On-line správa nemovitostí

SOFTWARE PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ A BYTŮ 

Informační systém DOMUS představuje komplexní řešení při správě bytových a nebytových prostor a při výrobě tepla. Jeho výhody využívají správci při správě více než 950 tisíc prostor.

DOMUS je komplexní, otevřený, bezpečný modulární systém, pro který neustále sledujeme vývoj požadavků trhu a legislativní změny. Verze produktu DOMUS 11 přináší mnoho vylepšení, ale také významné změny, které posouvají software DOMUS jednodušeji a účelněji k uživateli.

SPOLEHLIVĚ, JEDNODUŠE, BEZPEČNĚ A POHODLNĚ

K novinkám patří aplikace eDOMUS. Jde o aplikaci pro mobilní telefony, která je propojena se systémem DOMUS pro správu bytů.

Údaje evidované správcem v informačním systému jsou přístupné tam, kde to zaměstnanci potřebují - v terénu.

Z mobilního telefonu je možné přistupovat k údajům, k přiloženým dokumentům, měnit údaje i vytvářet nové údaje.

moduly systému - VYBERTE SI TEN NeJVHODNEJŠÍ

Modul DOMUS pro správce nemovitostí

Modul DOMUS, jež dal název celému systému, umožňuje evidenci spravovaných prostor, revizí, uživatelů prostor, sleduje platby, eviduje měřící techniku a umožní Vám provést roční vyúčtování.

Modul FINUS - Finance a ekonomika

FINUS představuje komplexní ekonomický systém umožňující vést podvojné účetnictví s podporou fakturace, prodeje, skladů, evidence majetku, CRM, banky, pokladny a dopravy.

Modul Mzdy a personalistika

Výpočet mezd ve smyslu platné legislativy od personální evidence, docházky, samotného výpočtu mezd, vykazování až po jejich automati cké zaúčtování. FINUS a Mzdy představují ekonomický systém, který používají i účetní společnosti, personální agentury apod.

Modul Výroba a distribuce tepla

Modul Výroba a distribuce tepla je určen výrobcům tepla spadajícím pod Energetický regulační úřad. Sleduje náklady, odečty měřičů a z nich vyplývající spotřeby, generuje faktury a sleduje technické vybavení výroby.

Modul Cloud - Centrální server

Umožňuje provoz portálu www.poschodech.cz, zálohování databází, automatický upgrade, SMS zprávy, hybridní poštu, sledovuje insolvenční rejstřík, podporuje odečty měřičů přes internet, Android aplikaci pro odečet měřičů i mobilní aplikaci eDOMUS.

DOMUS je přístupný právě tam, kde je to pro vás nejvhodnejší

Moduly pracujú pod systémem MS Windows

Moduly systému pro běžnou práci spustíte jako přívětivou, ergonomicky navrženou aplikaci pod MS Windows.  

Portál www.poschodech.cz na všech zařízeních

Vlastníci bytů si prohlédnou údaje o domě a bytě v libovolném internetovém prohlížeči na počítači, tabletu nebo mobilu 

Mobilní aplikace
 

Odečtáři mohou pro odečet měřičů použít aplikaci na svých mobilních telefonech se systémem Android

OCHRANA SYSTÉMU DOMUS

Při vývoji systému myslíme také na bezpečnost samotného produktu, avšak při neustále přibývajících sofistikovaných hrozbách, které přicházejí s moderními technologiemi, je třeba myslet i na další ochranu systému. 

Mezi takové typy ochran patří např. antivirový software, firewall, aktualizační balíčky apod. V neposlední řadě bychom neměli zapomínat pravidelně inovovat hardware a software, což také výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti celého řešení.  Více informací.