Menu

Vše v pohodlí a teple vašeho domova

Spolehlivě, jednoduše, bezpečně a pohodlně s DOMUSem

DOMUS - Software pro správu nemovitostí a bytů 

Informační systém DOMUS představuje komplexní řešení při správě bytových a nebytových prostor a při výrobě tepla. Jeho výhody využívají správci při správě více než 750 tisíc prostor.

DOMUS je komplexní, otevřený, bezpečný modulární systém, pro který neustále sledujeme vývoj požadavků trhu a legislativní změny. Verze produktu DOMUS X přináší mnoho drobných vylepšení, ale taktéž čtyři významné změny, které posouvají software DOMUS jednodušeji a účelněji k uživateli.

K novinkám patří aplikace eDOMUS. Jde o aplikaci pro mobilní telefony, která je propojena se systémem DOMUS pro správu bytů. Údaje evidované správcem v informačním systému jsou přístupné tam, kde to zaměstnanci potřebují - v terénu.

 

Moduly systému

DOMUS X - Modul DOMUSD-modul DOMUS

Modul DOMUS, jež dal název celému systému, umožňuje evidenci spravovaných prostor, revizí, uživatelů prostor, sleduje platby, eviduje měřící techniku a umožní Vám provést roční vyúčtování.

DOMUS X - modul FINUSF-modul FINUS

FINUS představuje komplexní ekonomický systém umožňující vést podvojné účetnictví s podporou fakturace, prodeje, skladů, evidence majetku, CRM, banky, pokladny a dopravy.

DOMUS X - modul Mzdy a personalistika

M-modul Mzdy a personalistika

Mzdy umožňují výpočet mezd ve smyslu platné legislati vy od personální evidence, docházky, samotného výpočtu mezd, vykazování až po jejich automati cké zaúčtování. FINUS a Mzdy představují všeobecně použitelný ekonomický systém, který používají i účetní společnosti, personální agentury apod.

DOMUS X - modul Výroba tepla

T-modul Výroby tepla

Modul Výroby tepla je určen výrobcům tepla spadajícím pod Energeti cký regulační úřad. Sleduje náklady, odečty měřičů a z nich vyplývající spotřeby, generuje faktury a sleduje technické vybavení výroby.

DOMUS X - modul Centrální server

CS-modul Centrální server 

Modul je provozován v naší společnosti a následující služby všem našim zákazníkům:

DOMUS - Software pro správu nemovitostí a bytů je přístupný právě tam, kde je to pro Vás nejvhodnejší

Moduly pracujú pod systémem MS Windows

Moduly systému pro běžnou práci spustíte jako přívětivou, ergonomicky navrženou aplikaci pod MS Windows.  

 

Portál www.poschodech.cz na všech zařízeních

Vlastníci bytů si prohlédnou údaje o domě a bytě v libovolném internetovém prohlížeči na počítači, tabletu nebo mobilu 

 
Mobilní aplikace
 

Odečtáři mohou pro odečet měřičů použít aplikaci POSCHODECH na svých mobilních telefonech se systémem Android

 

OCHRANA SYSTÉMU DOMUS

Při vývoji systému myslíme také na bezpečnost samotného produktu, avšak při neustále přibývajících sofistikovaných hrozbách, které přicházejí s moderními technologiemi, je třeba myslet i na další ochranu systému. 

Mezi takové typy ochran patří např. antivirový software, firewall, aktualizační balíčky apod. V neposlední řadě bychom neměli zapomínat pravidelně inovovat hardware a software, což také výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti celého řešení.  Více informací.