ANASOFT je novým členem Business Leaders Forum

04.07.2018

ANASOFT je novým členem Business Leaders ForumPovědomí veřejnosti o odpovědném podnikání roste a více firem se zapojuje do CSR aktivit. Na posledním networkingovém setkání tohoto roku schválili členské firmy sdružení Business Leaders Forum vstup společnosti ANASOFT. Počet členů BLF se tak ustálil na 43. 

Společnost ANASOFT je aktuálním vítězem Via Bona Slovakia v kategorii Odpovědná malá / střední firma. Firma věnuje pozornost vzdělávání v oblasti odborné kvalifikace, jazykové přípravy a osobnostního rozvoje. Pro společnost je důležité, aby si každý v ANASOFTu našel způsob seberealizace, jakož i rovnováhu mezi prací a osobním životem. Zaměstnance firma pravidelně zapojuje do firemního dobrovolnictví. Firma vytvořila řešení pro bezpapírovou kancelář, čímž chce snížit dopad na životní prostředí. Už 12 let podporuje literární cenu ANASOFT litera, která se uděluje za nejlepší prozaické dílo vydané v uplynulém roku. 

Více o Business Leaders Forum

Business Leaders Forum je neformálním sdružením firem, které se zavazují být lídry v prosazování principů zodpovědného podnikání.
Posláním BLF je kultivovat společnost vytvářením a zaváděním standardů odpovědného podnikání. 

Business Leaders Forum oficiálně vzniklo v dubnu 2004 jako výsledek snahy o vytvoření dosud neexistující platformy podnikatelských subjektů, která by byla vzorem a garantem zodpovědného podnikání.
Zakládající členové sdružení podepsali Memorandum o společenské odpovědnosti firem, čímž deklarovali zájem dobrovolně integrovat do své firemní strategie soubor zásad zohledňujících sociální, etické a environmentální aspekty podnikání, a zároveň inspirovat další firmy k odpovědnému podnikání.

Více o Business Leaders Forum