DOMUS spravuje viac ako 1.000.000 priestorov

Informačný systém DOMUS predstavuje komplexné riešenie pri správe bytových a nebytových priestorov, pri výrobe tepla a zabezpečuje podnikové informačné a ekonomické systémy.

DOMUS je komplexný, otvorený, bezpečný modulárny systém, pre ktorý je neustále sledovaný vývoj požiadaviek trhu a legislatívne zmeny.

Jeho výhody využíva viac ako milión priestorov na Slovensku a v Českej republike.