Kontrola spotreby energií domácností cez internet

online monitoring

Energie sú jedným z najdrahších artiklov domácností a firiem. Preto je samozrejmé, že sa hľadajú cesty k ich šetreniu.

Jednou z nich je mať svoje energie pod kontrolou prostredníctvom on-line monitoringu bezdrôtových meračov cez internet.

Vlastníci, nájomcovia ale i správcovia bytových a nebytových priestorov chcú šetriť čas a využívať internet na sledovanie, zefektívnenie a tým aj zlacnenie energie.

Meracie zariadenia, vďaka ktorým je spotreba monitorovaná, budú v blízkej budúcnosti všetky pripojené na internet.

Systém je založený na bezdrôtových meračoch, ktoré vysielajú údaje zberaču. V dome je jeden zberač, ktorý je napojený na internet a na dennej báze posiela údaje z meračov na portál www.poschodoch.sk. Portál sprístupňuje údaje vlastníkom bytov, vyhodnocuje ich a zasiela upozornenia. 

Zobrazované údaje si môžete pozrieť pod demonštračným účtom na www.poschodoch.sk po zadaní prihlasovacieho mena: domusova a hesla: ivana.

Hlavné výhody meračov pripojených na internet

  • Odpočet je možné urobiť kedykoľvek, v akejkoľvek periodicite a jeho výsledok sa používateľovi zobrazí na internete na jeho osobnom počítači, telefóne či tablete.
  • Celú správu a monitorovanie svojich spotrieb a vyúčtovaní je možné sledovať na akomkoľvek mieste na svete, stačí byť on-line.
  • Okamžité upozornenia na neštandardné spotreby - úniky, neúmerný nárast spotreby a pod. prostredníctvom SMS alebo emailom.
  • Bezproblémové sledovanie technického stavu meračov a upozorňovanie na chyby merania. 
  • Prístup technika do bytu je nutný len v prípade poruchy zariadenia.

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI

Táto služba vyžaduje kompatibilné merače. Spolupracujeme so spoločnosťami:

Technologický partner - Apator               Technologický partner - Ista              Technologický partner - ENBRA         

Technologický partner - Zenner      Technologický partner - Lumacol       Technologický partner - Techem       

Technologický partner - Sensus