Produktové linie pro rychlé nasazení

Jsme softwarehouse. Vytváříme unikátní řešení, která vycházejí z důkladné analýzy potřeb zákazníka. Do řešení vkládáme naše know-how, kreativitu a využíváme novinky z oblasti informačních technologií.

Přidanou hodnotou našich řešení je náš důraz na jedinečnost zákazníků, neodmyslitelnou součástí zase optimalizace procesů zákazníka a zvýšení podnikové výkonnosti.

Přínosem pro naše zákazníky jsou naše hluboké znalosti o jejich odvětví a zároveň schopnost využít tyto znalosti ve specifickém systému provozu a managementu dané firmy.

Kromě řešení pro různé oblasti, má ANASOFT ve svém produktovém portfoliu i specializovaná řešení FINUS, DOMUS, EMANS, SIGNATUSDECEUS, která pomáhají ke splnění podnikatelských cílů našich zákazníků.