DOMUS přináší inovace do správy bytů

Informační software pro správu nemovitostí a bytů DOMUS představuje komplexní řešení pro správu bytových a nebytových prostor od technických modulů, přes moduly nájemného až po vyúčtování.

Jeho výhody využívají správci více než 300 společností, které spravují více než 950 000 prostor.

DOMUS je komplexní, otevřený, bezpečný modulární systém, pro který neustále sledujeme vývoj požadavků trhu a legislativní změny.

Software pro správu nemovitostí a bytů výrazně zjednodušuje práci s údaji, jednoduše se v něm zpracovává roční vyúčtování a především díky jeho komplexnosti získávají správci na trhu potřebnou konkurenční výhodu. 

eDOMUS - mobilní aplikace pro moderního správce

Přístup k údajům ze systému správy bytů kdekoliv a kdykoliv. Aplikace pro mobilní telefony propojena se systémem DOMUS pro správu bytů. Údaje evidované správcem v informačním systému jsou přístupné tam, kde to zaměstnanci potřebují - v terénu.

Portál poschodech.cz pro uživatele bytů

Portál, kde máte vše pod kontrolou. Jedinečný portál pro vaše zákazníky. Uživatel prostor má přístup k údajům o svém bytě a domě. Správce má plnou kontrolu nad zobrazovanými údaji. Najdete zde konto uživatele, grafy spotřeb, roční vyúčtování, nástěnku domu, náklady domu, informace od správce, fond oprav, revize...

Moderní odečty měřičů přes internet

S našimi partnery to není problém. Používáme standardní měřiče s dálkovým odečtem, které jsou odčítány sběrači údajů instalovanými v domě. Sběrače zasílají stavy měřičů přímo na centrální server. Portál poschodech.cz zpřístupňuje na denní bázi údaje vlastníkům bytů, vyhodnocuje je a zasílá upozornění.

Hybridní pošta

Hybridní pošta je komplexní řešení zabezpečení výroby, balení, třídění zásilek a jejich zaslání adresátům podle adresních údajů uvedených na zásilce. Podání zásilek se realizuje elektronicky - zasláním nebo předáním dat.

SMS služba pro okamžité zaslání důležité informace

SMS můžete zasílat na telefonní čísla v ČR. Odeslaná SMS zůstává evidována v systému i s termínem jejího doručení. SMS je možné použít ke generování upomínek, které automaticky doplňují výši dluhu, datum splatnosti a číslo účtu. Využívána jsou též k upozornění o termínu schůze, odstávce médií, zaslání PF. 

Mobilní aplikace pro odečet měřičů

Zasílejte odečtové lístky přímo přes vlastní mobilní telefon. Aplikace umožní odečítat měřiče v bytech pomocí mobilního zařízení se systémem Android. Zároveň umožní vyfotit měřič, stav zapíše do databáze správce a uživatelům bytů zašle zprávu o odečtu emailem nebo SMSkou.