Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Jednoduchšia elektronická komunikácia s verejnou správou

03.05.2017

Jednoduchšia elektronická komunikácia s verejnou správou

Od 21. apríla je vďaka pridanej funkcionalite Elektronického kontraktačného systému (EKS) možná registrácia všetkých typov používateľov už aj pomocou elektronického občianskeho preukazu – eID karty.

Služba registrácie pomocou eID karty je zabezpečovaná prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Ide o zhodný postup, ako pri prihlásení sa do elektronickej schránky zriadenej podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Pri využití tohto spôsobu je registrácia spracovaná okamžite a odpadá nutnosť potvrdenia registrácie jednorazovými autentifikačnými údajmi, ktoré sú štandardne zasielané poštou na adresu registrovaného subjektu.

 

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komoraTéme jednoduchšej elektronickej komunikácie s verejnou správou sa venuje aj Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora. Pre svojich členov pripravila networkingové podujatie na tému právna stránka povinnosti používať elektronické schránky na komunikáciu s verejnou správou. 

Z praktickej perspektívy Michal Ohrablo a Ján Hrúz z firmy ANASOFT objasnia možnosti uľahčenia komunikácie s verejnou správou pre menšie i väčšie firmy. Okrem toho predstavia používanie schránky, vrátane možnosti prepojenia s firemným registratúrnym systémom.

Viac o exkluzívnom podujatí nájdete na tejto stránke