všechno co jste chtěli vědet o vlastní logistice, ale báli jste se zeptat

S logistickou studií nebo auditem od nás objevíte skrytý potenciál svých logistických procesů. A získáte praktické doporučení jako je zlepšit.

Logistické studie připravujeme především pro:

  • návrhy materiálových toků při greenfield projektech
  • optimalizaci existujících zásobovacích procesů
  • návrhy řešení digitalizace zásobovacích a automatizace skladových postupů

ÚVODNÍ KONZULTACE ZDARMA

s našimi doporučeními a know-how

Zvýšíte výkonnost skladu

 

5% - 15%

Odbouráte prostoje

 

8% - 19%

Optimalizujete skladové zásoby

 

6% - 14%

Rozšíříte propustnost skladu

 

7% - 18%

Snížíte chybovost v procesech

 

8% - 19%

Urychlíte vychystání objednávek

 

7% - 14%

„Společnost ANASOFT na základě hloubkového datového auditu a analýzy logistických procesů pro nás připravila sadu konkrétních doporučení pro zlepšení efektivity v našem centrálním skladu. Tyto výsledky nám zároveň potvrdily správnost našich plánů pro nasazení automatizačních technologií a úpravu prostorového uspořádání skladu. Okamžitým přínosem byla realizace návrhů na dobudování informační infrastruktury a konsolidaci informací ze stávajících systémů. Na základě těchto podkladů mohl management adaptovat své strategické a taktické rozhodování pro efektivnější logistiku a kvalitnější služby zákazníkům“

Vladislav Krasický, Ředitel logistiky

aj s tĚmito logistickými záležitostmi vám pomůžeme

PLÁNOVÁNÍ LOGISTICKÉ STRATEGIE

Navrhneme nebo aktualizujeme vaši logistickou strategii vyladěnou pro vaše obchodní cíle a provozní možnosti

SKLADOVÁ LOGISTIKA

Připravíme hloubkovou analýzu vašeho skladu od layoutu až po informační systémy s praktickými doporučeními pro zlepšení  organizace zásob, naskladňování, vychystávání, expedice, a celkového řízení procesů

OPTIMALIZACE LOGISTICKÝCH PROCESŮ

Připravíme návrhy optimalizace zásobovacích procesů nebo klíčových částí materiálového toku s náměty na bezodkladní zlepšení výkonnosti, kvality nebo rychlosti

AUTOMATIZACE LOGISTIKY

Vypracujeme řešení semi-automatizace nebo kompletní automatizace vašich logistických procesů spolu s návrhy nejvhodnějších manipulačně-přepravních a automatizačních technologií pro vaše účely a cíle

ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÉHO TOKU

Namodelujeme efektivní řízení vašich materiálových toků spolu s kombinací nejvhodnějších logistických konceptů a metod

LOGISTICKÝ AUDIT

Náš logistický audit vám ukáže, kde máte úzke místa, které procesy disponují nevyužitým výkonnostním potenciálem a jaké postupy zpomalují vaše toky

Začněte se zlepšováním své logistiky již dnes

logistické konzultAce a poradenstvÍ

Naši logističtí analytici a experti vám ochotně pomůžou s jakýmkoliv problémem v materiálových tocích, zásobovacích řetězcích, skladech nebo vnitropodnikovém zásobovaní a výrobní logistice. Všechny doporučení jsou založené na ověřených a certifikovaných postupech a na základě reálných dat z vašich provozů. Problémy odhalíme, pojmenujeme a na jejich vyřešení vám předložíme několik alternativ.

S naší logistickou analýzou a konzultacemi získáte

DOKONALÝ PŘEHLED V PROCESECH  

Zjistíte provozní efektivnost jakož i výkonnostní potenciál svých zásobovacích procesů podle stanovených parametrů (obrátkovost, objemy, nejprodávanější položky a jiné)

STANOVENÍ PRAVIDEL LOGISTICKÝCH POSTUPŮ A STRATEGIÍ  

 Získáte řadu doporučení s personalizovanými pravidly a strategiemi pro váš provoz a podnikatelské zaměření na základě analýzy vašich materiálových toků

ANALÝZU ORGANIZACE SKLADU

Obdržíte podrobní rozbor návrhu uspořádání vašeho skladu s ohledem na jednotlivé zóny, plánované procesy a objemy zboží pro účely logistického plánování nebo přípravy řízení skladování a vychystávání

ANALÝZU LIDSKÝCH ZDROJŮ

 Zjistíte optimální rozložení vašeho personálu vzhledem na očekávané logistické postupy, míru automatizace a cílový výkon

ANALÝZU MANIPULAČNĚ-PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIÍ 

Zjistíte nejideálnější složení manipulačně-přepravních zařízení a automatizačních technologií včetně AGV, AMR, AS/RS pro váš typ skladu a provozní nároky

PŘÍPRAVU PRO DALŠÍ ROZVOJ A RŮST

Všechny návrhy zohledňují příští nárůst produktivity, kapacity výkonnosti, rozložení skladu a objemu zboží spolu se škálováním jednotlivých procesů

MODEL TOKŮ DOKUMENTŮ

  Získáte návrhy podporní struktury informační hierarchie všetně tvorby vyúčtovacích reportů, účtovních dokladů, probíracích a odevzdávácích protokolů

ANALÝZU INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY

Obdržíte návrhy potřební informační podpory zásobovacích a logistických procesů s několika modelovými alternativami

E-commerce logistika

Distribuce potravin

Výrobní logistika

Fulfillment logistika

Retail

Distribuce

Sklady

Intralogistika a výrobní logistika

pracujeme s ovĚŘenými a certifikovanými postupy

STANDARDIZOVANÁ METODIKA LOGISTICKÍCH AUDITŮ

 Jsme členy Komory logistických auditorů, která je garantem standardizované metodiky logistických auditů

ISA – 95

Všechny audity a analýzy vyhodnocujeme v souladu s mezinárodním standardem pro integraci podnikových, ekonomických a řídících systémů

BUSINESS SYSTEMS PLANNING

Při analýze a návrhu informační architektury se opíráme o prověřenou metodiku Business Systems Planning, která zohledňují všechny identifikované krátkodobé a dlouhodobé informační požadavky provozu

Našimi analýzami a konzultAcEmi Jsme JIž pomohli

Pozvedněme společně výkonnostní potenciál vaší logistiky na novou úroveň

Novinky / Blog

29.05.2024

Jak digitalizovat farmaceutickou logistiku pro bezchybný provoz

13.05.2024

Mobilní aplikace POSCHODECH

05.01.2024

5 digitálních trendů ve zdravotnictví a med-techu na rok 2024