Co děláme

Smart Industry divize společnosti ANASOFT se věnuje digitální transformaci a automatizaci průmyslu a logistiky od roku 2005. Kromě konvergence provozní technologie (OT) a informačních technologií (IT) v průmyslovém a výrobním prostředí, se divize specializuje na vývoj, navrhování a implementaci řešení automatizace a optimalizace procesů. Mezi aktivity Smart Industry divize patří výzkum a vývoj inovativních řešení pro inteligentní průmysl a digitální automatizaci a autonomizaci v oblastech výroby, zásobování, kontroly kvality a údržby.

Vývoj, implementAcE a integrAcE

Vývoj a implementace navržených řešení digitalizace, optimalizace a automatizace procesů v průmyslovém prostředí a zásobování řídícím systémem nové generace - Smart Industry řešením EMANS. Konfigurovatelná funkcionalita disponuje otevřenou architekturou pro integraci nejnovějších technologií včetně:

 • umělé inteligence (AI) a její nástrojů (neuronové sítě, strojové učení, rozšířená inteligence, kolektivní inteligence),
 • digitálních dvojčat,
 • rozšířené reality (AR),
 • bezdotykového rozhraní člověk-stroj/člověk-systém (HMI) a hlasových technologií.

 

Smart Industry divize se podílí na budování digitálního ekosystému podniku v rámci strategických transformačních aktivit. Digitalizací průmyslového prostředí dochází ke konvergenci provozních zařízení s informačně-komunikačními technologiemi, což má za následek synergii vnitropodnikových procesů.  

Smart Industry divize také zastřešuje roli integrátora (integrace s ostatními podnikovými systémy typu PLC, SCADA, ERP, ECM, SCM a jiné) a projektový management při digitalizaci výrobního prostředí a implementaci inteligentního systému řízení logistiky.

Analýzy a konzultAce

Smart Industry divízia poskytuje konzultace v oblastech:

 • digitální transformace,
 • inteligentní automatizace,
 • autonomizáce,
 • vertikální a horizontální integrace procesů a systémů,
 • optimalizace podnikových procesů a inovativních řešení,
 • vývoje a návrhu řešení inteligentního průmyslu,
 • chytrého podniku (Smart Factory),
 • implementace nových technologií (internet věcí - IoT, internet služeb - IoS, průmyslový internet věcí - IIoT, umělá inteligence - AI, velké data).

Mezi konzultační služby patří hloubková analýza a audity:

 • logistických procesů a procesů skladování,
 • analýza výrobních procesů, jejich plánování, řízení a monitorování,
 • analýza potřebné informační a datové podpory průmyslových, výrobních a zásobovacích procesů,
 • analýza do procesů zapojených informačních systémů a interakcí užívatelů s těmato systémy,
 • a vyhodnocování optimalizačního potenciálu.

 

Výstupem analýz a auditů jsou návrhy:

 • optimalizovaných modelů materiálového toku,
 • vytvoření modelů toku dat, informací a dokumentů,
 • návrhy a koncepty řešení na zvýšení efektivity využívání interních a externích přepravních zařízení,
 • návrhy a koncepty řešení na zvýšení efektivity manipulace se zásobami a skladování obalového materiálu,
 • návrhy a koncepty řešení na zvýšení kvality,
 • návrhy a koncepty řešení na podporu pro operativní řízení skladu, tvorby účetních reportů a dokladů,
 • návrhy a koncepty řešení na zvýšení efektivity výrobního toku a zásobování a agilní výroby a dynamické logistiky,
 • návrhy a koncepty na zlepšení efektivity údržby nástrojů a zařízení.

Školení a údržba

Mezi aktivity Smart Industry divize patří zaškolování a přeškolení na práci a konfiguraci s novými a digitálními technologiemi a interakci s řídícím Smart Industry systémem EMANS, rekalibrací procesů inteligentního řízení výrobních a zásobovacích činností, zaškolování výrobních a vedoucích pracovníků při nových řešení na zvýšení efektivity.

Divize také poskytuje pravidelnou údržbu a profylaktiku Smart Industry systému EMANS a implementovaných řešení inteligentního řízení procesů.