ANASOFT mezi elitou odborníků na řízení procesů a ochranu osobních údajů

02.09.2020

ANASOFT mezi elitou odborníků na řízení procesů a ochranu osobních údajů

Díky dlouholeté profesionální práci související s řízením procesů pro zabezpečení souladu zpracování údajů s GDPR se ANASOFT stal členem česko-slovenského sdružení DPO Club. Jeho hlavní misí je vytvořit exkluzivní prostor pro komorní setkání a svobodné diskuse za oválným stolem a nalezení společných efektivních řešení.

DPO Club představuje nezávislou česko-slovenskou komunitu zodpovědných osob (DPO), manažerů zodpovědných za řízení procesů pro zabezpečení souladu zpracovaní osobních údajů s GDPR, osob zodpovědných za návrh procesů, jejich řízení, management, posuzování, osob zodpovědných za správu rizik, zodpovědných za schvalování postupů a procesů a jejich souladu s GDPR.

Jeho aktivními členy jsou lidi s různými profesemi od procesních manažerů, přes konzultanty v oblasti ochrany osobních údajů, konzultantů a manažerů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, až po samotné právníky. Toto složení tak zabezpečuje komplexní a ucelený pohled na vysoké profesionální úrovni na problematiku ochrany osobních údajů.

DPO ClubDPO Club poskytuje prostor, kde si odborná komunita buduje svoji profesionální síť, jsou zahrnuti do aktivních diskusí, řeší problémy, sdílejí svoje zkušenosti a tím se spolupodílejí na zlepšování a zefektivňování procesů v této oblasti.

Více o exkluzivním DPO Clubu, jeho přínosech a výhodách najdete na této stránce.