovala sa tiež účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, angažovanosť vo vzdelávaní, osvete a informovaní verejnosti.
V prípade firiem sa hodnotili aj hospodárske výsledky (tržby, zisk), tempo rastu, unikátne produkty, či služby, rozvoj nových trhových segmentov, investície do rozvoja firmy, vývoj nových produktov a exportné aktivity, spolupráca s akademickou sférou a výskumnými ústavmi či verejnoprospešné projekty. Základom hodnotenia boli výsledky dosiahnuté v roku 2002, porota však prihliadala aj na vývoj firiem a osobností v širšom časovom horizonte.

Porota hlasovaním rozhodla o držiteľovi tohto prestížneho ocenenia pre rok 2003 a výsledky vyhlásila na slávnostnom IT gala večere 23. apríla 2003 v bratislavskej Redute. Víťaznou firmou sa stala spoločnosť Datalan, a.s.

 

Späť na novinky