SPRÁVA NEMOVITOSTÍ A VÝROBA TEPLA

V oblasti správy nemovitostí se naše řešení zaměřují především na správu bytů a nebytových prostor v bytových domech. 

Náš systém DOMUS je uzpůsoben tak, aby umožňoval efektivní ekonomickou správu bytových domů (elektronické zasílání vyúčtování a předpisů, další elektronická komunikace), sledování platební disciplíny obyvatel a vymáhání případných nedoplatků, rozúčtování společných nákladů (kontrola spotřeby energií online), ...

 

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

V rámci digitální transformace poskytujeme různá řešení, která prostřednictvím technologie digitálního vlastnoručního podpisu - SIGNATUS, eliminují práci s papírovou dokumentací a zefektivňují zažité procesy.

Technologie umožňuje digitální vlastnoruční podepisování dokumentů různými způsoby. Prostřednictvím nativní aplikace dostupné pro systémy Android/Windows/iOS nebo přímo...

 

inteligentní Řízení VÝROBY A LOGISTIKY (smart industry)

V rámci čtvrté průmyslové revoluce dochází k digitální transformaci podniků. ANASOFT zajišťuje digitalizaci a automatizaci výrobních procesů prostřednictvím Smart Industry řešení - výrobního operačního systému - vybudovaného na principech Industry 4.0.

Rozsáhlá funkcionalita systému umožňuje efektivně plánovat, řídit, monitorovat a vyhodnocovat jednotlivé operace a procesy ve výrobním toku s okamžitým přístupem k datům v reálném čase.

SOFTWAROVÝ VÝVOJ

ANASOFT patří do první desítky softwarových domů. Vývoj softwaru a aplikací má pro všechny fáze přesně definovanou metodiku zastřešující všechny kategorie činností.

Známe potřeby konkrétních byznys oblastí a při tvorbě řešení jsme využili naše znalosti procesů v různých oblastech.

IT SECURITY

Používání moderních informačních technologií je stále častěji konfrontováno se sofistikovanými a agresivními hrozbami různého druhu. Bezpečnost IT je pro nás prioritní oblast, které se v ANASOFTu systematicky věnuje tým profesionálů.

Naše portfolio bezpečnostních řešení pokrývá nejvíce ohrožené části vaší infrastruktury a vašich dat.

Máme řešení, které dokáží ochránit vás a vaše klienty před pokročilými IT hrozbami. Víme jak ochránit vaše peníze, údaje a vaši reputaci.

SLUŽBY IT

Nabízíme širokou paletu služeb IT podpory, které pro vás nastavíme na míru s kvalifikovaným týmem našich odborníků pro různé oblasti IT.

V rámci každé dodávky řešení pro infrastrukturu a bezpečnost IT poskytujeme profesionální implementační služby realizované našimi vyškolenými a certifikovanými odborníky pro každý produkt.